Joomla!

Palielinās finansējumu prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izstrādei un ieviešanai

22. septembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas paredz atbalstu prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai.*

Jaunā kārtība paredz, ka finansējums specifiskajam atbalsta mērķim – prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai –  tiks palielināts par 257 462 euro.
Tāpat grozījumi paredz, ka tīklu attīstības vadlīniju izstrādes termiņš tiks pagarināts līdz 2016. gada 31. jūlijam.

 * Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.666 „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” īstenošanu”.

 

 

http://mk.gov.lv/lv/aktualitates/palielinas-finansejumu-prioritaro-veselibas-jomu-veselibas-tiklu-attistibas-vadliniju

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez