Joomla!

Informatīvais seminārs par Starptautisko kvalitātes inovāciju balvu 2014

2014.g. 27.augustā notika informatīvs seminārs par Starptautiskās kvalitātes inovāciju balvas 2014.gada konkursa norisi.

Arī šogad pasākumā piedalījās Somijas Kvalitātes asociācijas vadītājs Tani Jārvinens (Tani Järvinen).
Ar Tani prezentāciju par konkursa veidošanos un attīstību, dalībvalstīm, pieteikšanās un vērtēšanas kārtību, kā arī izmaiņām 2014.gada konkursa norisē var iepazīties šeit.

Ja Tani prezentāciju varētu uztvert kā semināra teorētisko daļu, tad turpinājumā dalībniekiem bija iespēja uzklausīt atziņas un praktiskus ieteikumus no pagājušā gada konkursa dalībniekiem un laureātiem - VSIA "Latvijas Vēstnesis" vadītāju Dainu Ābeli un kvalitātes vadītāju Daigu Ekloni, SIA "Trakais Rotors" vadītāju Robertu Brīvlauku un SIA "Z2B" (Lude) vadītāju Zani Bojāri.

VSIA "Latvijas Vēstnesis" vadītāja Daina Ābele savā prezentācijā iepazīstināja ar uzņēmuma un izdevuma "Latvijas Vēstnesis" attīstību kopš dibināšanas 1993.gadā (1993.gada 23.februārī iznāca Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" 1.numurs, kopš 2013.gada 1.janvāra Latvija ir pārgājusi uz oficiālu e-publikāciju vietnē www.vestnesis.lv). Stāstot par pārmaiņu neizbēgamību, D.Ābele akcentēja 4 aspektus: 1. vīzija (stāsts, kam iesaistītās puses tic) un pārmaiņu stratēģija; 2. lomas (darbinieku sapratne par to, kas jādara pašam un citiem); 3. pastiprinājumi (visa veida sistēmas, kas atbalsta vēlamās pārmaiņas, piem., organizācijas struktūra, godīgi un saprotami procesi, IT risinājumi); 4. darbinieku un viņu kompetences. Kalusoties stāstījumā, radās pilnīga pārliecība, ka katrs darbinieks "Latvijas Vēstnesī" ir vērtība!
Ar D.Ābeles prezentāciju iespējams iepazīties šeit.
Jau konkrētāk par lēmumu piedalīties Kvalitātes inovāciju gada balvas konkursā, par pieteikuma sagatavošanas gaitu, komandas darbu un rezultātiem stāstīja VSIA "Latvijas Vēstnesis" kvalitātes vadītāja Daiga Eklone.
Izsekot 4 soļiem līdz gatavam konkursa pieteikumam iespējams, iepazīstoties ar D.Eklones prezentāciju.

Liels paldies Dainai un Daigai arī par atziņu apkopojumu par ieguvumiem, piedaloties konkursā: "Laiks, kad gatavojām pieteikumu, lika mums tā pa īstam apjaust un apzināties, ko esam paveikuši, ka esam paveikuši to patstāvīgi un mums viss ir izdevies vislabākajā līmenī. Vēlreiz izejot cauri darba rezultātiem, sapratām, ka esam uz pareizā ceļa, jo kā apliecinājums bija lietotāju apmierinātības rādītāji. Prieks bija dubultīgs, kad uzzinājām, ka esam arī starptaurtiski atzīti. Lai gan, ikdienā strādājot, komandas darbs mums nav svešs, šis projekts apliecināja, ka mēs spējam to izdarīt ātri, dinamiski un precīzi. Šis it kā mazais projekts (pieteikums inovāciju balvai) deva spēcīgu motivāciju mums visiem radīt jaunus projektus, veikt uzlabojumus, censties un cīnīties, jo ne tikai mums pašiem patīk tas, ko darām, bet arī citiem. Nav mazsvarīgi apzināties, ka mēs esam vajadzīgi citiem! Tīri personīgi vērtīga bija pieteikuma teksta veidošana - kā no veselas rindopas to pašu domu trāpīgi var izteikt vienā vienkāršā teikumā. Tas nav viegli, bet interesanti un vērtīgi, kā, komandā strādājot, mēs varam izlobīt īstos vārdus, lai teikums būtu saturīgs un pateiktu visu, ko esam domājuši, lai to saprastu paši un citi. Tas liek secināt, ka vienkāršība nemaz nav tik vienkārša :) !"

Ar savu stāstu par piededzi, piedaloties Kvalitātes inovāciju balvā jau otro gadu, dalījās arī Roberts Brīvlauks (SIA "Trakais Rotors"). Roberts atzina, ka svarīgi ir izvērtēt piesakāmo inovāciju no vairākiem aspektiem, lai pieņemtu lēmumu par pieteikumā fiksējamo. 2012.gadā SIA "Trakais Rotors" pieteica jaunu, pašu izveidotu produktu. Piedaloties konkursā 2013.gadā, tika izvērtēts paveiktais, arī iepriekšējā gada pieredze, un pieteikts tika produkta uzlabojums, kurām ir ietekme ne tikai uz drošības un ekonomiskajiem rādītājiem, bet netieši arī uz vidi. Roberta ieteikums - projekta pieteikumu papildināt ar pielikumiem, kas ļaus vērtētājiem labāk izprast gan pieteiktās inovācijas būtību, gan arī sniegs plašāku informatīvo materiālu (turklāt, ja pieteikumā ir apraksta apjoma ierobežojumi, pielikumiem tādu nav, galvenais, lai tie ir informatīvi un labi uztverami). Roberts arī uzsvēra, ka Skandināvijas valstīs balva ir labi atpazīstama, kas nav mazsvarīgi, meklējot sadarbības partnerus šajā reģionā.

Arī Zane Bojāre no SIA "Z2B" (plašāk zināms ir zīmols "Lude"), atzina, ka svarīgi ir pieņemt lēmumu par to, kas tieši tiks pieteikts kā inovatīvs - produkts, risinājums v.c. Zane, stāstot par savu uzņēmumu, izskaidroja "ceļu" līdz savam pieteikumam - jaunam biznesa modelim, kurā veiksmīgi apvienoti videi draudzīgi risinājumi ar senioru nodarbinātību. Zanes ieteikums - apsvērt 3 aspektus: aktualitāti, izmērāmību un sistemātiskumu.

Visi pagājušā gada Kvalitātes inovāciju balvas saņēmēji ir ar mieru palīdzēt ar konsultāciju arī 2014.gada konkursa dalībniekiem. Iesakām to izmantot!

Foto no pasākuma

 Tani Tani Jarvinens stāsta par konkursa dalībnieku struktūru

Daina
VSIA "Lavijas Vēstnesis" vadītāja Daina Ābele...

Kval Inov Balvas pasak 140827
... un kvalitātes vadītāja Daiga Eklone dalās ar VSIA "Latvijas Vēstnesis" pieredzi, piedaloties konkursā

Zane1 Zane Bojāre stāsta par zīmolu "Lude"