Joomla!

Līdzdalības iespējas


Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2017.gadam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina visus, kas vēlas rakstīt projekta pieteikumus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos (piemēram, jauniešu apmaiņās, Eiropas Brīvprātīgajā darbā, jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos, stratēģiskajās partnerībās vai strukturētajā dialogā), iepazīties ar 2017. gada vadlīnijām. Līdzīgi kā iepriekš, arī 2017. gadā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus varēs iesniegt trīs reizes gadā: 2. februārī, 26. aprīlī un 4. oktobrī.

"Erasmus+" programmas vadlīnijas 2017. gadam (angļu valodā) pieejamas šeit. Šogad papildus PDF versijai pieejama arī vadlīniju tiešsaistes versija, kas lietotājam ļaus daudz vieglāk navigēt un orientēties informācijā.

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Par organizāciju sabiedriskā labuma statusu

2016.gada 20.oktobrī notikušajā Sabiedriskā labuma komisijas sēdē komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – SLO) statusu šādām 12 nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO):
- biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sidrabi””, Rīga (jomās: kultūras veicināšana; labdarība);
- biedrība „Latvijas disku golfa klubs”, Rīga (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Metacognio”, Mārupes nov., Mārupe (jomās: izglītības veicināšana; pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „Pasaule visiem” Mārupes nov., Mārupe (jomā: trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšana);
- biedrība „Basketbola Klubs Ķekava”, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „VK Saldus”, Saldus nov., Saldus (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Saldus sporta favorīts”, Saldus nov., Saldus (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Vecāku klubiņš Druve”, Saldus nov., Zvārdes pag. (jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „SDK jaunieši”, Kuldīgas nov., Kuldīga (jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „SPORTA KLUBS UGĀLE”, Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle (jomā: sporta atbalstīšana);
- Nodibinājums „Nodibinājums „LFF Kurzemes futbola centrs””, Liepāja (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”, Daugavpils (jomā: sporta atbalstīšana).

Lasīt tālāk...
 
NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas vērtējums par fonda vadību

Iepriekšējā nedēļā NVO fonda Stratēģiskās Plānošanas komitejas (SPK) NVO pārstāvji (Ascendum, Delna, Zemgales NVO centrs, Latvijas Jaunatnes padome, Kurzemes NVO atbalsta centrs un Latvijas Pilsoniskā alianse) lēma, ka, izvērtējot NVO fonda vadību un ieviešanu pirmajā gadā, kā arī notiekošos procesus, plānojot nākamo periodu, sniegs rekomendācijas Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) par turpmāko darbību, attīstot NVO fonda ieviešanas procesu.
SPK NVO pārstāvji, kuri ilgstoši iesaistās NVO fonda ieviešanas procesos – prioritāšu un citu saistošu jautājumu risināšanā - neapmierina tas, ka:
1) netiek nodrošināta SPK lēmējvaras pilnīga iesaistīšana;
2) nenotiek kvalitatīva viedokļu saskaņošana ar Memoranda padomi un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi;
3) SIF NVO fonda dokumentācijas izstrādē līdz šim ir iesaistījusies kā koordinējošā institūcija, nepiedāvājot savus priekšlikumus un risinājumus;
4) netiek rasti risinājumi, kā samazināt un atvieglot projektu un atskaišu iesniegšanas procedūru; 5) projektu vērtēšanas komisijā, kā daudzkārt norādīts, netiek iekļauti neatkarīgi dažādu jomu un sektoru eksperti.

Lasīt tālāk...
 
NVO fonda stratēģija un priotitārie virzieni

21.09.2016. Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) padome izskatīja NVO fonda stratēģiju 2017-2018., bet 07.10.2016. NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja tikās, lai diskutētu par NVO fonda projektu kritērijiem. Plānots, ka SIF padome apstiprinās NVO fonda prioritātes un konkura nolikumu 26.10.2016.  Pēc tam tiks izsludināta projektu pieteikšanās. Ar prioritārajiem virzieniem iespējams iepazīties prezentācijā šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/nvo-fonda-strategija-7707/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Iznākusi pēdējā Rīgas NVO grāmatzīme

03.10.2016. iznāca biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) Nr.20 – pēdējā “Rīgas NVO grāmatzīme” par iedzīvotāju forumu „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”. Jau sākot no marta trīs reizes mēnesī iznāca Rīgas NVO grāmatzīme, par dažādiem Rīgas NVO un iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem. Ar visām divdesmit Rīgas NVO grāmatzīmēm var iepazīties eLPA interneta vietnē vai šī raksta Pielikumos.

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Lasīt tālāk...
 


5 lapa no 15