Joomla!

Prezentācijas


Prezentācija Latvijas Kvalitātes biedrības sapulcē (30.01.2014.)

Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) biedru sapulcē š.g. 30.janvārī KVALB valdes priekšsēdētājs Dz.Putnis un valdes locekle un projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" vadītāja I.Galandere-Zīle informēja par paveikto 2013.gadā, kā arī iezīmēja 2014.gada mērķus un plānotās aktivitātes.

 

 
 
Atziņas no Amerikas Kvalitātes biedrības (ASQ) pētījuma "Global State of Quality"

30.01.2014. Latvijas Kvalitātes biedrības biedru sapulcē Dzintars Putnis dalījās ar atziņām par Amerikas Kvalitātes biedrības (ASQ) veikto pētījumu "Global State of Quality".

 

 
 
Diskusija par standartiem un standartizāciju

Š.g. 27.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības organizētais diskusiju pasākums par standartiem un standartizāciju.

Ieskatu standartizācijas jomā, plašu informāciju par Latvijas standartu (LVS), standartizāciju Latvijā un jaunumiem Eiropas (EN) un Starptautiskajos (ISO) standartos sniedza Latvijas Standarta vadītājs Ingars Pilmanis.
Plašāk par standartu izstrādi, dalības iespējām standartizācijas tehniskajās komitejās, kā arī par ieguvumiem no piedalīšanās tehnisko komiteju darbā klātesošos informējai Iveta Mežinska (LATAK).
"Godīga standartu lietošana.  Autortiesības. Standartu iegāde un lietošana. Standartu krājumi. Jaunie standartu iegādes/izplatīšanas veidi" - profesionāļiem aktuāli un svarīgi jautājumi, par kuriem pastāstīja Sarmīte Morica, Standartizācijas biroja Standartu fonda vadītāja.

 

 
 
Diskusija par tēmu "Procesu mērīšana"

22.augustā notika Latvijas Kvalitātes biedrības organizēts pasākums - diskusija par tēmu "Procesu mērīšana".
SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs Dz.Putnis dalījās praktiskā pieredzē par procesu mērīšanas nepieciešamību, mērījumu izvēli, rezultātu apkopošanu, to analīzi un izmantošanu lēmumu pieņemšanā, VAS "Latvijas Gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas daļas vadītājs V.Tumarkins sniedza ieskatu plašajā prasību un darbību spektrā, lai nodrošinātu kvalitatīvu aeronavigācijas datu sagatavošanu, par procesu mērīšanas sasaisti ar Lauku atbalsta dienesta darba plāna rezultatīvajiem rādītājiem pastāstīja Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta Riska un kontroles vides novērtējuma daļas Kvalitātes vadības sistēmas speciāliste A.Butkāne, informāciju par organizācijas darbības rādītājiem (KPI) sniedza SIA "Leilands un Putnis" valdes loceklis J.Leilands.

 

 
 
Diskusija par tēmu "Iekšējie auditi"

12.jūnijā notika Latvijas Kvalitātes biedrības organizēts pasākums - diskusija par tēmu "Iekšējie auditi".
Pasākuma pirmajā daļā ar savu praktisko pieredzi par iekšējo auditu apjomiem, biežumu, iesaistīto darbinieku noslodzi, kvalitāti un drošību dalījās VAS "Latvijas Gaisa Satiksme" Kvalitātes un audita nodaļas vadītājs A.Gailītis. Par ISO 19011:2011 standarta prasībām salīdzinājumā ar ISO 19011:2002 informēja SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs Dz.Putnis. Valsts Kases pārstāves - Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore I.Galandere-Zīle un Iekšējā audita departamenta direktores vietniece I.Ivanova sniedza ieskatu un dalījās pieredzē par kvalitātes un iekšējo auditu integrēšanu Valsts Kasē.

 

 
 


3 lapa no 4