Latvijas Kvalitātes Biedrība

Biedri

Biedri ir fiziskas un juridiskas personas.

Ko Latvijas Kvalitātes biedrība piedāvā saviem biedriem?

 • Bezmaksas dalību biedrības rīkotajos informatīvajos pasākumos
 • Dalību interešu grupās un pieredzes apmaiņas pasākumos
 • Regulāru informāciju e-pastā par biedrības rīkotajiem pasākumiem
 • Iespēju biedrības mājas lapā www.kvalb.lv:
  • uzzināt informāciju par aktualitātēm kvalitātes jomā Latvijā un pasaulē,
  • saņemt un dalīties ar aktuālu informāciju/rakstiem/atsauksmēm par kvalitātes jautājumiem,
  • Forumā: diskutēt un rast risinājumu aktuāliem ar kvalitāti saistītiem jautājumiem
 • Atlaides biedrības biedriem:
  • piedaloties citos, ar biedrības līdzdalību organizētos pasākumos, apmācību kursos, konferencēs,
  • izvietojot reklāmu biedrības mājas lapā,
  • ievietojot sludinājumus biedrības mājas lapā
 • Iespēju paplašināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas, izmantojot biedrības bibliotēku
 • Iespēju paplašināt kontaktu loku, tiekoties ar nozares profesionāļiem un praktiķiem
 • Aktīvi līdzdarboties, ierosinot pasākumus, tēmas, diskusijas, pieredzes apmaiņas pasākumus, palīdzot sasniegt biedrības mērķus un realizēt savas idejas