Joomla!

Atziņas no EOQ (The European Organization for Quality) 59.kongresa

V.Vaščenkova,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja vietniece

No 2015. gada 11.jūnija līdz 12.jūnijam kā KVALB pārstāve piedalījos EOQ (The European Organization for Quality) 59.kongresā, kas tika organizēts Atēnās, Grieķijā un kura tēma bija “Is Quality a Philosophy or is it a Mindset?"

EOQ kongress ir ikgadējs pasākums, kas tiek rīkots jau kopš 1957.gada, un uz kuru ierodas kvalitātes jomas profesionāļi no Eiropas un dažādām pasaules valstīm, lai satiktos un mācītos viens no otra.
Kongresu organizēja Grieķijas asociācija EEDE, kas ir Nacionālā EOQ organizācija Grieķijā.

Abas kongresa dienas tika dalītas divās daļās – pirmajā daļā notika kopējā sesija, savukārt otrā bija praktiskā daļa, kur dalībnieki dalījās vairākās grupās pēc savām interesēm.
Starp spilgtākajām pirmās dienas prezentācijām var minēt, piemēram, KVALB Goda biedra Gregorija Votsona (Gregory Watson) prezentāciju “Quality as Philosophy and Mindset”; Austrijas Kvalitātes asociācijas pārstāves Anni Koubek prezentāciju “New managers for new quality - How competences and certification for quality managers evolve because of the development of ISO 9001”, kuras laikā lektore veiksmīgi un interaktīvā veidā paskaidroja, kādas pozitīvas izmaiņas īstenībā nes jaunais ISO 9001, ja to pareizi izprot un pielieto. Uzņēmēja no Lielbritānijas Jo Fairley ieinteresēja visus ar savu prezentāciju “Why good quality is good business - from a Portobello bedroom to a global ethical brand: the success story of Green & Black’s organic chocolate”, kurā viņa sniedza ieskatu, kā no mazas idejas, kad viņa pirmo reizi pagaršoja organisko šokolādi, viss kļuva par veiksmīgu biznesa ideju un viņa pati - par veiksmīgu uzņēmēju.
Kongresa otrā diena tika noslēgta ar Konstantinos Karypidis (Grieķija) prezentāciju “Shifting to a quality mindset”, kura bija dalībniekiem ne tikai ļoti saistoša, bet arī noderīga ar savu aicinājumu aizdomāties un varbūt veikt kaut nelielas izmaiņas savā darba dzīvē, lai kļūtu veiksmīgākam.

Pēc prezentācijām bija iespēja aprunāties ar visiem, kas ir uzstājušies un interesantāko prezentāciju autorus uzaicināju piedalīties arī Latvijas Kvalitātes konferencē, kas norisināsies 2016. gada sākumā. Sarunas par iespējamo dalību vēl turpināsies, bet cerams, ka varēsim vismaz daļu no šiem izciliem runātājiem dzirdēt arī pie mums Latvijā.

Pasākuma laikā tika iegūts daudz jaunas informācijas un atziņas no prezentācijām, kā arī ir izveidojušies labi kontakti ar dažiem no kongresa dalībniekiem, piemēram, Slovākijas Kvalitātes asociācijas, Čehijas Kvalitātes asociācijas, Libānas Ekonomikas ministrijas un Vācijas akreditācijas asociācijas pārstāvjiem. Tuvākajā laikā tiek plānots uzsākt sadarbību pieredzes apmaiņas veidā vai kopīgo projektu veidošanā. Sarunu laikā savukārt KVALB pārstāvji tika uzaicināti uz Slovākijas Kvalitātes konferenci, kas norisināsies 2015. gada novembrī Tatros, un tika noslēgta mutiska vienošanās par kopīga projekta veidošanu un pieredzes apmaiņas organizēšanu ar Libānas Ekonomikas ministriju.
Aicinu sekot turpmākajai informācijai KVALB mājaslapā.

 

Projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv   www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org   
fonds