Joomla!

Aizvadīta konference "Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē"

2016.gada 25.augustā Latvijas Kvalitātes biedrība ar mērķi veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu un sadarbību kvalitātes nodrošināšanas jomā profesionālo izglītības iestāžu vidū, organizēja konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē”.

Konferenci oficiāli atklāja un ievadvārdus sniedza Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis.
Konferencē tika apspriestas dažādas pieejas un rīki kvalitātes nodrošināšanai iestādē. C.-Andreas Dalluege, EFQM licencēts lektors un EFQM vecākais novērtētājs, savā prezentācijā atzīmēja līderības svarīgumu iestādes kvalitātes vadības procesā, kā arī prezentēja EFQM Izcilības modeli, kas balstās uz 4 pamatfāzēm – Plāno; Rīkojies; Pārbaudi; Veic uzlabojumus.

Savukārt Vanda Vaščenkova, EFQM licencēta lektore un novērtētāja, konferences dalībniekus informēja par dažādiem veidiem kvalitātes vadības nodrošināšanai iestādē un par ieguvumiem un riskiem Izcilības modeļa ieviešanā, prezentējot pētījumu, kas tika veikts Latvijā un Spānijā.

Veicinot pāreju starp dažādām kvalitātes nodrošināšanas struktūrām, savu prezentāciju sniedza lektore, trenere, konsultante no Lielbritānijas Jozefa Fawcett, norādot: “Neviena no esošām kvalitātes uzlabošanas ietvarstruktūrām nebūs veiksmīga bez cilvēkiem, kas ir gatavi tās piemērot!”. Prezentācijas laikā dalībnieki guva vērtīgas atziņas par iestādes vadītājs iespējām veicināt radošumu, kas vitāli svarīgs iestādes attīstībai. Jozefa vienlaikus arī vērsa uzmanību uz tiem faktoriem, no kuriem jāuzmanās un kas radošuma kultūru iestādē neveicina.

Īpaša tematiskā sekcija tika veltīta ES līdzfinansētam Erasmus+ programmas projektam “Bequal.net – Labās prakses kopienas attīstība kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā”, iepazīstinot ar projekta mērķiem, starptautiskās sadarbības nozīmi un paveikto aizvadīto 2 gadu laikā. Prezentācijas laikā Vanda Vaščenkova klātesošos iepazīstināja ar sadarbības partneriem no Somijas un Čehijas, kā arī projekta idejas aizsācējiem no Grieķijas, kurus pārstāvēja Lila Anthopoulou, iezīmējot projekta sākotnējo ideju un tā deviņus gadus garo attīstības ceļu Eiropā.

Izglītības kvalitātes Valsts dienesta pārstāve Diāna Vernera savā prezentācijā dalībniekus informēja par EQAVET indikatoriem un to ieviešanu nacionālā kvalitātes novērtēšanas sistēmā, savukārt Guntars Zvejnieks, Siguldas Mākslas skolas “Baltais flīģelis” direktors, pastāstīja par savu pieredzi, ieviešot kvalitātes vadības modeli savā iestādē, un prezentēja savas iestādes pašnovērtējuma gaitu, kā arī atziņas no šī procesa.

Konferences otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties seminārā, kas tika veltīts praktiskai projekta rezultātu apgūšanai. Dalībnieki, saņemot nepieciešamo atbalstu, reģistrējās projekta vietnē un aizpildīja iestādes novērtējumu, kas balstīts uz EQAVET ietvarstruktūras kvalitātes cikla 4 posmiem, kas sniedz iespēju izmantot datu salīdzinošo analīzi un izvērtēt rezultātus attiecībā pret līdzīgām iestādēm Latvijā, kā arī projekta dalībvalstīs – Somijā un Čehijā. Novērtējums sniedz vispārēju ieskatu iestādes darbībā, iedrošinot izvērtēt turpmāku uzlabojumu nepieciešamību.

Paldies dalībniekiem par ierašanos un sniegtajām atsauksmēm, piemēram: “Ļoti svarīgi izglītības iestādēm nepārtraukti apgūt informāciju un mācīties par dažādiem kvalitātes nodrošināšanas rīkiem. Vairākas prezentācijas, īpaši izceļot Guntara Zvejnieka personīgo pieredzi un Jozefas Fosetas vēstījumu, uzrunāja un iedvesmoja!”

Arī konferences organizatore no Latvijas Kvalitātes biedrības Vanda Vaščenkova norāda: “Izvērtējot paveikto, manuprāt, konference ir izdevusies. Prieks redzēt, ka kvalitātes nodrošināšana ir nozīmīga izglītības iestāžu darba kārtības sastāvdaļa, kas veicina interesi par dažādiem kvalitātes nodrošināšanas rīkiem, tostarp organizācijas novērtējumu, kuru piedāvā projekts Bequal.net! Lai gūtās atziņas tik drīz neizgaistu, katrs konferences dalībnieks e-pastā saņēma konferences materiālu krājumu, kamēr konferences organizatori kritiski izvērtēja paveikto, gūstot vērtīgus ieteikumus un priekšlikumus pilnveidei. Paldies ikvienam un lai izdodas arī turpmāk!”

IMG-20160825-WA0003 480x640     IMG-20160825-WA0002 640x480     IMG-20160825-WA0005 640x480