Joomla!

Partnerība ar LVEA
Ieskats Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvu pasniegšanas pasākumā (papildināts ar foto no pasākuma)

 es

Ieguldījums Tavā nākotnē!

              lvea  logo mazs

 

Š.g. 30.maijā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas pasniegšana. Kvalitātes balvas pasniedza Veselības ministre I.Circene.
Kvalitātes balvas ieguvēji ir Latvijas ārstniecības iestādes, kuras brīvprātīgi pieteicās savu organizāciju darbības izvērtējumam pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmas kritērijiem. Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvai pieteicās 11 ārstniecības iestādes. 

Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas ieguvēji ir:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - nominācijā Internā profila nodaļa
SIA "Veselības centrs 4" - nominācijā Ķirurģiskā profila nodaļa
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams" - nominācijā Dzemdību nodaļa
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" - nominācijā Psihiatriskā profila nodaļa
A/S "Veselības centru apvienība" nominētais Veselības centrs "Pļavnieki" - nominācijā Veselības centrs 

Latvijas Kvalitātes biedrība ar saņemto balvu īpaši vēlas sveikt mūsu biedrības biedri - SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas" Kvalitātes vadības sistēmas vadītāju Birutu Iļjiču-Vaseru!

Lasīt tālāk...
 
Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvu pasniegšana

 es

Ieguldījums Tavā nākotnē!

              lvea  logo mazs

Pirmo reizi pasniegtas Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas

Š.g. 30.maijā plkst. 10:00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Rīgā, Antonijas ielā 1, notika unikāls pasākums Latvijas veselības aprūpes jomā: pirmo reizi tika pasniegtas Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas. Kvalitātes balvas ieguvēji ir Latvijas ārstniecības iestādes, kuras brīvprātīgi pieteicās savu organizāciju darbības izvērtējumam pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmas kritērijiem. Kvalitātes balvas pasniedza Veselības ministre.
Kvalitātes balvu pasniegšanas konferencē norisinājās noslēguma pasākums projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) ietvaros, ko 2012.-2013.gadā īstenoja Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (turpmāk tekstā – LVEA), sadarbojoties ar Latvijas Kvalitātes biedrību. Konferencē tika apkopota projektā gūtā pieredze, sniegtās ekspertu atziņas, kā arī tika prezentētas ieceres turpmākai Kvalitātes balvas attīstībai.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Kvalitātes biedrības dalība LVEA īstenotā projektā

 es

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācija par projekta īstenošanu

Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (turpmāk – LVEA) 2012.gada 1.oktobrī uzsāka īstenot projektu „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana  līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116).

Projekta mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti aktīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā veselības aprūpes nozarē, lai nodrošinātu aktīvu visu interešu grupu līdzdalību un pārstāvniecību politikas procesā un uzlabotu pieņemto politisko lēmumu kvalitāti.

Projekta iesniedzējs ir LVEA un sadarbības partneris projektā ir Latvijas Kvalitātes biedrība. Projekta mērķa grupa ir nevalstisko organizāciju algoti darbinieki vai biedri no 14 veselības aprūpes NVO. Netieša ietekme būs uz visiem Latvijas iedzīvotājiem - veselības pakalpojumu lietotājiem.

Lasīt tālāk...