Joomla!

Pētījuma par sabiedrības līdzdalību rezultāti

Izvērtējums par nevalstisko organizāciju iesaistes mehānismiem Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā un priekšlikumu izstrāde šo mehānismu pilnveidei

Pētījumā rekomendēts pilnveidot esošos līdzdalības mehānismus un izpratni

Valsts Kanceleja
05.09.2013. 

Pētījumā par sabiedrības līdzdalību konstatēts, ka normatīvais regulējums par sabiedrības līdzdalību Latvijā ir pietiekošs, tomēr esošie sabiedrības līdzdalības mehānismi kvalitatīvi jāpilnveido, palielinot nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitāti un abu sadarbībā iesaistīto pušu – valsts pārvaldes un NVO zināšanas un izpratni par sabiedrības līdzdalību.

Trešdien, 4.septembrī publiskotā pētījuma „Izvērtējums par nevalstisko organizāciju iesaistes mehānismiem Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā un priekšlikumu izstrāde šo mehānismu pilnveidei” ietvaros sniegts NVO un valsts pārvaldes izmantoto līdzdalības mehānismu apskats, izvērtēta Lielbritānijas un Igaunijas pieredze par NVO līdzdalībā izmantotajām inovatīvajām institucionālajām formām, tai skaitā – diskusiju dokumentiem, e-līdzdalību, kā arī sniegti ieteikumi nepieciešamiem pasākumiem NVO līdzdalības mehānismu valsts pārvaldē pilnveidošanai un jaunu mehānismu izveidei.

Pētījuma rezultāti, īpaši ārvalstu līdzdalības pieredzes izpēte, devusi iespēju secināt, ka Latvijā izmanto citās valstīs pastāvošās sabiedrības līdzdalības formas un arī normatīvais regulējums veicina plašāku un aktīvāku sabiedrības līdzdalību valdības lēmumu pieņemšanas procesā. Vienlaikus pētījumā norādīts uz šķēršļiem sabiedrības līdzdalībai – NVO kapacitāti un nepietiekošiem resursiem, tai skaitā – cilvēkresursiem, kā arī nepietiekošām zināšanām par valdības lēmumu pieņemšanas procesu. Savukārt valsts pārvaldes darbiniekiem ne vienmēr ir pietiekoši daudz laika un cilvēkresursu plašām un pietiekoši ilgām konsultācijām ar sabiedrību.

Pētījumā iegūtā informācija un rekomendācijas jau izmantotas, izstrādājot Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes vidēja termiņa darba plānu, kā arī grozījumus minētā Memoranda tekstā un Memoranda padomes nolikumā. Piemēram, izstrādātais Memoranda padomes nolikuma grozījumu projekts paredz stiprināt Memoranda padomes kapacitāti un efektivitāti, paredzot, ka NVO pārstāvji par padomes locekļiem kļūst konkursa kārtībā. Tāpat arī plānots stiprināt partnerības principu, Memoranda padomes sēžu vadīšanu īstenojot rotācijas kārtībā gan valsts puses, gan NVO puses sēdes vadītājam, kas vienlaikus palielina NVO atbildību par sēžu darbakārtības veidošanu.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane norāda: „Sabiedrības līdzdalība ir līdz šim vēl nepietiekami izmantots resurss valdības pieņemto lēmumu kvalitātes un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, tāpēc mūsu mērķis ir panākt, lai Latvijā pastāvošās plašās sabiedrības līdzdalības iespējas tiktu izmantotas ne tikai formāli, bet sniegtu būtisku ieguldījumu Latvijas turpmākā attīstībā.”

Gunta Freimane
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.:67082929, 28341699
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu "> Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
fonds