Joomla!

ES programma "Eiropa pilsoņiem"

Aicinām pievērst uzmanību ES programmai „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020), kuras mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem.
Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

Programmas vispārīgie mērķi:
- veicināt debates, pārdomas un sadarbību attiecībā uz vēsturisko atmiņu, ES integrāciju un vēsturi;

- veicināt iedzīvotāju izpratni un iespējas piedalīties ES politikas veidošanas procesos, un veicināt solidaritātes, sabiedriskās iesaistīšanās un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

Programma īpašie mērķi:
- veicinot diskusijas, pieredzes apmaiņu un tīklu attīstību, vairot izpratni par Eiropas vēstures piemiņas saglabāšanu, kopīgo vēsturi un vērtībām, kā arī par ES mērķi veicināt mieru, stiprināt savas vērtības un savu iedzīvotāju labklājību;

- sekmēt pilsoņu demokrātisko un pilsonisko līdzdalību ES līmenī, uzlabojot pilsoņu izpratni par ES politikas veidošanas procesiem un veicinot sabiedriskās iesaistīšanās, starpkultūru pasākumu un brīvprātīgā darba iespējas ES līmenī.

 

Plašāka informācija: http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/par-programmu/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez