Joomla!

Latvijas Kvalitātes biedrības dalība Kurzemes NVO sadarbības forumā

2012.g. 25.augustā Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāvji piedalījās Kurzemes NVO sadarbības forumā Talsos, kuru organizēja Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs.

Forumā tika aicināti piedalīties gan tie, kam jau ir, ar ko dalīties, gan tie, kas vēlējās gūt iedvesmu un rast domubiedrus.  Forumā piedalījās Kurzemes biedrības, nodibinājumi, nereģistrētas apvienības un vienkārši interesenti, lai uzzinātu par citām Kurzemes NVO, gūtu jaunas idejas, draugus un sadarbības partnerus.
Latvijas Kvalitātes biedrību forumā pārstāvēja Imandra Galandere-Zīle un Rita Jansone.

Sākotnēji visi kopā tikās foruma kopīgajā sesijā, pēc tam sadalījās 3 tematiskajās grupās, kuru ietvaros prezentēja sevi, iepazīstināja ar savu darbību un pieredzi. Arī Latvijas Kvalitātes biedrība sniedza prezentāciju par savu darbību un informēja par plānotajiem pasākumiem, aicinot tajos piedalīties arī reģionālos NVO, mācījās no citu NVO lieliskās pieredzes un guva jaunus sadarbības partnerus.

Sadarbības foruma kopīgajā sesijā tika prezentēta Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā Kurzemes NVO resursu centra attīstības stratēģija 2013. – 2017.gadam, kam sekoja Latvijas NVO labo prakšu prezentācijas (Jēkabpils NVO atbalsta centrs, Valmieras NVO labās prakses piemērs no biedrības Haritas u.c.). Pasākuma gaitā tika suminātas un prezentētas aktīvākās Kurzemes NVO (pēc aptaujas datiem), kā arī foruma dalībnieki tika informēti par Kurzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra iespējām un atbalstu. Noslēgumā foruma dalībnieki tika iepazīstināti ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF)  sniegto informāciju par  gaidāmo „NVO fonds” programmu. 

Foruma otrajā daļā notika NVO iepazīšanās, kontaktu un pieredzes apmaiņa tematiskajās grupās:
- v
ide, attīstība un uzņēmējdarbība;
- s
ociālā un veselības joma;
- i
zglītība, māksla, kultūra un sports.

 Atskatoties uz notikušo sadarbības forumu, esam gandarīti par piedalīšanos tajā, par gūto iedvesmu un kontaktiem, interesanto pieredzes apmaiņu un ceram uz turpmāko veiksmīgu sadarbību ar citām reģionālajām NVO!

Paldies Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centram par lielisko pasākumu!