Joomla!

Prezentācija Latvijas Kvalitātes biedrības sapulcē (26.03.2014.)

Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) biedru sapulcē š.g. 26.martā KVALB valdes loceklis Vitauts Galvanausks iepazīstināja ar KVALB 2014.gada pasākumu plānu - galvenajam aktivitātēm, ko plānots īstenot šajā gadā.
Lai šīs aktivitātes veiksmīgi realizētu, KVALB valde priecāsies par katra biedra aktīvu iesaistīšanos - gan ar idejām, gan praktisku darbošanos!