Joomla!

Līdzdalības iespējas
Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2017.gadam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina visus, kas vēlas rakstīt projekta pieteikumus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos (piemēram, jauniešu apmaiņās, Eiropas Brīvprātīgajā darbā, jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos, stratēģiskajās partnerībās vai strukturētajā dialogā), iepazīties ar 2017. gada vadlīnijām. Līdzīgi kā iepriekš, arī 2017. gadā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus varēs iesniegt trīs reizes gadā: 2. februārī, 26. aprīlī un 4. oktobrī.

"Erasmus+" programmas vadlīnijas 2017. gadam (angļu valodā) pieejamas šeit. Šogad papildus PDF versijai pieejama arī vadlīniju tiešsaistes versija, kas lietotājam ļaus daudz vieglāk navigēt un orientēties informācijā.

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Par organizāciju sabiedriskā labuma statusu

2016.gada 20.oktobrī notikušajā Sabiedriskā labuma komisijas sēdē komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – SLO) statusu šādām 12 nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO):
- biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sidrabi””, Rīga (jomās: kultūras veicināšana; labdarība);
- biedrība „Latvijas disku golfa klubs”, Rīga (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Metacognio”, Mārupes nov., Mārupe (jomās: izglītības veicināšana; pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „Pasaule visiem” Mārupes nov., Mārupe (jomā: trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšana);
- biedrība „Basketbola Klubs Ķekava”, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „VK Saldus”, Saldus nov., Saldus (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Saldus sporta favorīts”, Saldus nov., Saldus (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Vecāku klubiņš Druve”, Saldus nov., Zvārdes pag. (jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „SDK jaunieši”, Kuldīgas nov., Kuldīga (jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „SPORTA KLUBS UGĀLE”, Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle (jomā: sporta atbalstīšana);
- Nodibinājums „Nodibinājums „LFF Kurzemes futbola centrs””, Liepāja (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”, Daugavpils (jomā: sporta atbalstīšana).

Lasīt tālāk...
 
NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas vērtējums par fonda vadību

Iepriekšējā nedēļā NVO fonda Stratēģiskās Plānošanas komitejas (SPK) NVO pārstāvji (Ascendum, Delna, Zemgales NVO centrs, Latvijas Jaunatnes padome, Kurzemes NVO atbalsta centrs un Latvijas Pilsoniskā alianse) lēma, ka, izvērtējot NVO fonda vadību un ieviešanu pirmajā gadā, kā arī notiekošos procesus, plānojot nākamo periodu, sniegs rekomendācijas Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) par turpmāko darbību, attīstot NVO fonda ieviešanas procesu.
SPK NVO pārstāvji, kuri ilgstoši iesaistās NVO fonda ieviešanas procesos – prioritāšu un citu saistošu jautājumu risināšanā - neapmierina tas, ka:
1) netiek nodrošināta SPK lēmējvaras pilnīga iesaistīšana;
2) nenotiek kvalitatīva viedokļu saskaņošana ar Memoranda padomi un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi;
3) SIF NVO fonda dokumentācijas izstrādē līdz šim ir iesaistījusies kā koordinējošā institūcija, nepiedāvājot savus priekšlikumus un risinājumus;
4) netiek rasti risinājumi, kā samazināt un atvieglot projektu un atskaišu iesniegšanas procedūru; 5) projektu vērtēšanas komisijā, kā daudzkārt norādīts, netiek iekļauti neatkarīgi dažādu jomu un sektoru eksperti.

Lasīt tālāk...
 
NVO fonda stratēģija un priotitārie virzieni

21.09.2016. Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) padome izskatīja NVO fonda stratēģiju 2017-2018., bet 07.10.2016. NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komiteja tikās, lai diskutētu par NVO fonda projektu kritērijiem. Plānots, ka SIF padome apstiprinās NVO fonda prioritātes un konkura nolikumu 26.10.2016.  Pēc tam tiks izsludināta projektu pieteikšanās. Ar prioritārajiem virzieniem iespējams iepazīties prezentācijā šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/nvo-fonda-strategija-7707/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Iznākusi pēdējā Rīgas NVO grāmatzīme

03.10.2016. iznāca biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) Nr.20 – pēdējā “Rīgas NVO grāmatzīme” par iedzīvotāju forumu „Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”. Jau sākot no marta trīs reizes mēnesī iznāca Rīgas NVO grāmatzīme, par dažādiem Rīgas NVO un iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem. Ar visām divdesmit Rīgas NVO grāmatzīmēm var iepazīties eLPA interneta vietnē vai šī raksta Pielikumos.

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Lasīt tālāk...
 
Izveidots tiesību aktu izstrādes ceļvedis

Valsts kancelejas vadībā izveidots internetā bāzēts Tiesību aktu izstrādes ceļvedis, kas paredzēts kā palīgs valsts pārvaldes darbiniekiem, lai sagatavotu kvalitatīvus tiesību aktu projektus. Rokasgrāmata var būt lietderīga materiālu bāze arī interešu aizstāvju organizācijām. Interneta vietnē https://tai.mk.gov.lv/ izvietota aktualizēta Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, tajā atrodamas dažādu veidu dokumentu sagataves un paraugi, tāpat informācija par aktuālajiem tiesību aktu projektiem, Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmēm, mācībām, semināriem un citiem informatīvajiem pasākumiem tiesību aktu izstrādes jautājumos.

https://tai.mk.gov.lv/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Latvijas Lielvalsts budžets. Valsts naudas izlietojuma problemātika

Latvijas Vēstnesī 21.09.2016. tika nopublicēts biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktores pilnvaru izpildītājas Kristīnes Zonbergas raksts “Latvijas lielvalsts budžets. Valsts naudas izlietojuma problemātika – kvotas, ziedojumi un deleģējumi”.

Ja pavērojam, kam pēdējos gados tikušas piešķirtas “deputātu kvotas”, var secināt, ka tās nav aktivitātes, kas būtu saskaņā ar valsts galveno attīstības plānošanas dokumentu - Nacionālo attīstības plānu. Ar pilnu rakstu var iepazīties šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/latvijas-lielvalsts-budzets-valsts-naudas-izlietoj-7680/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Par biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības ierobežojumiem

11.12.2015. saskaņā ar 25.novembra NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē nolemto, Finanšu ministrija (FM) organizēja tikšanos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par Valsts ieņēmuma dienesta (VID) sagatavotajiem priekšlikumiem veikt grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, kas nosaka kritērijus biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības ierobežošanai. VID priekšlikumi nosaka, ka biedrība vai nodibinājums ir likvidējams, ja tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir 75% vai vairāk no kopējiem ieņēmumiem, vai ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības taksācijas gada laikā ir lielāki par 180 000 EUR.

Lasīt tālāk...
 
Pieredzes apmaiņas iespējas sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem

Zemgales NVO centrs īsteno projektu SEED, kura mērķis ir attīstīt kompleksus pasākumus sociālās uzņēmējdarbības izglītības attīstībai. Organizācija aicina interesentus, kas jau veic vai plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību izteikt interesi piedalīties apmācībās/pieredzes apmaiņas braucienos uz Vāciju (Frankfurte) un Portugāli (Lisabona).

Apmācību pasākumos būs iespēja iepazīties ar vietējiem sociālās uzņēmējdarbības (SU) veicējiem, uzzināt idejas un metodes – kā uzsākt savu SU.
Informāciju var sūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu un norādīt aprakstu par esošo vai vēlamo sociālās uzņēmējdarbības jomu, kurā Jūs vēlētos darboties.
Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/ir-velme-uzsakt-socialo-uznemejdarbibu-dodies-pier-6809/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Nacionālais NVO fonds būs!

Pozitīvas ziņas par Nacionālā NVO fonda izveidi jau 2016. gadā tika saņemtas pēc 2016. gada valsts budžeta apstiprināšanas jau 30.11.2016. aptuveni plkst. 21:00, kad tika nobalsots par budžeta pieņemšanu. Nacionālajam NVO fondam atvēlētie līdzekļi tikuši rasti no naudas apjoma, kas domāts neparedzētiem gadījumiem. Varētu teikt, ka tas nav labākais iedomājamais risinājums, un tomēr, pēc 11 gadu ilgas, šīs konkrētās idejas virzīšanas un risināšanas, uzrunājot šo nepieciešamību dažādās valdībās un dažādos Saeimas sasaukumos var teikt, ka pēdējā gada pūliņi vainagojušies ar panākumiem.

Lasīt tālāk...
 
Valdība atbalsta valsts finansēta NVO fonda veidošanu

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”. Valdība akceptēja Kultūras ministrijas (KM) rosināto variantu, kurš paredz noteikt Sabiedrības integrācijas fondu par jaunveidojamā NVO fonda, kas būtu kā atsevišķa valsts budžeta programma, administrētāju.

Valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda veidošana ir svarīga, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālajos jautājumos.

Lasīt tālāk...
 
Diskusija par NVO līdzdalību ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai

01.12.2015. plkst. 12.00 NVO TV notiks diskusija par projekta “NVO līdzdalība ģimeņu politikā ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai” rezultātiem. Projekta mērķis ir veicināt ģimeņu harmonisku attīstību un paplašināt to aktīvu līdzdalību pilsoniskās sabiedrības veidošanā. Lai sasniegtu projekta mērķus, ir izveidota NVO Sadarbības platforma, kurā aktīvi strādā 18 organizācijas no Rīgas un Latvijas reģioniem. 2015.gadā NVO Sadarbības platformas aktivitātes tika virzītas uz aktīvu līdzdalību mediācijas ieviešanā ģimeņu problēmu risināšanā un sociālo pakalpojumu ģimenēm nodrošināšanā.

Lasīt tālāk...
 
Tiekamies jau sestajā "Rīga dimd - iedzīvotāji runā, domā, dara!" forumā

02.12.2015. notiks Rīgas iedzīvotāju forums “Rīga dimd – iedzīvotāji runā, domā, dara!”. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar biedrību Latvijas Pilsoniskā alianse organizē jau sesto Rīgas iedzīvotāju forumu.

Šogad foruma moto ir: “Audz Rīgai”. Kā jau katru gadu, forums piedāvās iespēju konstatēt pilsētā notiekošās izmaiņas un attīstīt sadarbību starp iedzīvotājiem, biedrībām,  nodibinājumiem un pašvaldības iestādēm.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Zaļā kustība aicina paplašināt diskusiju par Rail Baltica projekta ietekmi

Gatavojoties Rail Baltica trases sabiedriskajai apspriešanai, kas notiks no 19. novembra līdz 1. decembrim 15 pašvaldībās, kuras skar trase, Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar speciālistiem no Vides Aizsardzības kluba un Latvijas Dabas fonda, aicina paplašināt diskusiju par Rail Baltica trases lietderību.

Ņemot vērā milzīgās publiskās investīcijas projektā Rail Baltica (3.6 miljardi eiro, no tām Latvijā līdz 2 miljardiem eiro (AECOM dati, precīzas izmaksas būs zināmas Nacionālās izpētes rezultātā 2016.gadā)), Latvijas Zaļā kustība 2015. gada 4. novembrī nosūtīja vēstules LR Satiksmes ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai un LR Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai ar lūgumu sniegt detalizētu informāciju par projekta finansēšanas modeļiem un projekta ietekmi ne tikai uz vidi, bet arī uz tautsaimniecību kopumā, kā arī uz reģionālo attīstību.

Lasīt tālāk...
 
Gatavojies vispasaules NVO dienai

1948. gada 27. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijā tika ieviesta definīcija – “starptautiskā nevalstiskā organizācija”, kas nozīmēja NVO sektora atzīšanu. 2011. gadā tika sāka atzīmēta Vispasaules NVO diena. Šī diena ir veltīta visām pasaules nevalstiskajām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai izceltu to nopelnus sabiedrības labā.

2014. gadā Vispasaules NVO diena tika atzīmēta visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, ar dažādiem pasākumiem – diskusijām, forumiem, semināriem, sadraudzības vakariem u.c. Latvijas Pilsoniskā alianse aicina jau tagad apdomāt idejas par 2016. gada Vispasaules NVO dienas atzīmēšanu.

http://nvo.lv/lv/news/publication/gatavojies-vispasaules-nvo-dienai-6774/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Mācību programmas finansēšanas piedāvājums NVO

RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) ar lepnumu izsludina unikālu Executive MBA mācību programmas finansēšanas piedāvājumu personām, kuru galvenā profesionālā darbība ir saistīta ar valsts pārvaldi, nevalstiskajām organizācijām vai diplomātisko sektoru.

Šī iniciatīva izriet no RBS misijas un ir loģisks solis centienos izglītot vadītājus un sagatavot līderus, kas rada ilgtspējīgu labklājību Baltijas reģionā. Lai atbalstītu profesionāļus viņu darbā sabiedriskajā un valsts sektorā, un dotu savu ieguldījumu šī brīža un nākotnes līderu attīstībā, RBS izsludina konkursu, piedāvājot šo organizāciju pārstāvjiem īpašu mācību maksas  samazinājumu - līdz pat 70% - mācībām RBS Executive MBA maģistra programmā.

Lasīt tālāk...
 
Praktiskais darbs NVO un valdības sadarbības memoranda padomē

09.10.2015. notika memoranda padomes NVO pārstāvju un Valsts Kancelejas vadītāja M.Krieviņa tikšanās, kurā puses plānoja savstarpējo sadarbību un iezīmēja risināmo jautājumu loku, kas risināms jaunajā memoranda padomes sasaukumā. Puses vienojās, ka sadarbība tiks strukturēta trīs lielākos blokos, kurā katrā būs konkrēti jautājumi, kas tiks risināti.

Pirmais bloks: Valsts un NVO konstruktīvas sadarbības nodrošināšana, saskaņā ar memorandu, risinot NVO sektoram nozīmīgus jautājumus:
a) NVO fonds;
b) sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas atvieglošanas process.

Lasīt tālāk...
 
Iesniegts manifests par nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā

01.10.2015. eLPA nosūtīja Saeimai manifestu par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā. Paldies aktīvajiem eLPA biedriem, kuri parakstījās un palīdzēja izplatīt manifestu! Kopumā zem manifest ir parakstījušās 50 organizācijas. Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Sabiedrisko politikas centru PROVIDUS ir izstrādāja manifestu, kurā ir pausts aicinājums izveidot 2016.gadā Nacionālo NVO fondu, paredzot tam nepieciešamos resursus. Ar manifestu var iepazīties šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/iesniegts-manifests-par-nacionala-nvo-fonda-izveid-6618/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Palielinās finansējumu prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu izstrādei un ieviešanai

22. septembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas paredz atbalstu prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai.*

Jaunā kārtība paredz, ka finansējums specifiskajam atbalsta mērķim – prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai –  tiks palielināts par 257 462 euro.
Tāpat grozījumi paredz, ka tīklu attīstības vadlīniju izstrādes termiņš tiks pagarināts līdz 2016. gada 31. jūlijam.

Lasīt tālāk...
 
Palielināts finansējums un pagarināts projektu iesniegšanas termiņš atbalsta programmā "zaļās" ražošanas jomā

Ministru kabineta šā gada 8. septembra sēdē tika apstiprināts Ekonomikas ministrijas priekšlikums palielināt finansējuma apmēru un pagarināt projektu īstenošanas termiņu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” aktivitātē “Nelielu apjomu grantu shēma”.

Aktivitātes “Nelielu apjomu grantu shēma” mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā.

Ministru kabinets 8. septembrī lēma palielināt aktivitātes “Neliela apjoma grantu shēma” pieejamo finansējumu par 877 118,37 EUR (tādējādi aktivitātes kopējam finansējumam sastādot 2 517 333 EUR), kura ietvaros būs iespēja papildus atbalstīt vēl 7 - 9 projektu iesniegumus.

Lasīt tālāk...
 
KVALB biedru līdzdalības iespējas

Aicinām Latvijas Kvalitātes biedrības biedrus veicināt biedrības darbu:

- kļūstot par KVALB reportieri
  Ja Jums ir vēlēšanās dalīties ar interesantu informāciju, ko esat atraduši dažādos nozares izdevumos, esat izlasījuši kādu saistošu rakstu par aktuālu tēmu, vēlaties dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, Jūsu tiešajā darbā ir saskare ar problēmu/situāciju, kuras risinājumam būtu nepieciešama plašāka kolēģu vai ekspertu iesaiste - biedrības mājas lapā, Facebook profilā, informatīvajos ziņu sūtījumos vai E-izdevumā šī informācija būs gaidīta un noderīga!

- iesaistoties Kvalitātes inovāciju balvas konkursa darba grupā
  15.oktobrī noslēdzas pieteikumu iesnegšanas termiņš dalībai 2015.gada Kvalitātes inovāciju balvas konkursā. Lai sekmīgi piesaistītu dalībniekus, aicinām palīgus darba grupā, kas apzinātu potenciālos dalībniekus, aicinātu tos piedalīties konkursā, veidotu un aktualizētu konkursa dalībnieku datu bāzi, piedalītos vērtēšanas procesā.

- iniciējot/koordinējot/vadot interešu grupas darbu
  Jūsu darbā ir kāda problēma, kuras risināšanai noderētu ne tikai teorētisks, bet arī praktisks padoms, kolēģa pieredzes stāsts, atbalsts, citu viedokļu uzklausīšana? Noteikti starp KVALB biedriem ir daudzi ar līdzīgu problēmu. Protams, var meklēt kāda paziņas vai eksperta palīdzību, padomu literatūrā vai internetā, bet - varat sanākt nelielā grupā un laiku pa laikam izrunāt aktuālās problēmas, dalīties vai kopīgi meklēt labāko risinājumu. 

Jūsu ierosmes vienmēr tiek gaidītas KVALB "biroja" e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 http://www.sif.gov.lv/images/atteli/logo/sif-kras-eez.jpg

 


2 lapa no 4