Joomla!

eLPA priekšlikumi valsts iestāžu mājaslapu pārvaldē

eLPA pagājušā nedēļā sniedza atzinumu par Valsts kancelejas izstrādātu koncepcijas projektu „Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstības koncepcija”, kuras vīzija ir kvalitatīva valsts pārvaldes komunikācija ar sabiedrību un pilsoniskās līdzdalības veicināšana. Koncepcija piedāvā trīs rīcības virzienus: īstenojot 1. rīcības virzienu, katra valsts tiešās pārvaldes iestāde pārvaldītu savas tīmekļa vietnes patstāvīgi, 2.virzienu – tīmekļa vietņu pārvaldība notiktu ministriju līmenī, savukārt 3.virziens piedāvā pārvaldību valsts līmenī.
eLPA atbalsta Koncepcijas 3. rīcības virziena tālāku virzību, jo valsts pārvaldes mājaslapu pārvaldībā ir nepieciešami centralizēti standarti, lai veidotu vienotu valsts pārvaldes tēlu, tādējādi palielinot sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei un ievērojot tiesiskās paļāvības un pārskatāmības principus.
Tāpat eLPA aicināja vadlīniju izstrādes procesā iesaistīt nozaru nevalstiskās organizācijas un apliecināja gatavību sadarboties, informējot un konsultējot.

http://nvo.lv/lv/news/publication/elpa-priekslikumi-valsts-iestazu-majaslapu-parvald-4822/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds