Joomla!

KVALB - jauna valde

19.novembrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas telpās notika kārtējā KVALB biedru sapulce.
Biedru sapulces darba kārtībā - valdes ziņojumu uzklausīšana par paveikto 2015.gadā un jaunas valdes vēlēšanas.

Par KVALB organizētajiem pasākumiem (2015.gadā lielākie pasākumi bija EFQM konference 4.februārī, 3.starptautiskā Kvalitātes konference "Izrāviena vadība" 5.februārī, G.Vatsona un J.Fosetas vadītie konferences autorsemināri 6.februārī, "The Latvian Summercamp 2015" 12.-16.jūlijā, KVALB pašnovērtējums pēc EFQM Izcilības modeļa un šī modeļa tulkojums latviešu valodā, seminārs "Inovāciju veicināšanas iespējas" 24.septembrī, dalība starptautiskajā konkursā "Kvalitātes inovāciju gada balva 2015", KVALB īstenotā projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" ietvaros organizētās aktivitātes - konference "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās" 23.septembrī, pieredzes apmaiņas pasākumu cikls VSIA "Latvijas Vēstnesis", apmācības "Risku vadība kvalitātes vadības sistēmā. Kā to ietekmē jaunās izmaiņas ISO 9001:2015" 11. un 23.novembrī novembrī un "Panākumu domāšanas stratēģija" 13.novembrī), sadarbību ar Latvijas Veselības ekonomikas asociāciju un citu valstu kvalitātes organizācijām pastāstīja Dzintars Putnis.

Mikus Zelmenis kā KVALB pārstāvis darbojas NVO un Ministru kabineta sadarbības Memoranda  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības Pētniecības, tehnoloģiju un inovāciju apakškomitejā un Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas apakškomitejā. Mikus īsumā informēja par šo apakškomiteju darbu.
Tā kā Vanda Vaščenkova, kas vadīja KVALB pašnovērtējuma veikšanu, biedru sapulcē piedalīties nevarēja, ceram, ka drīzumā atsevišķā pasākumā varēsim detalizēti iepazīties ar pašnovērtējuma rezultātiem un ieteikumuem KVALB darbības uzlabošanai.

Atskats uz 2015.gadā paveikto zināmā mērā iezīmēja arī uzdevumus jaunajai KVALB valdei, kurā uz nākamajiem diviem gadiem ievēlēti:
Anita Hāznere (Baltic International Bank),
Liāna Kivliņa (VSIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"),
Dzintars Putnis (SIA "Leilands un Putnis"),
Raivo Rudus (LRQA),
Mikus Zelmenis (SIA "No manis").

Tā kā KVALB valdē tika ievēlēts Raivo Rudus, kas līdz šim darbojās Revīzijas komisijā, par Revīzijas komisijas locekli tika ievēlēta Zaiga Valtere.

Vēlam veiksmi jaunajiem KVALB valdes un Revīzijas komisijas locekļiem!