Joomla!

Diskusija par tēmu "Procesu mērīšana"

22.augustā notika Latvijas Kvalitātes biedrības organizēts pasākums - diskusija par tēmu "Procesu mērīšana".
SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs Dz.Putnis dalījās praktiskā pieredzē par procesu mērīšanas nepieciešamību, mērījumu izvēli, rezultātu apkopošanu, to analīzi un izmantošanu lēmumu pieņemšanā, VAS "Latvijas Gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas daļas vadītājs V.Tumarkins sniedza ieskatu plašajā prasību un darbību spektrā, lai nodrošinātu kvalitatīvu aeronavigācijas datu sagatavošanu, par procesu mērīšanas sasaisti ar Lauku atbalsta dienesta darba plāna rezultatīvajiem rādītājiem pastāstīja Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta Riska un kontroles vides novērtējuma daļas Kvalitātes vadības sistēmas speciāliste A.Butkāne, informāciju par organizācijas darbības rādītājiem (KPI) sniedza SIA "Leilands un Putnis" valdes loceklis J.Leilands.