Joomla!

Eiropas solidaritātes korpuss

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā. Jaunieši var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā, sākot no 17 gadiem, bet projektos vari sākt piedalīties tikai no 18 gadiem. Dalība projektos ir iespējama līdz 30 gadu vecumam.

Pēc tam, kad veikta vienkārša reģistrācijas procedūra, Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki var tikt atlasīti un uzaicināti piedalīties dažādos projektos, kā dabas katastrofu un to seku novēršana, palīdzība patvēruma meklētājiem vai iedzīvotājiem, kuriem tā ir vajadzīga, lai atrisinātu dažādas sociālas problēmas. Eiropas Solidaritātes korpusa organizēto projektu ilgums ir divi līdz divpadsmit mēneši. Visbiežātie tiks īstenoti Eiropas Savienības dalībvalstīs. Vairāk informācijas var atrast šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/eiropas-solidaritates-korpuss-7894/ 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez