Joomla!

Uzsākts KVALB darbības novērtējums pēc EFQM Izcilības modeļa

V.Vaščenkova,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja vietniece

2015.gada pavasarī KVALB plāno veikt savas darbības novērtējumu pēc EFQM Izcilības modeļa 9 kritērijiem.
KVALB pašnovērtējums tiks veikts pēc EFQM modeļa, jo, veicot pašnovērtējumu pēc šī modeļa, tiek apskatīta organizācija kopumā no dažādiem skatupunktiem, lai noskaidrotu aktuālo situāciju un, pamatojoties uz šo vērtējumu, atklātu jomas, kas ir vēl jāattīsta, lai tās varētu kļūt par organizācijas stiprajām pusēm.

Lai veiktu KVALB darbības novērtējumu, kā arī, lai padziļinātu dalībnieku zināšanas un dotu iespēju apgūt jaunas prasmes, ir izveidota jauna interešu grupa “Pašnovērtēšana pēc Izcilības modeļa”.

Pirmā interešu grupas tikšanās notika š.g. 20.aprīlī. Tikšanās laikā grupas moderatore Vanda Vaščenkova īsumā iepazīstināja ar novērtēšanas metodiku un KVALB darbības novērtēšanas plānu. Grupas dalībnieki, sadaloties četrās darba grupās, saņēma uzdevumus - novērtēt KVALB līdzšinējo darbību pēc konkrētiem Izcilības modeļa kritērijiem un apkopot grupas dalībnieku viedokļus, kā arī iztulkot attiecīgo EFQM Izcilības modeļa kritēriju aprakstus.

Nākamā interešu grupas tikšanās notiks 2015. gada 18.maijā plkst. 15.00.
Aicinām grupai pievienoties jaunus dalībniekus – gan tos, kas 2014.gadā darbojās interešu grupā “Labās prakses analīze organizācijas attīstībai”, kur tika izskatīti visi modeļa kritēriji un praktiskās pieredzes piemēri, gan arī jaunus interesentus!
Ieguvumi, piedaloties interešu grupā un KVALB novērtējumā -
novērtētājiem un interešu grupas dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par Izcilības pieeju, EFQM Izcilības modeli un galvenokārt, pašiem veicot novērtējumu, detalizēti un praktiski izzināt visu pašnovērtējuma procesu, modeļa kritērijus, attīstīt savas prasmes darbā ar ieteikumiem uzlabojumiem un attīstības projektu veidošanu, kā arī uzlabot savas prasmes komandas darbā un komunikācijā.

Vairāk informācijas par pašnovērtējumu pēc Izcilības modeļa var iegūt KVALB 2014. jūnija E-izdevumā: http://www.kvalb.lv/component/content/article/63-e-izdevums/445-e-izdevums-nr4-2014gada-junijs.html