Joomla!

BEQUAL projekts
ES līdzfinansētā projekta BEQUAL noslēgums

Latvijas Kvalitātes biedrība ir veiksmīgi noslēgusi 2014. gadā apstiprinātā ES līdzfinansētā projekta BEQUAL realizāciju.

Divu gadu laikā esam paveikuši dažādas aktivitātes, piemēram, sadarbībā ar projekta partneriem no Grieķijas, Somijas un Čehijas esam veikuši pētījumu par situāciju PIA jomā katrā valstī, esam apkopojuši labāko praksi kvalitātes nodrošināšanā no katras valsts un esam uzlabojuši un piemērojuši BEQUAL.net platformu, kuru jau šobrīd izmanto daudzas Eiropas PIA iestādes. Lai informētu par projekta gaitu un tā rezultātiem, katrā partnervalstī tika rīkoti darbsemināri un konferences.

Lasīt tālāk...
 
Veiksmīgi aizvadīta projekta Bequal.net noslēguma konference "Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē"

2016.gada 25.augustā Latvijas Kvalitātes biedrība ar mērķi veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu un sadarbību kvalitātes nodrošināšanas jomā profesionālo izglītības iestāžu vidū, organizēja konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē”.

Konferenci oficiāli atklāja un ievadvārdus sniedza Latvijas Kvalitātes biedrības Valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis. Konferencē tika apspriestas dažādas pieejas un rīki kvalitātes nodrošināšanai iestādē. C.-Andreas Dalluege, EFQM licencēts lektors un EFQM vecākais novērtētājs, savā prezentācijā atzīmēja līderības svarīgumu kvalitātes vadības procesā iestādē, kā arī prezentēja EFQM Izcilības modeli, kas balstās uz 4 pamatfāzēm – Plāno; Rīkojies; Pārbaudi; Veic uzlabojumus.

Savukārt Vanda Vaščenkova, EFQM licencēta lektore un novērtētāja, konferences dalībniekus informēja par dažādiem veidiem kvalitātes vadības nodrošināšanai iestādē un par ieguvumiem un riskiem Izcilības modeļa ieviešanā, prezentējot pētījumu, kas tika veikts Latvijā un Spānijā.

Lasīt tālāk...
 
Konference "Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē"

Eiropas Savienības projekta BEQUAL.net ietvaros, Latvijas Kvalitātes biedrība 2016.gada 25.augustā rīko konferenci „Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē”.

Šī būs projekta noslēdzošā konference un pulcēs pārstāvjus no profesionālām izglītības iestādēm visā Latvijā. Konferencē uzstāsies kvalitātes vadības eksperti no Latvijas, kā arī pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta. Viesosies arī ārvalstu eksperti – Jozefa Fawcett un C.-Andreas Dalluege, lai iepazīstinātu ar izglītības iestādes kvalitātes vadības principiem un dažādām pieejām.

Konferences izskaņā interesenti varēs piedalīties darbseminārā „Izglītības iestādes kvalitātes novērtējums pēc EQAVET indikatoriem”, kura dalībniekiem būs iespēja pašiem novērtēt savu pārstāvēto mācību iestādi.

Uz konferenci ir aicināti interesenti no profesionālajām izglītības iestādēm un mācību centriem. Pilna konferences programma un pieteikšanās informācija ir apskatāma šeit.

Vairāk par projektu BEQUAL.net varat uzzināt vietnē: http://www.bequal.info/

EU flag-Erasmus vect POS 640x183logo BEQUAL3 638x275

Projekta Nr. 2014-1-LV01-KA202-000518

 
Aizvadīts seminārs "Kvalitāte profesionālajā izglītībā"

2. maijā viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” norisinājās Latvijas Kvalitātes biedrības organizēts seminārs “Kvalitāte profesionālajā izglītībā”, uz kuru tika aicināti Latvijas profesionālās izglītības iestāžu un organizāciju direktori, kvalitātes speciālisti un projektu vadītāji, lai gūtu jaunāko informāciju par aktualitātēm kvalitātes vadības jomā profesionālajā izglītībā.

Semināra laikā Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāve Vanda Vaščenkova klātesošos iepazīstināja ar Eiropas iniciatīvu kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā - EQAVET, kā arī ar visaptverošo kvalitātes vadību profesionālās izglītības un apmācības iestādēs. Semināra turpinājumā praktiski tika attēloti piemēri iepriekš minēto kvalitātes pieeju ieviešanā.

Par savu pieeju kvalitātes vadībā pastāstīja arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos, personāla vadītāja Linda Venskus, atklājot ieguvumus un pieredzi, salīdzinoši nesen sākot izmantot Izcilības modeli savā organizācijā.

Lasīt tālāk...
 
Seminārs "Kvalitāte profesionālajā izglītībā"

ES izglītības projekta BEQUAL.net ietvaros aicinām uz bezmaksas informatīvu semināru „Kvalitāte profesionālajā izglītībā”.

Norises laiks: 2.maijs, plkst. 10.00 - 13.00
Norises vieta: Bellevue Park Hotel Riga (Slokas iela 1, Rīga)

Semināra laikā būs iespēja iepazīties ar kvalitātes vadības modeļiem un Eiropas iniciatīvām kvalitātes nodrošināšanā profesionālajā izglītībā, praktiskās pieredzes piemēriem, prezentāciju par projektu BEQUAL.net (labās prakses kopienas attīstība kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā), kā arī tiks dota iespēja izmēģināt projekta ietvaros izstrādāto rīku (lūdzam ņemt līdzi savus klēpjdatorus vai planšetdatorus).
Papildu informācija - pieikumā.

Pieteikšanās: līdz 28.aprīlim, aizpildot anketu vietnē http://goo.gl/forms/3YWEL6uwtL 

Plašāka informācija par projekta BEQUAL.net norisi un iespējām tajā iesaistīties pieejama projekta oficiālajā mājas lapā, kā arī sociālo mediju vidē Facebook.

EU flag-Erasmus vect POS 640x183logo BEQUAL3 638x275

Projekta Nr. 2014-1-LV01-KA202-000518

 
BEQUAL partneru tikšanās Grieķijā

No 21. – 22. martam Grieķijas ostas pilsētā Pirejā uz ceturto projekta BEQUAL tikšanos pulcējās partnerorganizāciju pārstāvji, lai kopīgi pārlūkotu projekta aktivitāšu līdzšinējo progresu un pārrunātu tā nākamos soļus.

Atgādinām, ka projekts BEQUAL ir nozīmīgs Eiropas portāls kvalitātes nodrošināšanas pieejas sekmēšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā, kā arī sadarbības un labās prakses apmaiņas veicināšanai starp organizācijām, un viena no būtiskākajām BEQUAL platformas sadaļām ir pašnovērtēšanas rīks, kurš profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem piedāvā veikt pašnovērtējumu, kas balstīts uz EQAVET ietvarstruktūru, lai ne tikai identificētu organizācijas spēcīgās puses un uzlabojamās jomas, bet arī salīdzinātu savus rezultātus ar organizācijām Eiropas līmenī un mācītos no labākās prakses. Tikšanās laikā projekta partneri piedalījās izstrādātā pašnovērtējuma rīka testēšanā, lai pārliecinātos par tā iecerēto kvalitāti un funkcionalitāti.

Lasīt tālāk...