Joomla!

eLPA 2014.gada apņemšanās

Šis gads turpinās ar eLPA aktīvu darbību interešu aizstāvības jomā un stiprinot biedrību un nodibinājumu kapacitāti, tajā skaitā savas organizācijas. Pateicoties finansējumam, ko eLPA saņēma, lai īstenotu projektu „NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī II” SIF administrētās Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, mēs 2014. gadā:
1.    turpinām sniegt bezmaksas konsultācijas par biedrību, nodibinājumu dibināšanu; finansējuma piesaisti; līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos; organizācijas attīstības plāna izstrādi; NVO un publiskās pārvaldes sadarbības piemēriem un veidiem, kā arī lietvedības kārtošanu biedrībās un nodibinājumos. Konsultāciju sniegšana nepieciešama, lai veicinātu NVO neatkarīgu un pastāvīgu darbību;

2.    plānojam izveidot un izsūtīt 45 ziņu lapas „Nesēdi tumsā!”;
3.    veidosim un sniegsim atzinumus par par plānotajām izmaiņām valsts rīcības politikā un likumdošanā par jautājumiem, kas ietekmē: sabiedrības līdzdalību, NVO darbību un attīstību;
4.    piedalīsimies formālās un neformālās sanāksmēs, ko organizē NVO un publiskā pārvalde, lai paustu viedokli par biedrību un nodibinājumu vajadzībām un iespējamiem problēmu risinājumiem;
5.    izveidosim organizācijas finanšu stratēģiju;
6.    izveidosim apmācību kursu, kas tiks akreditēts;
7.    veiksim publicitātes pasākumus par Vispasaules NVO dienu.
Papildus jau minētajām aktivitātēm, gada pirmajā pusē eLPA līdzdarbosies un aicinās Tevi piedalīties:
1.    Latvijas NVO pieredzes braucienā uz Viļņu, lai konsultētos ar organizāciju un iestāžu pārstāvjiem par abu pušu sadarbību ES prezidentūras ietvaros (plānotais laiks: aprīlis);
2.    konference NVO tehnoloģiju laikments 2014, ko rīkojam kopā ar Microsoft Latvia (plānotais laiks: aprīlis);
3.    ikgadējais Saeimas un NVO forums, kas varētu norisināties maijā;
4.    ikgadējais Baltijas jūras reģiona NVO forums, kas šogad norisināsies jūnija sākumā Turku, Somijā.
Seko līdzi mūsu darbam un iesaisties!

http://nvo.lv/lv/news/publication/elpa-2014-gada-apnemsanas-4801/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds