Joomla!

Latvijas organizācijas - starptautiskā konkursa Kvalitātes inovāciju balva - laureātes

   

    
(informācija papildināta)
Kopš 2007.gada konkursam Kvalitātes inovāciju balva ir tikušas pieteiktas vairāk nekā 1000 inovāciju no dažādu valstu privātā un sabiedriskā sektora organizācijām.
Latvija ir konkursa dalībvalsts kopš 2012.gada, kad Latvijas Kvalitātes biedrība pieņēma Somijas Kvalitātes asociācijas uzaicinājumu organizēt konkursa norisi Latvijā.
Kopš 2012.gada konkursā ir piedalījušās 25 Latvijas organizācijas, konkursam piesakot 26 inovācijas. 7 organizācijas ir ieguvušas laureātu diplomus: 2012.gadā - Zāļu valsts aģentūra un "Grandeg" SIA, 2013.gadā - VSIA "Latvijas Vētnesis", SIA "Trakais Rotors" un SIA "Z2B" (Lude), 2016.gadā - Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2017.gadā - Rīgas Stradiņa universitāte.

Latvijas organizācijas - konkursa "Kvalitātes inovāciju balva" laureātes

2017.g.
Kategorija

Organizācija

Inovācija

Apraksts

Izglītības sektora inovācijas

Rīgas Stradiņa universitāte

3D simulatoru izmantošana zobārstniecība studentu apmācībā

3D simulatoru izmantošana dod iepēju studentiem efektīvi uzlabot savas iemaņas un prasmes, bet pasniedzējiem - novērtēt studentu sasniegto progresu.

2016.g.

     

Kategorija

Organizācija

Inovācija

Apraksts

Izglītības sektora inovācijas

Latvijas Tiesnešu mācību centrs

Programmatūra "Apmācību informācijas sistēma"

Apmācību informācijas sistēma ir programmatūra, ar kuras palīdzību tiek optimizēta reģistrācija apmācību semināriem, nodrošināta nekavējoša elektroniska semināru novērtēšana; tā kalpo kā bibliotēka apmācību audio, video u.c. materiāliem; nodrošina apmeklētības datu apkopošanu un analīzi atskaitēm, kā arī nodrošina plānošanas rīku administratīvām vajadzībām.

2013.g.

     

Kategorija

Organizācija

Inovācija

Apraksts

Biznesa inovācijas (mikrouzņēmumi)

SIA "Z2B"

Lude - dizains ar labu karmu

Biznesa modelis - senioru nodarbinātības un sociālās integrācijas risinājums, nodarbinot tikai senioru vecuma darbiniekus

Biznesa inovācijas (mikrouzņēmumi)

SIA "Trakais Rotors"

Crazy Roller MTN un H2O

Uzlabots inovatīvs atrakciju ierīces modelis ar samazinātu ietekmi uz vidi un paaugstinātu lietotāju drošības līmeni

Valsts sektora un bezpeļņas uzņēmumi*

VSIA "Latvijas Vēstnesis”

Likumi.lv – Latvijas likumdošanas aktu portāls

Mūsdienīga, lietotājam draudzīga vietne ar vienkāršu un pārskatāmu informācijas struktūru un uzlabotu funkcionalitāti, atbilstoši profesionālu lietotāju vajadzībām un prasībām

2012.g.

     

Kategorija

Organizācija

Inovācija

Apraksts

Biznesa inovācijas

"Grandeg" SIA

Granulu un biomasas apkures katla konstrukcijas uzlabojums

Granulu un biomasas apkures katla konstrukcijas uzlabojums

Valsts sektora un bezpeļņas uzņēmumi*

Zāļu valsts aģentūra

Latvijas aptieku karte

Nodrošina daudzveidīgu informāciju par Latvijas aptiekām (ieskaitot adreses, darba laiku, pieejamos medikamentus)

* līdz 2015.gadam

Ar visu konkursa laureātu sarakstu iespējams iepazīties https://www.qualityinnovation.org/our-story/