Joomla!

KVALB īstenoto projektu aktualitātes

2015.gada otrajā ceturksnī mazāk pamanāms, bet aktīvs darbs norisa pie abu KVALB īstenoto projektu realizācijas – paveiktā analīzes un nepieciešamo izmaiņu nodrošināšanas, turpmāko pasākumu plānošanas un īstenošanas.

2015.gadā KVALB turpina darboties pie divu projektu realizācijas - "Bequal.net" un "Ar labu pārvaldību par ilgtspejīgu attīstību".

Projektā „Bequal.net” pašreiz rit darbīga fāze. Vai atceraties, ka iepriekšējā e-izdevumā stāstījām par pētījumu, kurš tika veikts katrā dalībvalstī ar mērķi izprast valsts izglītības sistēmu, situāciju un kultūru attiecībā uz kvalitātes vadību profesionālajā izglītībā, EQAVET attīstību, kā arī iestāžu specifiskās vajadzības? Pētījums ir veikts un pieejams angļu valodā šeit.
Tikmēr partneri aktīvi uzsākuši projekta mājas lapas tulkošanas darbus, kā arī strādā pie tiešsaistes rīka jeb pašnovērtēšanas anketas pielāgošanas dalībvalstu kontekstam, cenšoties aptvert gan Eiropas iniciatīvas profesionālajā izglītībā EQAVET, gan arī EFQM pieejas principus.
Jau rudenī profesionālās izglītības un apmācības iestādēm būs iespēja apmeklēt projekta mājas lapu un izmantot pašnovērtēšanas rīku, atbildot uz aptuveni 30 jautājumiem, kuri paskaidroti ar piemēriem. Rezultātā katra iestāde iegūs noderīgus rezultātus, datus un atsauksmes, kas palīdzēs ne tikai uzlabot organizācijas darbu, bet arī apzināt darbības stiprās puses. Kā papildus funkcija ikvienai organizācijai būs iespēja pašnovērtējumu veikt katru gadu atkārtoti, lai veiktu salīdzinājumu ar iepriekšējā gada rezultātiem un novērtētu uzlabojumu un attīstības progresu, kā arī iegūtos datus no sava pašnovērtējuma organizācijas varēs salīdzināt ar citām iestādēm ne tikai no Latvijas, bet arī Čehijas un Somijas, tādejādi gūstot ieskatu citu Eiropas organizāciju rezultātos attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas pieeju.
Taču vēl pirms tam augusta nogalē partnerorganizācijas viesosies Somu Kvalitātes asociācijā Somijas vienā no lielākajām pilsētām Espo, lai pārrunātu visus paveiktos darbus, skatītu projekta progresu un vienotos par anketas fināla versiju, kuru nodot tehniskai izstrādei, lai nodrošinātu mājas lapas izmantojamību lietotājam draudzīgu.
Aicinām sekot „Bequal.net” projekta jaunumiem un jau rudenī aktīvi iesaistīties!

Projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” īstenošanas gaitā ir iesniegta un pieņemta atskaite par 1.ceturksni, kā arī izstrādāti un iesniegti priekšlikumi 2014.gadā neizmantotā projekta finansējuma pārdalei uz 2015.gadu, kas bija gana laikietilpīgs darbs, lai izplānotu, kā šo finansējumu vislabāk izmantot KVALB noderīgiem mērķiem. Būtiskākais - esam iecerējuši realizēt divas apmācības (līdz šim bija plānotas vienas), kā arī uzlabot KVALB mājas lapas funkcionalitāti.
Ir noslēdzies projekta ietvaros īstenotais KVALB pašnovērtējums, kura rezultāti tiks apkopoti un publicēti gan KVALB mājas lapā, gan arī E-izdevumā.
Turpinās sadarbība ar Valsts kanceleju labas pārvaldības principu popularizēšanā – 2.ceturksnī notika diskusiju seminārs par tēmu „Praktiskā risku vērtēšana”, savukārt Liepājā notika interešu-domubiedru grupas tikšanās ar Kurzemes un citu pašvaldību pārstāvjiem par kvalitātes vadības jautājumiem valsts pārvaldē un pašvaldībās. Interesenti viesojās arī VSIA „Latvijas Vēstnesis” jau trešajā pieredzes apmaiņas pasākumā, šoreiz diskutējot par integrētās vadības sistēmu, KVS, IDS vispārējiem principiem, uzturēšanu, vadīšanu, prasību ievērošanu, galvenajām problēmām, to novēršanu, auditiem (iekšējiem, ārējiem), uzlabojumu ierosināšanu, analīzi, fiksēšanu, ieviešanu. Rudens pusē tiek plānota vēl viena tikšanās par sadarbību ar ārējām institūcijām, sadarbības partneriem, autoriem, klientiem, par Labo praksi un problēmām, apmierinātības noskaidrošanu un sadarbības novērtēšanu.
Lielākais nākamā ceturkšņa pasākums projekta ietvaros būs 23.septembrī ieplānotā konference par labas pārvaldības un atklātības tematiku. Mūsu sadarbības partneris konferences organizēšanā ir Valsts kanceleja.
Turpināsim dalīties ar aktuālo informāciju KVALB mājas lapā, kur projekta pasākumus vienmēr var atpazīt pēc projekta vizuālās identitātes elementiem pie informācijas. Atgādinājumam – informācija par dažādiem projektiem, konferencēm, apmācībām un sabiedriskām iniciatīvām tiek publicēta KVALB mājas lapas sadaļā „Līdzdalības iespējas”, par KVALB organizētajiem pasākumiem projekta ietvaros – sadaļās „Kalendārs”, „Biedrības pasākumi” vai „Projekti” -> "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" (šajā sadaļā parasti apkopojam projekta rezultātus un nodevumus).
Ir uzsākts darbs pie KVALB mājas lapas līdzšinējā dizaina un funkcionalitātes uzlabošanas, jo droši vien daudzi ir pamanījuši, ka reizēm konkrētu informāciju, kas savulaik lasīta KVALB mājas lapā, pēcāk ir grūti atrast, turklāt daļa informācijas tiek arhivēta (t.i. saglabāta, bet nav redzama mājas lapā), tāpēc esam uzsākuši darbu pie jauna mājas lapas informācijas izvietojuma un funkcionalitātes modeļa.
Priecāsimies, ja būs interesenti, kas vēlētos iesaistīties šajā aktivitātē kā arī pārējo plānoto aktivitāšu īstenošanā, un esam pateicīgi tiem biedriem, kas jau iesaistās un palīdz, lai mums kopā izdotos veiksmīgi realizēt projektu!

 

Projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv   www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org   
fonds