Joomla!

Līdzdalības iespējas


Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs uzsāk projektu

2013.gada augustā Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centrs, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” projektu konkursā, ir ieguvis finansiālu atbalstu projektam „Ventspils pilsētas un novada pilsoniskās sabiedrības attīstībai”, kas tiks ieviests laika periodā līdz 2015.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedriskā sektora attīstību un aktivizāciju Ventspils pilsētā un Ventspils novadā. Ventspils NVO atbalsta centrs ar šo projektu turpinās līdz šim veiksmīgi veikto darbu: gan sekmējot aktīvas pilsoniskas sabiedrības izaugsmi, gan veicinot tādu politisko procesu veidošanos, kuros notiek dažādu sociālo, etnisko, reliģisko un citu grupu līdzvērtīga iekļaušanās sabiedrībā, mazinot sociālo spriedzi. Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit.

http://nvo.lv/lv/news/publication/ventspils-regionalais-nvo-atbalsta-centrs-uzsak-pr-4583/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Latvijas prezidentūra ES: NVO un brīvprātīgo loma, ziedojumi

ES logo

26.09.2013. Valsts sekretāru sanāksmē piedalījās R.Vandriessch kundze, kura iepazīstināja ar Beļģijas prezidentūras ES pieredzi 2001. un 2011. gadā. Iepriekšējo prezidentūru vadītāja uzsvēra trīs būtiskus aspektus, kas nodrošinās panākumus īstenojot prezidentūru. 

1.    cieša sadarbība starp TRIO valstīm prezidentūras saņemšanas, vadīšanas un nodošanas laikā;
2.    cieša sadarbība ar NVO prezidentūras uzdevumu definēšanā un pasākumu norisē;
3.    balansa noturēšana starp starptautiskajām aktivitātēm un nacionālas nozīmes prioritātēm.   

Tā kā Latvijas prezidentūras sekretariāts sadarbību ar NVO ir sācis savlaicīgi, aicinot organizācijas iesūtīt savus pasākumus kopīgās norises kalendārā, var secināt, ka NVO darbam piešķirta būtiska nozīme šāda augsta līmeņa pasākuma īstenošanā. Vienlaikus aicinām Latvijas prezidentūru ES pievērst uzmanību oficiālajiem pasākumiem, kurus var bagātināt NVO ekspertu viedoklis un aicināt organizāciju pārstāvjus piedalīties institūciju aktivitātēs, un otrādi, arī ārpus abpusēju labas gribas dokumenta, memoranda ietvara. Prezidentūras kontekstā jāmin arī brīvprātīgā darba nozīme. Latvijas prezidentūras sekretariāts definējis, ka prezidentūras sekmīgai norisei būtiska loma būs brīvprātīgajam darbam. Tādēļ sekretariāts aktīvi iesaistījies likumprojekta par brīvprātīgo darbību gatavošanā. Viens no priekšlikumiem, ko izteicis sekretariāts – brīvprātīgajam darbam ir jābūt ne tikai vērstam sabiedriskā labuma darbības jomās, bet arī: „valstij svarīgu starptautisku projektu sagatavošanu un organizēšanu”. eLPA uzskata, ka brīvprātīgā darba likuma ieviešana pirmkārt ir būtiksa tāpēc, lai valsts atpazītu šādu sabiedrības līdzdalības formu, nevis izmantotu šo konceptu tad, kad tai tas nepieciešams. Trešā piezīme par Latvijas prezidentūru ES – tās norisei, līdztekus finansējumam, ko piešķir valsts budžeta, nepieciešami ziedojumi! Šobrīd apspriešanas procesā ir vairāki grozījumi likumprojektos, kas piedāvā, ka var atvēlēt ziedojumu: „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam ar mērķi sagatavoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā vai nodrošināt tās norisi”. eLPA kritiski vērtē šādu kārtību, jo tā būtiski izkropļo izpratni par ziedošanas kultūru un tās mērķiem sabiedrībā. eLPA saskata, ka šādiem precedentiem var sekot citi gadījumi, pretendējot uz ziedojumiem, kaut gan izdevumi ir sedzami no valsts budžeta pilnā apmērā.


http://nvo.lv/lv/news/publication/latvijas-prezidentura-es-nvo-un-brivpratigo-loma-z-4562/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Jauna "pilsoniskās sabiedrības" padome

20.09.2013. notika pirmā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde. Sēdes sastāvā ir divdesmit trīs dažādu nozaru ministriju pārstāvji, kuru galvenais uzdevums būs koordinētā manierē pārraudzīt minētā politikas dokumenta ieviešanu un dažādu ziņojumu un konkrētu darba plānu sagatavošanu saistībā ar šīm pamatnostādnēm.

Pamatnostādnēs ir trīs galvenie virzieni, tajā kopā ir desmit mērķi, piecdesmit četri uzdevumi un aptuveni simtu deviņdesmit pasākumi. Padome pirmajā sēdē iepazinās ar darba uzdevumiem, kā arī tika iepazīstināti ar plānoto darba stilu. Padome jau pirmajā sēdē pieņēma divus lēmumus:

1. Izstrādāt trīs gadu plānu politikas dokumenta ieviešanai, kas sakritu ar vidēja termiņa valsts budžetu 2014-2016. gadam. Padome akceptēja šādu Kultūras ministrijas piedāvājumu.

2. Padome nolēma izveidot šīs padomes darba grupu, kuras uzdevums būs koordinēt ar diasporas jautājumiem saistītās aktivitātes. Šāda darba grupa jau darbojas, tomēr tai nebija pastāvīga statusa.

Padomes locekļi diskusijas veidā pauda savu redzējumu par pienesumu Padomes darbā. Padomē NVO pārstāv konkursa ceļā izvēlētas organizācijas un to pārstāvji – R.Pīpiķe, biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, D.Akule, „Providus”, J.Kukainis, „Pasaules brīvo latviešu apvienība”. Padomē pārstāvēti arī sociālie partneri.

http://nvo.lv/lv/news/publication/jauna-pilsoniskas-sabiedribas-padome-4542/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Pilnveidos Memoranda padomes darbu

Ceturtdien, 12.septembrī, valsts sekretāru sanāksmē izsludināts jaunais Ministru kabineta un NVO sadarbības memorands, kas paredz kvalitatīvi pilnveidot Memoranda padomes darbu.

Valsts kancelejas direktore, Memoranda padomes vadītāja Elita Dreimane uzsver, ka sanāksmē izsludinātais NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums ļaus būtiski efektivizēt Memoranda padomes darbu, piemēram, padomē darbojošos pārstāvjus izraugoties konkursa kārtībā.

„Ņemot vērā, ka Memoranda padome ir būtisks sabiedrības līdzdalības instruments Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesā, ļoti svarīgi ir kvalitatīvi pilnveidot NVO iesaisti jau valdības lēmumu izstrādes sākumposmā, izmantojot gan diskusiju dokumentus, gan arī mērķtiecīgāku padomes darbu, paceļot augstākā līmenī tās cilvēkresursu atlasi, kā arī nākotnē īstenojot tiesību aktu projektu digitālā risinājuma pilnveidošanu,” informē E.Dreimane.

Viņa arī uzsver, ka līdz šim ir īstenotas nozīmīgas iniciatīvas sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā valdības lēmumu pieņemšanas, t.sk., panākot NVO iekļaušanu tiesību aktu izstrādes darba grupās, atzinumu sniegšanā, dalība Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas un valdības sēdēs, kā arī iespēju Ministru kabineta mājaslapā iepazīties ar izskatāmajiem lēmuma projektiem.

Grozījumus valdības un NVO sadarbības memoranda normatīvajā regulējumā izstrādāja pēc NVO iniciatīvas izveidota darba grupa. Izmaiņu mērķis ir panākt līdzvērtīgāku un kvalitatīvāku valsts pārvaldes, valdības amatpersonu un NVO dialogu par pilsoniskās sabiedrības un Latvijas iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem. 10.jūlija Padomes sēdē plānots apstiprināt padomes vidēja termiņa prioritātes, kas iekļauj NVO finansēšanas sistēmas pilnveidošanu, līdzdalības veicināšanu valdības lēmumu pieņemšanas procesā un Memoranda padomes un NVO darbības stiprināšanu.

Papildinformācija
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Padomes uzdevums ir sniegt priekšlikumus Ministru prezidentam un ieteikumus ministrijām, lai uzlabotu valsts pārvaldes institūciju un pilsoniskās sabiedrības sadarbību. Padomes sekretariāta funkcijas īsteno Valsts kanceleja. Šobrīd Memorandu parakstījušas jau 352 nevalstiskās organizācijas.

Padomes nolikums, sastāvs un sēžu protokoli, kā arī relīzē minētie dokumentu projekti pieejami Ministru kabineta mājas lapā.

Signe Znotiņa - Znota
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 28803639 / 67082919
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu "> Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2013-gads/09/120913-vk-02/
 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Jaunas idejas - diskusiju dokumenti - realitāte

Latvijas Pilsoniskā Alianse jau iepriekš informēja, ka sākot ar 2013. gada 1. jūliju valsts iestādēm to interneta vietņu sadaļā Sabiedrības līdzdalība ievietojama informācija par tiesību aktu projektiem 14 dienas pirms tie tiek pieteikti Valsts sekretāru sanāksmē. Tādējādi iedzīvotāji savlaicīgi var iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām un sniegt viedokli atbildīgajām amatpersonām par plānoto iniciatīvu. Iestādēm šādi jārīkojas, ja būtiski tiek mainīti esošie tiesību akti un ieviestas jaunas politiskās iniciatīvas. Līdz 2013. gada 2. septembrim Iekšlietu ministrija  ierosinājusi diskusijas par 13 dokumentu projektiem, Valsts kanceleja par trīs un Satiksmes ministrija par diviem, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par vienu diskusiju dokumentu. Pārējās 10 ministrijas diskusiju dokumentu nav iniciējušas. eLPA, veicot minētās iniciatīvas  efektivitātes rezultātus secina, ka būtisks trūkums ir tas, ka daļai ministriju nav pat izveidotas sadaļas Diskusiju dokumenti, kas būtiski apgrūtina minētās iniciatīvas ieviešanu praksē.
http://nvo.lv/lv/news/publication/jaunas-idejas-diskusiju-dokumenti-realitate-4472/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 


14 lapa no 15