Joomla!

Pasniegtas Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas 2014

Š.g. 2.oktobrī jau otro gadu pēc kārtas Latvijas Veselības ekonomikas asociācija (LVEA) un Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) svinīgā pasākumā godināja Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvas 2014 laureātus.

Šogad kvalitātes balvas ieguvēji piecās nominācijās ir:
nominācijā "Internā profila nodaļa" – VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, 6. aprūpes nodaļa,
nominācijā "Ķirurģiskā profila nodaļa" – VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, 3. aprūpes nodaļa,
nominācijā "Dzemdību nodaļa" – RP SIA “Rīgas Dzemdību nams”,
nominācijā "Psihiatriskā profila nodaļa" – VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””,
nominācijā "Veselības centrs" – SIA “iVF Riga” Ginekoloģiskās aprūpes klīnika.

Apsveicam visus laureātus, bet īpaši - VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" darbiniekus un slimnīcas Kvalitātes vadības daļas vadītāju, KVALB biedri Natāliju Bolbati!

Lasīt tālāk...
 
2.starptautiskā kvalitātes konference noslēgusies

Š.g. 14. un 15.novembrī jau otro gadu Latvijas Kvalitātes biedrība organizēja starptautisku kvalitātes konferenci.

Arī šajā gadā konference pulcēja plašu interesentu loku gan no privātajām, gan valsts sektora organizācijām.

Paldies visiem dalībniekiem, lektoriem un sponsoriem!

Uz tikšanos nākošā gada konferencē 2014. gada 6. un 7. novembrī! 

 

Konferences ģenerālsponsors:

berau

Konferences sponsori:
leiputEurofortis logo 2inspectalrqaDNV

 
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Latvijas Kvalitātes biedrība ar gandarījumu informē, ka ar š.g. 1.augustu ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likuma 43.pantā (Kvalitātes nodrošināšanas standarti) un 44.pantā (Vides vadības standarti).
Pēc Latvijas Kvalitātes biedrības iniciatīvas 2012.gadā Ekonomikas ministrijas vadībā tika izveidota darba grupa, lai sakārtotu  likumdošanu attiecībā par prasībām piegādātāju vadības sistēmu sertifikācijai. Līdz šim vienādi tika vērtēti gan akreditētu, gan neakreditētu sertifikācijas organizāciju izsniegtie sertifikāti.

Lasīt tālāk...
 
Iespēja organizācijām veikt pašnovērtējumu saskaņā ar Izcilības pamatnostādnēm

GOA


“Biedrība Eurofortis” aicina ikvienu iestādi veikt pašnovērtējumu saskaņā ar 8 Izcilības pamatnostādnēm ar bezmaksas programmatūras GOA-WorkBench® Izcilības pamatnostādņu novērtējums palīdzību.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Kvalitātes biedrība iesaistās nevalstisko organizāciju un Latvijas prezidentūras ES Padomē aktivitāšu plānošanā

Atsaucoties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta aicinājumam, Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) iesniedza savus priekšlikumus pasākumiem, kurus KVALB varētu realizēt Latvijas prezidentūras ES laikā 2015.gada pirmajā pusgadā.
Ar KVALB plānotajiem pasākumiem Latvijas prezidentūras ES laikā varat iepazīties šeit. 
Labprāt uzklausīsim biedru priekšlikumus un idejas par šiem pasākumiem, lai varētu tos veiksmīgi realizēt. 

Sadarbības protokols un nevalstisko organizāciju saraksts, kuras vienojušās par sadarbību ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu lasāms šeit.

Plašāku informāciju par Latvijas prezidentūru Eiropas Padomē var atrast šeit.

 
Nevalstisko organizāciju un Latvijas prezidentūras ES Padomē memorands

7.februārī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāts un 48 nevalstiskās organizācijās (NVO), tajā skaitā arī Latvijas Kvalitātes biedrība, vienojās par aktīvu sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē,  kad Latvija 2015.gada pirmajā pusgadā uzņemsies ES prezidentūras vadīšanu.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts un nevalstisko organizāciju pārstāvji 7.februārī parakstīja sadarbības protokolu, kurā apņemas nodrošināt diskusiju par prezidentūras darba programmu un informācijas apmaiņu par plānotajiem pasākumiem, īstenot kopīgas komunikācijas aktivitātes, kā arī veicināt sadarbību starp trio prezidentūras valstu – Itālijas, Latvijas, Luksemburgas – valsts pārvalžu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, reģionālā un ES līmenī.

Lasīt tālāk...
 
Interešu grupas "Kvalitāte veselības aprūpē" tikšanās Valsts asinsdonoru centrā

23.10.2012. norisinājās Latvijas Kvalitātes biedrības interešu grupas „Kvalitāte veselības aprūpē” pieredzes apmaiņas pasākums – seminārs „Kvalitātes un risku vadība Valsts asinsdonoru centrā”. Semināru vadīja Valsts asinsdonoru centra Kvalitātes un risku vadības departamenta vadītāja Natālija Bolbate.

Seminārā piedalījās kvalitātes vadības profesionāļi: Silvija Zaharāne un Zaiga Valtere no LR Veselības ministrijas, Rita Jansone no Nacionālā veselības dienesta, Evija Jēkabsone un Ilze Grīsliņa no Veselības inspekcijas, Juris Keris no Zāļu valsts aģentūras, Evija Palčeja un Dmitrijs Sliņko no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Jeļena Ščeglova no AS Veselības centru apvienības, Māris Tjarve no AS „Pasažieru vilciens”.

Lasīt tālāk...
 
Kvalitātes un efektivitātes konference

top

Latvijas Kvalitātes biedrība un Biznesa efektivitātes asociācija š.g. 28. un 29.novembrī organizē

Kvalitātes un efektivitātes konferenci

Konferences moto: "Pastāvēs, kas pārvērtīsies!"(Rainis.)

Konferences galvenās tēmas:
- klientu vajadzību izpratne;
- konkurētspējas celšana;
- procesu pārvaldība;
- pārmaiņu vadība.

Konferencē ar savu pieredzi dalīsies nozares eksperti, profesionāļi un uzņēmumu vadītāji no dažādām valstīm.

Plašāka informācija un iespēja reģistrēties dalībai - konferences mājas lapā www.kvalitate-efektivitate.lv


Kvalitātes un efektivitātes konferences ģenerālsponsors:

"Bureau Veritas Latvia"

berau

Konferences sponsori:
"Lloyd's Register"                         AS "Grindeks"
LR                grindex

Informatīvais atbalstītājs:
"Latvijas Vēstnesis"
vestnesis

 

 

 
Interešu grupas diskusija "Elektroniskās kvalitātes pārvaldības sistēmas"

Š.g. 4.oktobrī Latvijas Kvalitātes biedrības Procesu vadības interešu grupa organizēja pasākumu-diskusiju "Elektroniskās kvalitātes pārvaldības sistēmas".

Par integrētās procesu un dokumentu vadības sistēmas ieviešanu Rīgas Pedagoģijas un izglitības vadības akadēmijā (RPIVA) - par esošo situāciju, mērķiem, problēmām un risinājumiem sistēmas ieviešanā - interesentiem stāstīja RPIVA kvalitātes vadītāja Irina Degtjarjova.
Kādas iespējas elektroniskas kvalitātes rokasgrāmatas izveidē un praktiskajā pielietojumā ir programmai iGrafx, stāstīja un demonstrēja A/S "Pasažieru vilciens" kvalitātes vadītājs Māris Tjarve.
Interesantu pieeju un risinājumu pakalpojumu uzņēmuma elektroniskās kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošanā un ieviešanā ar reāla piemēra palīdzību aprakstīja Mikus Zelmanis (SIA "No manis").

Paldies Procesu vadības interešu grupas aktīvistiem par pasākuma noorganizēšanu!
Paldies RPIVA vadībai un Irinai Degtjarjovai par sirsnīgo uzņemšanu akadēmijas Senāta zālē!

Gaidīsim nākošos interešu grupas pasākumus!

 
Diskusija "Standarti un standartizācija"

Š.g. 27.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības organizētais diskusiju pasākums par standartiem un standartizāciju.

Ieskatu standartizācijas jomā, plašu informāciju par Latvijas standartu (LVS), standartizāciju Latvijā un jaunumiem Eiropas (EN) un Starptautiskajos (ISO) standartos sniedza Latvijas Standarta vadītājs Ingars Pilmanis.
Plašāk par standartu izstrādi, dalības iespējām standartizācijas tehniskajās komitejās, kā arī par ieguvumiem no piedalīšanās tehnisko komiteju darbā klātesošos informējai Iveta Mežinska (LATAK).
"Godīga standartu lietošana.  Autortiesības. Standartu iegāde un lietošana. Standartu krājumi. Jaunie standartu iegādes/izplatīšanas veidi" - profesionāļiem aktuāli un svarīgi jautājumi, par kuriem pastāstīja Sarmīte Morica, Standartizācijas biroja Standartu fonda vadītāja.
Diskusija, kas raisījās pēc informatīvās daļas, liecināja, ka izskatītie jautājumi ir ļoti aktuālii un noteikti nepieciešams vēl kāds diskusiju pasākums jau par konkrētākām ar standartiem un standartizāciju saistītām tēmām. Pozitīvi, ka iezīmējās vairākas sadarbības iespējas starp Latvijas Standartu un Latvijas Kvalitātes biedrību (savstarpēja informācijas apmaiņa, iespēja piedalīties standartizācijas tehniskajās komitejās u.c.).

Paldies Latvijas Valsts Standarta vadītājam un darbiniekiem par uzņemšanu un pasākuma dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos diskusijā!

Pasākumā rādītās prezentācijas Latvijas Kvalitātes biedrības biedriem pieejamas sadaļā "Prezentācijas".

 
Diskusija "Procesu mērīšana"

Š.g. 22.augustā VAS "Latvijas Gaisa Satiksme" telpās notika kārtējais Latvijas Kvalitātes biedrības organizētais diskusiju pasākums par tēmu "Procesu mērīšana".

Pasākuma pirmajā daļā SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs Dz.Putnis dalījās praktiskā pieredzē par procesu mērīšanas nepieciešamību, mērījumu izvēli, rezultātu apkopošanu, to analīzi un izmantošanu lēmumu pieņemšanā.
VAS "Latvijas Gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas daļas vadītājs V.Tumarkins sniedza ieskatu plašajā prasību un darbību spektrā, lai nodrošinātu kvalitatīvu aeronavigācijas datu sagatavošanu.
Par procesu mērīšanas sasaisti ar Lauku atbalsta dienesta darba plāna rezultatīvajiem rādītājiem pastāstīja Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta Riska un kontroles vides novērtējuma daļas Kvalitātes vadības sistēmas speciāliste A.Butkāne.

Klātesošos aktīvā diskusijā iesaistīja SIA "Leilands un Putnis" valdes loceklis J.Leilands, diskusijas noslēgumā pastāstot par organizācijas darbības rādītājiem (KPI), līdz ar to plānotais grupu darbs-diskusija "Laba prakse procesu vadībā" tiek pārcelta uz kādu no nākošajiem pasākumiem.
Noslēgumā Dz.Putnis atgādināja par iespēju piedalīties Starptautiskajā konkursā Kvalitātes inovāciju gada balva 2012.

Pasākumā rādītās prezentācijas Latvijas Kvalitātes biedrības biedriem pieejamas sadaļā "Prezentācijas".

 

 


4 lapa no 5