Joomla!

11 vadlīnijas kā kļūt pilsoniski aktīviem

Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) Jaunajā gadā mudina izaicināt sevi un izmainīt vienu lietu, kura uzlabotu tavu un apkārtējo dzīves kvalitāti!
Piedāvājam 11 vingrinājumus jeb vadlīnijas, kā kļūt pilsoniski aktīvam! Tas patiesībā tas ir viegli! Papildus iegūsti gandarījumu un ziņu, ar ko varēsi lepoties visu atlikušo gadu!


1. Darbojies NVO vai neformālās interešu grupās. Nevalstisko sektoru nereti dēvē par „trešo” sektoru, kurš pastāv, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības, kuras nespēj risināt valsts pārvalde un nevēlas risināt biznesa sektors. Piemērs: Ziedot.lv, dzīvnieku patversmes, Latvijas Sarkanais krusts, Delna, u.c.


2. Veic sabiedriski nozīmīgas aktivitātes. Ikviena aktivitāte, kas sniedz labumu citiem un sabiedrībai kopumā: piedalīšanās talkās, dzīvesvietas sakārtošana un drošības uzturēšana, nesavtīga palīdzības sniegšana līdzcilvēkiem (kaimiņiem, svešiniekiem), brīvprātīga pasākumu organizēšana (pagalmā, pagastā, pilsētā).


3. Piedalies vēlēšanās. Vēlēšanas ir demokrātisks pasākumu un darbību kopums, kurā vēlētāji veic politisko izvēli, atdodot balsi par sev tīkamu kandidātu vai par partiju. Pieņemot izvēli, atcerieties, ka: Pašvaldību vēlēšanās tiek ievēlēta Dome, kuras svarīgākās funkcijas ir komunālo pakalpojumu nodrošināšana, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes, izglītības iegūšanas pieejamība u. c. Galvenais Saeimas uzdevums ir pieņemt likumus, kā arī Saeima kontrolē valdības ikdienas darbu. Eiropas Parlamentam ir likumdevēja un uzraudzības funkcijas, kas lemj arī par Eiropas Savienības budžetu.


4. Iesaisties publiskās  diskusijās. Viedokļa izteikšana internetā, ar televīzijas, radio un preses starpniecību, piedalīšanās publiskajās apspriedēs sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā.


5. Veic  atbalsta  darbības. Atbalsta darbība izpaužas kā dalība atbalsta pasākumu un palīdzības organizēšanā, kā arī sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā un piedaloties parakstu vākšanā un interneta balsojumos.


6. Veic brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs visā pasaulē ir populārs veids, ka iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti, darbojoties gan valstiskās, gan nevalstiskās un privātās organizācijās. Piemēram palīdzēt brīvprātīgi NVO – Latvijas Samariešu apvienībai darbam ar senioriem vai maznodrošinātām ģimenēm.


7. Atbalsti ētisko patērniecību. Ētiskā patērniecība ir tādu produktu un pakalpojumu pirkšana un lietošana, kuri radīti, ievērojot ētiskus un vidi saudzējošus principus. Piemēram, atkritumu šķirošana, auduma vai papīra maisiņu izvēle, kosmētikas izvēle, kas nav testēta uz dzīvniekiem, šokolādes iegāde ar Fair trade zīmīti uz produkta).


8. Piedalies kampaņās. Kampaņu aktīvisms ir dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos un mītiņos vai arī to organizēšana, lai sasniegtu sabiedriski nozīmīgu mērķi. Pēdējos gados cilvēki rīkojuši piketus pret dzīvnieku izmantošanu cirkā, sieviešu tiesību jautājumiem, izglītības sistēmu u.c.


9. Iesaisties  vietējā  pārvaldē. Dalība dažādās padomēs, komitejās, komisijās, valdēs (piemēram, skolas vecāku padomē, skolēnu vai studentu pašpārvaldē, draudzes padomē, iedzīvotāju rīcības komitejās u.tml.).


10. Veicini labdarību. Ziedo. Naudas vai lietu ziedošana bez savtīga aprēķina sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai vai līdzcilvēku vajadzību apmierināšanai. Piemēram, ziedojumi kastītēs, kas atrodas pie veikala kasēm vai citviet publiskā vietā, ziedojums pa telefonu ( Ziedot.lv kampaņas), utt.


11. Lobē intereses. Interešu lobēšana ir likumdevēja un valdības informēšana par noteiktas interešu grupas vēlmēm un cerībām, lai ietekmētu sabiedriski nozīmīgu lēmumu pieņemšanu. (Piemēram, Jauniešu Saeima - Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu). Šeit atradīsi vadlīnijas infografikas veidā.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/jaunaja-gada-aicinam-but-pilsoniski-aktiviem-9693/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez