Joomla!

Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvu pasniegšana

 es

Ieguldījums Tavā nākotnē!

              lvea  logo mazs

Pirmo reizi pasniegtas Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas

Š.g. 30.maijā plkst. 10:00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Rīgā, Antonijas ielā 1, notika unikāls pasākums Latvijas veselības aprūpes jomā: pirmo reizi tika pasniegtas Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas. Kvalitātes balvas ieguvēji ir Latvijas ārstniecības iestādes, kuras brīvprātīgi pieteicās savu organizāciju darbības izvērtējumam pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmas kritērijiem. Kvalitātes balvas pasniedza Veselības ministre.
Kvalitātes balvu pasniegšanas konferencē norisinājās noslēguma pasākums projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) ietvaros, ko 2012.-2013.gadā īstenoja Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” (turpmāk tekstā – LVEA), sadarbojoties ar Latvijas Kvalitātes biedrību. Konferencē tika apkopota projektā gūtā pieredze, sniegtās ekspertu atziņas, kā arī tika prezentētas ieceres turpmākai Kvalitātes balvas attīstībai.

Projekta ietvaros LVEA un Latvijas Kvalitātes biedrība izstrādāja pacientu drošības un kvalitātes vadības novērtēšanas kritērijus un metodiku, kas balstītas uz starptautiski aprobētu programmu, kas ļauj ārstniecības iestādēm ieviest visaptverošu kvalitātes un drošības vadības modeli. Minētā modeļa ieviešana ir viens no veidiem, kā izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības ārstniecības iestādes kvalitātes vadības sistēmai.

Kvalitātes balvai pieteicās 11 ārstniecības iestādes. Katru iestādi novērtēja trīs ekspertu komanda. Novērtējums tika veikts pēc projekta laikā izstrādātas metodikas, kas paredzēja, ka iestādes darbība tiek vērtēta 5 jomās: vadības procesi un atbildība; darbinieku kompetence; pacientiem un darbiniekiem droša vide; pacientu klīniskā aprūpe; kvalitātes un drošības pilnveidošana. Pēc ekspertu novērtēšanas rezultātiem ir noteikti Kvalitātes balvas ieguvēji šādās nominācijās:

  1. Internā profila nodaļa
  2. Ķirurģiskā profila nodaļa
  3. Dzemdību nodaļa
  4. Psihiatriskā profila nodaļa
  5. Veselības centrs

Projekts „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) tika īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.