Joomla!

Biedru nauda

Darbinieku skaits organizācijā

Iestāšanās maksa EUR

Biedru nauda EUR/gadā

Līdz 50 darbiniekiem

35

144

No 51 līdz 200 darbiniekiem

35

216

Vairāk par 200 darbiniekiem

35

288

Individuālie biedri

7

42

Studenti

0

15