Joomla!

Mācību programmas finansēšanas piedāvājums NVO

RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ar lepnumu izsludina unikālu Executive MBA mācību programmas finansēšanas piedāvājumu personām, kuru galvenā profesionālā darbība ir saistīta ar valsts pārvaldi, nevalstiskajām organizācijām vai diplomātisko sektoru.

Šī iniciatīva izriet no RBS misijas un ir loģisks solis centienos izglītot vadītājus un sagatavot līderus, kas rada ilgtspējīgu labklājību Baltijas reģionā. Lai atbalstītu profesionāļus viņu darbā sabiedriskajā un valsts sektorā, un dotu savu ieguldījumu šī brīža un nākotnes līderu attīstībā, RBS izsludina konkursu, piedāvājot šo organizāciju pārstāvjiem īpašu mācību maksas  samazinājumu - līdz pat 70% - mācībām RBS Executive MBA maģistra programmā.

Augošā tendence publiskā sektora vadītājiem iegūt MBA kvalifikāciju skaidri norāda uz MBA prasmju un domāšanas veida nepieciešamību ne tikai privātajā biznesā. Zināšanas un iemaņas, ko nodrošina MBA programmas, ir augsti pieprasītas, jo nodrošina spēcīgus līderus un prasmīgus vadītājus ar inovatīvu un radošu prātu,  ar spēju pielāgoties strauji mainīgai videi, un prasmi piemērot jaunas stratēģiskas pieejas plašam problēmjautājumu lokam. Vairāk informācijas var atrast šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/izsludina-macibu-programmas-finansesanas-piedavaju-6697/

 
Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez