Joomla!

Latvijas Kvalitātes biedrības dalība LVEA īstenotā projektā

 es

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Informācija par projekta īstenošanu

Biedrība „Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (turpmāk – LVEA) 2012.gada 1.oktobrī uzsāka īstenot projektu „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana  līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116).

Projekta mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti aktīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā veselības aprūpes nozarē, lai nodrošinātu aktīvu visu interešu grupu līdzdalību un pārstāvniecību politikas procesā un uzlabotu pieņemto politisko lēmumu kvalitāti.

Projekta iesniedzējs ir LVEA un sadarbības partneris projektā ir Latvijas Kvalitātes biedrība. Projekta mērķa grupa ir nevalstisko organizāciju algoti darbinieki vai biedri no 14 veselības aprūpes NVO. Netieša ietekme būs uz visiem Latvijas iedzīvotājiem - veselības pakalpojumu lietotājiem.

Projekta ietvaros notiek darbs pie ārstniecības iestāžu kvalitātes novērtēšanas kritēriju izstrādes, proti, esošo kvalitātes vadības sistēmu pārskats, ārstniecības iestāžu kvalitātes vadības sistēmu pārskats, ārstniecības iestāžu akreditācijas standartu izvērtējums, ārstniecības iestāžu akreditācijas standartu izvērtējums, pacientu drošības un kvalitātes kritēriju izvērtējums, novērtēšanas kritēriju jomu noteikšana, novērtēšanas kritēriju definēšana u.c. jautājumi. Projekta rezultātā tiks izstrādāta Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas metodika un atbilstoši izstrādātajai metodikai tiks veikta piecu Latvijas ārstniecības iestāžu novērtēšana.

Projekts tiks īstenots līdz š.g. 30.jūnijam.