Joomla!

Ieskats Latvijas ārstniecības iestāžu kvalitātes balvu pasniegšanas pasākumā (papildināts ar foto no pasākuma)

 es

Ieguldījums Tavā nākotnē!

              lvea  logo mazs

 

Š.g. 30.maijā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas pasniegšana. Kvalitātes balvas pasniedza Veselības ministre I.Circene.
Kvalitātes balvas ieguvēji ir Latvijas ārstniecības iestādes, kuras brīvprātīgi pieteicās savu organizāciju darbības izvērtējumam pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmas kritērijiem. Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvai pieteicās 11 ārstniecības iestādes. 

Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas ieguvēji ir:
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" - nominācijā Internā profila nodaļa
SIA "Veselības centrs 4" - nominācijā Ķirurģiskā profila nodaļa
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams" - nominācijā Dzemdību nodaļa
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" - nominācijā Psihiatriskā profila nodaļa
A/S "Veselības centru apvienība" nominētais Veselības centrs "Pļavnieki" - nominācijā Veselības centrs 

Latvijas Kvalitātes biedrība ar saņemto balvu īpaši vēlas sveikt mūsu biedrības biedri - SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas" Kvalitātes vadības sistēmas vadītāju Birutu Iļjiču-Vaseru!

Kvalitātes balvu pasniegšanaspasākumā norisinājās noslēguma pasākums projekta „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) ietvaros, ko 2012.-2013.gadā īstenoja Latvijas Veselības ekonomikas asociācija, sadarbojoties ar Latvijas Kvalitātes biedrību.
Pasākumā tika apkopota projektā gūtā pieredze, sniegtās ekspertu atziņas, kā arī tika prezentētas ieceres turpmākai Kvalitātes balvas attīstībai.
Ar prezentāciju "Ārstniecības iestāžu kvalitātes balva - iespēja veselības aprūpes sistēmai" pasākumā uzstājās Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis. 

Projekts „Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana” (līg.Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/049/116) tika īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.

gg0 5189 
Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva

gg0 5290
Pasākums notika Medicīnas vēstures muzejā un bija plaši apmeklēts  

gg0 5651 
Klātesošos sveica un Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas pasniedza Veselības ministre Ingrīda Circene

gg0 5359
Balvu nominācijā Internā profila nodaļa saņem Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji

gg0 5663
Ar prezentāciju pasākumā uzstājās Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis

gg0 5768
Diplomu par dalību projekta īstenošanā un ārstniecības iestāžu vērtēšanā LVEA valdes priekšsēdētājs prof. M.Baltiņš pasniedz Dz.Putnim...

gg0 5775
...un KVALB biedra - biedrības EuroFortis - pārstāvei V.Vaščenkovai