Joomla!

Aktuālie KVALB pasākumi 2015.gada noslēgumā

Dz.Putnis,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētājs

Jau ceturto gadu rudens Latvijas Kvalitātes biedrībai iezīmējas ar starptautiskā konkursa “Kvalitātes inovāciju balva” norises organizēšanu Latvijā. Šogad informatīvo pasākumu “Inovāciju veicināšanas iespējas” organizējām sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru 24.septembrī. Seminārā par savu pieredzi, veidojot jaunu biznesa modeli, par idejas attīstību, ceļu līdz atzinībai, dažādajiem aspektiem, kas palīdz idejai izaugt un jaunu ideju attīstību nākamajiem projektiem stāstīja SIA “Z2B” (zīmols Lude) pārstāve Solvita Kostjukova. “Kur rodas jauna produkta ideja? Cik garš ceļš ejams līdz idejas realizācijai gatavā produktā? Kā notiek darbs pie šāda produkta tālākas uzlabošanas?” – uz šiem jautājumiem atbildes palīdzēja atrast SIA “Trakais rotors” vadītājs Roberts Brīvlauks. Ar informāciju par Kvalitātes inovāciju balvas 2015.gada konkursa norisi, izmaiņām konkursa struktūrā un vērtēšanā dalījās Somijas Kvalitātes asociācijas pārstāvis Juha Tammi. Kā kopsaucējs seminārā bija Dz.Putņa stāstījums par inovācijas veicinošiem faktoriem un inovāciju ieviešanu kā procesu. Dalībniekiem bija daudz jautājumu katram no lektoriem, priecē, ka izvērsās saistoša diskusija, ko varbūt neļāva līdz galam izvērst pasākuma ierobežojums laikā (dalībnieku un lektoru diskusijas turpinājās vēl pēc pasākuma oficiālā noslēguma), līdz ar to radās pārliecība, ka Latvijā ir daudz uzņēmumu, kas vēlas attīstīties, un inovatīvu risinājumu izmantošanas iespējas šajā procesā ir svarīgs aspekts. Gaidām pieteikumus dalībai šī gada konkursā, cerot, ka starp dalībniekiem būs uzņēmumi, kuri impulsu dalībai saņēma seminārā!

30.novembrī noslēgsies pirmais Latvijas Kvalitātes biedrības realizētais projekts “Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību”. Virknē projekta aktivitāšu ietvaros organizētu pasākumu KVALB biedriem vēl būs iespēja piedalīties, piemēram, apmācībās. Savukārt par lielāko pasākumu visa projekta īstenošanas gaitā – Latvijas mēroga konferenci “Labas pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās” – varat iepazīties atsevišķā rakstā šajā E-izdevumā.

Ir uzsākti plānošanas un organizatoriskie darbi, lai 2016.gada 25.-26.februārī notiktu jau ceturtā starptautiskā Kvalitātes konference, kuras tēma būs Mainīgā pasaule.

Gada noslēgumā bijām plānojuši testa režīmā uzsākt KVALB virtuālās platformas izmantošanu. Liels paldies valdes loceklim Vitautam Galvanauskam, kas brīvprātīgi uzņēmās šī projekta attīstīšanu, par līdz šim ieguldīto laiku un paveikto, diemžēl jauni profesionālie izaicinājumi nav ļāvuši darbu pie KVALB virtuālās platformas pabeigt plānotajos termiņos.
Šobrīd biedrības valdē ir izveidojusies situācija, ka vairākiem valdes locekļiem ir grūti apvienot pamatdarbu ar KVALB valdes locekļa pienākumu veikšanu, līdz ar to ir pieņemts lēmums par KVALB biedru sapulces sasaukšanu š.g. 19.novembrī, lai ievēlētu jaunu biedrības valdi. Gribu aicināt un iedrošināt katru KVALB biedru apsvērt savas idejas, ko gribētos realizēt, vēlmes un iespējas, un pieteikties darbam KVALB valdē!

Veicot KVALB pašnovērtējumu, tika izvirzīta virkne uzlabojumu, kas jāīsteno, un tikai kopīgi, katram iesaistoties, varam virzīt KVALB attīstību uz priekšu!