Joomla!

Raksti


Standartu ieviešana un sertifikācija palīdz uzņēmumam augt

A.Alksne,
BM Trada Latvija

Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācija pēc starptautiskās standartu organizācijas standarta (ISO) 9001 bija jaunums un aktualitāte 90.gadu beigās, kad sertifikācijas bizness ienāca Latvijā. Motivācija šo sertifikātu iegūt bija apliecinājums uzņēmuma prestižam, reputācijai, kā arī noderēja partneriem un investoriem, lai uzsāktu sarunas par sadarbību. Lielākoties šo standartu izmantoja ražošanas uzņēmumi, bet arvien vairāk to sāka ieviest un sertificēt arī ar pakalpojumu nozari saistīti uzņēmumi. Kas ir mainījies pēdējo divdesmit gadu laikā? Uzņēmumi ir kļuvuši daudz praktiskāki un uz sertifikāciju skatās kā iespēju atvērt jaunus tirgus ārpus Latvijas, ja viņiem to patiešām prasa partneri, potenciālie klienti. Uzņēmumi, kuri strādā uz vietējo tirgu, bieži vien pieprasa  publiskās kapitālsabiedrības un multinacionālo korporāciju pārstāvniecības, kā arī valsts un pašvaldību iestādes iepirkumos. Protams, katrā nozarē ir sava specifika un pieprasījuma apjoms pēc sertifikātiem. Arvien mazāk uzņēmumu izvēlas sertifikāciju prestiža dēļ vai sevis pašu dēļ - kā apliecinājumu kādam no standartiem atbilstošai darbības praksei.

Lasīt tālāk...
 
Kvalitātes vadības sistēmas nav atrautas no realitātes

A.Alksne,
BM Trada Latvija

Klienta pieprasījums pēc sertifikāta
Daudzi uzņēmumi vēlas sertificēties pēc kvalitātes vadības standarta ISO 9001, jo to pieprasa klients. Klients norāda, ka sadarbojas tikai ar piegādātājiem, kuri ir sertificēti atbilstoši ISO 9001, tāpēc, lai iegūtu klientu vai saglābtu biznesu, uzņēmumam ir nepieciešams šis sertifikāts. Problēma ar šiem uzņēmumiem ir tāda, ka viņi uztver sertifikāciju un tās izmaksas kā iespēju īsā laikā iegūt labu klientu, bet ne vienmēr ievieš uzņēmumā konceptu, kur kvalitāte tiek nodrošināta, nemitīgi to uzlabojot. Šajā rakstā vēlos pastāstīt par sistēmu ieguvumiem un pieredzi, kas notiek ar uzņēmumiem, kas aizdomājas par kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu, reāli to ievieš un sertificējas.

Lasīt tālāk...
 
ISO 9001:2015 un EFQM Izcilības modelis

Piedāvājam informatīvo materiālu angļu valodā “The new ISO standarts on management systems and the EFQM Business Excellence Model”.
Materiāla autors: Ruud Stassen (INK, Nīderlande).
Materiāla autortiesības pieder EFQM.

Informatīvajā materiālā galvenā uzmanība pievērsta jautājumiem, kā ISO 9001:2015 saistās ar EFQM Izcilības modeli, kādiem nolūkiem tie ir noderīgi, uz kādiem galvenajiem principiem tie pamatojas, to saturam, kopīgajam un atšķirīgajam, kā ISO 9001:2015 un EFQM Izcilības modelis papildina viens otru.

Lasīt tālāk...
 
Iekšējais auditors kā organizācijas iekšējais treneris

Dz.Putnis,
SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs

Mūsdienu straujajā tehnoloģiju, sistēmu attīstības un informācijas aprites laikmetā prasības iekšējo auditu kvalitātei arvien palielinās. Audits jau sen vairs nav tikai pārbaude, kas tiek veikta formalitātes pēc, lai iesniegtu kārtējo atskaiti. Mūsdienās prasības auditora kvalifikācijai arvien pieaug, un īpaši svarīgas ir tieši auditora profesionālās iemaņas, kompetence, kuru iespējams pilnveidot vien praktiskā darbā – īstenojot auditus.

Auditora darbs ietver daudz vairāk prasmju un iemaņu, kā iesākumā varētu šķist. Pastāv uzskats, ka auditors nereti traucē citu darbam, pieprasot lielu apjomu dažādas informācijas par to, kā notiek svarīgākie procesi organizācijās, kā darbojas sistēmas u.tml. Tomēr mūslaiku straujā tehnoloģiju attīstība, nemitīgā informācijas aprite un aizvien pieaugošais sistēmu skaits pieprasa arvien labāku auditora sagatavotību un lielāku kompetenci, turklāt ne vien tehniskā līmenī, bet arī komunikācijas kontekstā, sadarbības veidošanā un citās jomās. Kādas prasmes nepieciešamas iekšējam auditoram un kas ir labs auditors? Par to šajā rakstā.

Lasīt tālāk...
 
Veiksmīgi aizvadīta konference "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās"

Dz.Putnis,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētājs

Š.g. 23.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) un Valsts kancelejas (VK) kopīgi organizētā konference “Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās”. Konference bija līdzšinējās sadarbības starp KVALB un VK lielākais pasākums, kas sniedza daudz ierosmju un motivēja attīstīt sadarbību arī turpmāk.

Ja uzsveram, ka viens no svarīgākajiem publiskās pārvaldes mērķiem ir maza, efektīva, profesionāla un iedzīvotājiem pieejama valsts pārvalde, zinām, ka Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz, ka valsts pārvalde ir mazinājusi administratīvo slogu un pārskatījusi funkcijas, lai nodrošinātu vienkāršu, pārskatāmu un ērtu minimāli nepieciešamo procedūru kopumu, kas uzņēmējdarbības aktivitāti atbalsta, nevis bremzē, jāatzīst, ka virzība uz to notiek ļoti pakāpeniski.

Labas pārvaldības principa izpratne un pielietošana noteikti sekmē virzību uz efektivitāti, kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību, tāpēc konferencē piesaistījām lektorus, kas sniedza savu skatījumu uz šīm problēmām gan no valsts pārvaldes un pašvaldību viedokļa, gan arī no uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un klientu viedokļa.

Lasīt tālāk...
 


1 lapa no 11