Latvijas Kvalitātes Biedrība

Līdzdalības iespējas
Latvijas Pilsoniskās alianses pakalpojumu grozs

Jau vairāk kā trīspadsmit gadus biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” seko līdzi likumdošanas procesiem, lai nodrošinātu, ka normatīvais regulējums ir atbalstošs brīvprātīgo iniciatīvām visā Latvijā un nerada šķēršļus profesionālai biedrību un nodibinājumu darbībai. Tāpat, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību Latvijā, veicinām finanšu pieejamību biedrībām un nodibinājumiem, stiprinām kapacitāti to pamatdarbības jautājumos, popularizējam un skaidrojam biedrību un nodibinājumu darbību sabiedrībā Latvijā un starptautiskā mērogā, kā arī ietekmējam politikas procesu, ievērojot nevalstiskā sektora kopīgās intereses.
Labprāt dalāmies savā pieredzē un ekspertīzē, piedāvājot gan bezmaksas, gan arī maksas pakalpojumus. Tādēļ aicinām iepazīties ar pakalpojumu grozu pielikumā un intereses gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai zvanot pa tālruni 67846464.

Pielikums: Pakalpojuma grozs

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/iepazisties-ar-latvijas-pilsoniskas-alianses-pakal-9083/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

02.11.2017. Saeimā galīgajā lasījumā tika pieņemti grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā, kas nosaka, ka turpmāk biedrību un nodibinājumu publisko darbību varēs izbeigt, ja to darbība rada potenciālus draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai drošībai un kārtībai. 
Likuma grozījumi nosaka, ka valsts drošības apdraudējuma gadījumā par nevalstisko organizāciju darbības ierobežošanu vai izbeigšanu lems tiesa pēc prokurora pieteikuma. Turklāt šādas lietas izskatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, kas ir arī specializēta, lai izskatītu ar valsts noslēpumu saistītus jautājumus. 

Lasīt tālāk...
 
Vadītāju rokasgrāmata

Pēc pirmās Sabiedrības vadītāju konferences – „Celtspēja”, kas notika 2017.gada 20.oktobrī, tikusi publicēta arī “Vadītāja rokasgrāmata 2in1”, kurā ir atrodami pieredzes stāsti un atziņas no dažādiem vadītājiem, tai skaitā no nevalstisko organizāciju vadītājiem, kas dalās ar pieredzi sabiedrībai nozīmīgu pārmaiņu ieviešanā. Grāmatā atrodams arī Valsts kancelejas veiksmes stāsts par NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes izveidi. Vadītāju rokasgrāmata pieejama šeit.

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/vaditaju-rokasgramata-8944/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Iespēja NVO atrast sadarbības partneri

Lai veicinātu  organizāciju starptautisko sadarbību, interesenti tiek aicināti izvērtēt aktuālākos sadarbības piedāvājumus, kas publicēti ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkta Latvijā mājas lapā. Starp projektu idejām ir arī piedāvājumi no organizācijām, kuras labprāt iesaistītos projektos kā sadarbības partneri.
ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts Latvijā piedāvā iespēju pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām iesūtīt savus sadarbības piedāvājumus, lai atrastu sadarbības partnerus no visām ES programmas „Eiropa pilsoņiem” dalībvalstīm un varētu īstenot projektus šīs programmas ietvaros.
Iesūtītie partneru meklēšanas piedāvājumi tiks nosūtīti visiem ES programmas „Eiropa pilsoņiem” kontaktpunktiem Eiropas Savienībā, kā arī citās attiecināmajās valstīs un projektu koordinatori tos izplatīs savās valstīs, lai tie būtu pieejami potenciālajiem projekta partneriem. Vairāk informācijas var atrast šeit.

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/publiceti-vairaki-sadarbibas-partneru-piedavajumi-8894/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Kā uzņēmumiem ziedot 2018.gadā?

Lai labāk izprastu 2018. gada jauno ziedošanas modeļu sistēmu, biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” ir sagatavojusi trīs infografikas ar trīs iespējamajiem ziedošanas modeļiem no uzņēmēju pozīcijām. Ar infografikām var iepazīties bilžu galerijā.

Kā uzņēmumiem ziedot 2018. gadā?   Modelis Nr.2 Modelis Nr.3

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/ka-uznemuminiem-ziedot-2018-gada-8917/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Latvijas eiroparlamentāriešu atskaite par trešo darba gadu

Turpinot tradīciju, Latvijas eiroparlamentārieši atskaitās par nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem savās Eiropas Parlamenta (EP) komitejās šī (8.) sasaukuma 3. gada laikā. Deputāti arī norādījuši, ko viņu padarītais dos Latvijai. Patlaban Eiropas Parlamentā ir 24 komitejas: 20 pastāvīgās, 2 apakškomitejas, 1 izmeklēšanas (Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, nodokļu apiešanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas (PANA) komiteja) un 1 īpaši izveidota komiteja, lai identificētu pretterorisma pasākumu un politikas trūkumus ES. Latvijas 8 eiroparlamentārieši strādā 12 no tām.
Vairāk informācijas var atrast šeit.

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/latvijas-eiroparlamentariesu-atskaite-par-3-darba--8758/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Tiesībsarga skaidrojums par valsts pārvaldes pienākumu atbildēt uz iesniegumu

Tiesībsargs, atbildot uz sabiedrības pārstāvja jautājumu, kā rīkoties fiziskai un juridiskai personai, ja valsts vai pašvaldības iestāde likumā noteiktā kārtībā nav atbildējusi uz iesniegumu vai vēstuli, skaidro, “ka saskaņā ar Iesniegumu likuma  7.pantu iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:
1) iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);
2) iesniegums nav parakstīts, izņemot šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu;
3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
5) atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

Lasīt tālāk...
 
Sociālo uzņēmumu komisijas nolikums

28.08.2017. biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sniedza atzinumu Labklājības ministrijai un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai par Labklājības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Sociālo uzņēmumu komisijas nolikums”, kā arī biedrības direktora p.i. Kristīne Zonberga 29.08.2017. viedokli aizstāvēja Saeimas Sociālās uzņēmējdarbības darba grupā. 
Būtiskākie iebildumi bija vērsti pret nolikumā izstrādāto komisijas sastāvu, kas  pēc labas pārvaldības principiem nav laba prakse un ir pretrunā ar brīvas konkurences nosacījumiem, un ministrija tika aicināta neveidot pozitīvus priekšnosacījumus atsevišķām organizācijām, tās iekļaujot Ministru kabineta noteikumos, tādējādi neļaujot citām organizācijām atklāta konkursa kārtībā pretendēt uz darbību Komisijā. Tāpat Labklājības ministrija tika aicināta ievērot Sociālā uzņēmuma likumprojekta 5.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka par darbu komisijā tiek saņemta atlīdzība, un Nolikumā skaidri un nepārprotami noteikt, ka komisijas locekļi, kas pārstāv biedrību vai nodibinājumu, nav valsts amatpersonas. Ar pilnu atzinuma tekstu var iepazīties pielikumā.

Lasīt tālāk...
 
Sociālā biznesa platforma jaunu ideju īstenošanai

Jauniešu sociālā biznesa platforma jaunu ideju īstenošanai Baltijas valstīs www.impactyouth.eu - jau atvērta! Jums ir ideja, kā uzlabot savas kopienas dzīvi? Varbūt ideja, kā palīdzēt noteiktām sabiedrības grupām? Varbūt tā ir saistīta ar izglītības pieejamību vai nodarbinātības veicināšanu? Jauns biznesa modelis? Jums ir nepieciešams starta finansējums!

Ienāc www.impactyouth.eu! Mudinot jauniešus no Baltijas valstīm radīt idejas sociālajā uzņēmējdarbībā, Sociālās inovācijas centrs kopā ar partneriem no Lietuvas, Igaunijas, Itālijas un Francijas ir īstenojis lielisku platformu jaunām sociālā biznesa idejām ImpactYouth! Vairāk informācijas var atrast šeit.

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/sociala-biznesa-platforma-jaunu-ideju-istenosanai-8694/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
LOSP aicina ieviest elektronisko preču pavadzīmju sistēmu

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) sadarbībā ar Zemkopības ministriju jau ilgstoši darbojas pie ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumu sakārtošanas. Jūlijā notikušajā starpinstitūciju darba grupā LOSP kā vienu no problēmas risinājumiem, lai mazinātu nelikumīgos darījumus aicināja Finanšu ministriju, Valdību un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju mainīt esošo kārtību un ieviest elektronisko preču pavadzīmju sistēmu.

Elektronisko preču pavadzīmju sistēma lauksaimnieku vērtējumā primāri būtu ieviešama lauksaimniecības un pārtikas precēm, jo tas palīdzētu izskaust un novērst pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpšanas shēmas, veicinātu pārtikas drošību un izsekojamību, kā arī patērētāju informēšanu, vienlaicīgi samazinot krāpšanas gadījumus ar pārtikas izcelsmi. Kaut gan šī problēma pastāv visā preču un pakalpojumu sfērā, arī šobrīd aktualitāti guvušajā auto tirdzniecībā.

Vairāk informācijas var atrast šeit.

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/losp-aicina-ieviest-elektronisko-precu-pavadzimju--8675/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Turpmāk būs jāvērtē tiesību akta ietekme arī uz NVO

20.06.2017. tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijā Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (MK instrukcija). Grozījumi tika sagatavoti, lai pilnveidotu tiesību akta projekta sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumā jeb anotācijā iekļaujamās informācijas apjomu un saturu, kā arī lai noteiktu anotācijas sagatavošanas kārtību, izstrādājot apvienoto anotāciju.

Būtiskākais jauninājums nevalstiskajam sektoram ir precizēta informācija par ietekmes uz tautsaimniecību un sabiedrības mērķgrupām izvērtēšanu, īpaši norādot, kāda būs ietekme arī uz nevalstiskajām organizācijām. MK instrukcijas 4.punkta jaunā redakcija nosaka, ka, izvērtējot projekta sākotnējo ietekmi, jāvērtē projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām (gan attiecībā uz saimnieciskās darbības veicējiem, gan attiecībā uz fiziskām personām un nevalstiskā sektora organizācijām, gan attiecībā uz budžeta finansētām institūcijām. Pieņemtie grozījumi pieejami šeit.

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/turpmak-bus-javerte-tiesibu-akta-ietekme-ari-uz-nv-8661/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Iespēja saņemt datorspeciālista padomu

Borisa un Ināras Teterevu fonds paplašina programmas “Datorspeciālista padoms bezpeļņas organizācijām” darbību. Tagad fonds piešķirs atbalstu apmaksāta datorspeciālista pakalpojuma veidā gan Rīgā, gan arī biedrībām Rīgas apkārtnē. Turklāt varēs pieteikties lielāka datoru skaita apkopei.
Programmas mērķis - sniegt atbalstu Rīgas un tās apkārtnē esošo biedrību, nodibinājumu, kā arī reliģisku organizāciju aktivitātēm, padarot raitāku to darbu, lietojot datorus, biroja tehniku un ar tiem saistītās lietojumprogrammas. Aizpildītu pieteikuma veidlapu atbalsta saņemšanai, kā arī jautājumus par programmu  aicinām sūtīt elektroniski uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
Vairāk informācijas var atrast šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/iespeja-sanemt-datorspecialista-padomu-7981/ 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Eiropas solidaritātes korpuss

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā. Jaunieši var reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusā, sākot no 17 gadiem, bet projektos vari sākt piedalīties tikai no 18 gadiem. Dalība projektos ir iespējama līdz 30 gadu vecumam.

Lasīt tālāk...
 
Iepazīsties ar eLPA pakalpojumu grozu

Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) vēlas informēt, ka piedāvā savus pakalpojumus veiksmīgākai sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai to ģeogrāfiskajās teritorijās.

eLPA ir vairāk kā desmit gadu pieredze darbā ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, veidojot un attīstot institucionalizētus instrumentus sabiedrības līdzdalībai vietējā un nacionālā līmenī. Un esam gandarīti, ka izmantojot mūsu organizācijas zināšanas, ir notikusi vairāku, būtisku sabiedrības līdzdalības instrumentu izveide Latvijā, kā piemēram, nevalstisko organizāciju (NVO) un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome, Saeimas deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.

Lasīt tālāk...
 
ES grantu ceļvedis 2017.gadam

Welcomeurope ir izdevis “Eurofunding 2016 comprehensive guide”, kurā ir apkopta informācija ar ES projektu konkursiem, kuri tiks izsludināti 2017.gadā. Ceļvedī var atrast 450 grantus visdažādākajās jomās, kā arī padomus projektu izstrādāšanai. Līdz šīs nedēļas piektdienai ceļvedi var iegādāties par 149.00 eiro. Vairāk informācijas var atrast šeit.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/es-grantu-celvedis-2017-gadam-7849/ 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Sabiedrības līdzdalība...

Šajā pirmssvētku laikā biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) vērš uzmanību, ka sabiedrības līdzdalība ir tā, kas var un ietekmē lēmumu pieņemšanu valstī un, pateicoties tieši NVO darbam, tiek veicināta līdzcilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanās un labklājība valstī.
eLPA jau 12 gadus iestājas par visa NVO sektora interesēm un sniedz tam nepieciešamo atbalstu, lai sektors varētu veiksmīgi darboties un attīstīties.
Infografikā iespējams iepazīties ar daļu no eLPA paveiktā šo gadu garumā. Kā piemēram, eLPA panāca NVO fonda izveidi Latvijā, kura ietvaros ik gadu 400 000 eiro tiek piešķirti Latvijas NVO.
Lai eLPA varētu turpināt iesākto un spētu veikt kvalitatīvu NVO interešu aizstāvības darbu, aicinām Tevi ziedot eLPA darbības atbalstam!

Lasīt tālāk...
 
Kaņepes kultūras centrs piedāvā telpas pasākumiem

Kaņepes Kultūras centrs (KKC) ir vieta Rīgas centra, Skolas iela 15, kur ikviens var sastapt laikmetīgas kultūras norises. Šeit pastāvīgi notiek jauno mākslinieku izstādes, klasiskas, eksperimentālas, džeza un avangarda mūzikas koncerti, publiskas diskusijas, dzejas un prozas lasījumi, valodu, deju un jogas nodarbības. Šeit norisinājušies arī vairāki nozīmīgi kultūras festivāli - Homo Novus, Lielais Kristaps un citi.

Lasīt tālāk...
 
NVO un uzņēmēji iebilst pret likumu, kas palielinās bezdarbu un ēnu ekonomiku

Nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji Latvijā ceļ trauksmi – uz darba devēju un darbinieku rēķina valdība īsteno sociālus eksperimentus, kas veicinās iedzīvotāju izceļošanu no valsts un vispārēju tiesisko nihilismu.
Pirmdien, 7. novembrī plkst. 11:00 aicinām mediju pārstāvjus uz preses konferenci Latvijas Pilsoniskā alianses telpās, Ģertrūdes ielā 19/21 – 3, lai uzklausītu viedokļus un bažas par pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Likuma grozījumi paredz, ka no 2017. gada darba devējiem būs pienākums gadījumos, kad darbinieku aprēķinātais obligāto sociālās apdrošināšanas iemaksu objekts ir mazāks par 3/4 no minimālās mēneša darba algas (ar likumā noteiktajiem izņēmumiem), no saviem līdzekļiem iemaksāt starpību līdz minimālajam iemaksu objektam (3/4 no minimālās mēneša darba algas).

Lasīt tālāk...
 
220 paraksti

03.11.2016. biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) nosūtīja nostājas vēstuli, kurā informē lēmumu pieņēmējus, ka likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izmaiņu rezultātā, kas pieņemtas 30.11.2015. un stāsies spēkā 01.01.2017., Latvijā tiks panākta masveida biedrību un nodibinājumu bankrotēšana. Kopumā 220 biedrības un nodibinājumi, kā arī uzņēmumi un privātpersonas parakstīja šo vēstuli - PRET konkrētiem grozījumiem. Likuma izmaiņas paredz, ka biedrībām, nodibinājumiem un uzņēmējiem, kas nodarbina darbiniekus nepilnu darba laiku, būs jāmaksā par šiem cilvēkiem valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi no minimālās algas.

Organizācijas ir neapmierinātas, ka minētie likuma grozījumi tika veikti nekonsultējoties ar biedrībām un nodibinājumiem, kā arī netika veikts izvērtējums par to ietekmi uz NVO sektoru. Nostājas vēstule tika nosūtīta Valsts prezidentam, LR Saeimas priekšsēdētājai, Ministru prezidentam, Kultūras ministrei, Finanšu ministrei un politisko partiju frakcijām. Organizācijas aicina lēmumu pieņēmējus veikt visu nepieciešamo, lai novērstu būtisko kaitējumu.

Ar nostājas vēstuli var iepazīties šeit.
eLPA izska pateicību visām organizācijām, kuras pauda savu nostāju. Īpašs paldies R.Pīpiķei par iniciatīvu nostājas vēstules sagatavošanā un koordinēšanā.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/220-paraksti-7782/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2017.gadam

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina visus, kas vēlas rakstīt projekta pieteikumus programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektos (piemēram, jauniešu apmaiņās, Eiropas Brīvprātīgajā darbā, jaunatnes darbinieku mobilitātes projektos, stratēģiskajās partnerībās vai strukturētajā dialogā), iepazīties ar 2017. gada vadlīnijām. Līdzīgi kā iepriekš, arī 2017. gadā "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus varēs iesniegt trīs reizes gadā: 2. februārī, 26. aprīlī un 4. oktobrī.

"Erasmus+" programmas vadlīnijas 2017. gadam (angļu valodā) pieejamas šeit. Šogad papildus PDF versijai pieejama arī vadlīniju tiešsaistes versija, kas lietotājam ļaus daudz vieglāk navigēt un orientēties informācijā.

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez

 

 
Par organizāciju sabiedriskā labuma statusu

2016.gada 20.oktobrī notikušajā Sabiedriskā labuma komisijas sēdē komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – SLO) statusu šādām 12 nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO):
- biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sidrabi””, Rīga (jomās: kultūras veicināšana; labdarība);
- biedrība „Latvijas disku golfa klubs”, Rīga (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Metacognio”, Mārupes nov., Mārupe (jomās: izglītības veicināšana; pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „Pasaule visiem” Mārupes nov., Mārupe (jomā: trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšana);
- biedrība „Basketbola Klubs Ķekava”, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „VK Saldus”, Saldus nov., Saldus (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Saldus sporta favorīts”, Saldus nov., Saldus (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Vecāku klubiņš Druve”, Saldus nov., Zvārdes pag. (jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „SDK jaunieši”, Kuldīgas nov., Kuldīga (jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „SPORTA KLUBS UGĀLE”, Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle (jomā: sporta atbalstīšana);
- Nodibinājums „Nodibinājums „LFF Kurzemes futbola centrs””, Liepāja (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”, Daugavpils (jomā: sporta atbalstīšana).

Lasīt tālāk...
 


1 lapa no 4