Joomla!

Latvijas NVO sektora darbības ilgtspējas izmaiņas

Ceturtdien, 29. augustā, notika eLPA organizēta diskusija, lai analizētu tendences, panākumus un izaicinājums pilsoniskai sabiedrībai Latvijā un Centrāleiropas reģionā. Prezentējot 2012. gada ilgtspējas indeksa ziņojumu par Latviju, eLPA analizēja pilsonisko sabiedrību Latvijā, salīdzinājumā ar citām valstīm.
Diskusijā piedalījās kompetenti pētnieki un šīs jomas eksperti: Andis Kudors, Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, izpilddirektors; Diāna Potjomkina, politikas pētniece; Inese Vaivare, Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, direktore; Dita Lāce, Resursu centrs sievietēm „Marta”, valdes locekle.   Diskusiju vadīja Rasma Pīpiķe, eLPA direktore.
Diskusijā tika analizēti šādi jautājumi:
- Vai Latvijas pilsoniskās sabiedrības veiksmes stāsts ietekmē pilsonisko sabiedrību reģionā?
- Vai ir lietas, ko Latvijas pilsoniskā sabiedrība var aizgūt no citām valstīm, kur attīstības rādītāji nav visai spoži?
- Kāda ir Latvijas pilsoniskās sabiedrības loma globālos procesos?
Diskusijas dalībnieki secināja, ka pilsoniskā sabiedrība Latvijā spēj ātri pielāgoties mainīgai situācijai, tajā pašā laikā ir nepieciešams stiprināt saikni un sadarbību starp NVO un Saeimu, un citām valsts institūcijām, strādājot globālā līmenī, organizējot kopīgi un iesaistot organizācijas starptautiskās vizītēs un starptautisku delegāciju uzņemšanā. Diskusijā tika uzsvērts, ka pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā ir jāsaskata riski, kas saistīti ar sabiedrības novecošanos, piesaistot sektoram jaunus cilvēkus. Tajā pašā laikā mums arī ir iespējas aizgūt dažādus sadarbības, kā arī vērtību modeļus no valstīm, kur iespējams situācija nav tik attīstīta, bet savstarpējās sadarbības kultūra ir attīstītāka. Tāpat arī ir vērts analizēt citu valstu pieredzi, lai mācītos no to kļūdām. Minētais ziņojums sešpadsmit gadu ilgā laika periodā aptver informāciju par pilsoniskās sabiedrības attīstību divdesmit deviņās valstīs, tajā skaitā Latvijā. Ziņojums tiecas fiksēt progresu, kādu pilsoniskā sabiedrība piedzīvo šajā periodā dažādos nozīmīgos aspektos – normatīvā vide, organizāciju kapacitāte, finansiālā ilgtspēja, interešu aizstāvība, pakalpojumu nodrošinājums, infrastruktūra un publiskais tēls.
(Plašāka informācija: http://nvo.lv/lv/news/)

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 
fonds