Joomla!

ES līdzfinansētā projekta BEQUAL noslēgums

Latvijas Kvalitātes biedrība ir veiksmīgi noslēgusi 2014. gadā apstiprinātā ES līdzfinansētā projekta BEQUAL realizāciju.

Divu gadu laikā esam paveikuši dažādas aktivitātes, piemēram, sadarbībā ar projekta partneriem no Grieķijas, Somijas un Čehijas esam veikuši pētījumu par situāciju PIA jomā katrā valstī, esam apkopojuši labāko praksi kvalitātes nodrošināšanā no katras valsts un esam uzlabojuši un piemērojuši BEQUAL.net platformu, kuru jau šobrīd izmanto daudzas Eiropas PIA iestādes. Lai informētu par projekta gaitu un tā rezultātiem, katrā partnervalstī tika rīkoti darbsemināri un konferences.

Rīka BEQUAL.net piemērošanā un uzlabošanā tika iesaistītas PIA iestādes un citas ieinteresētās puses no visām projekta partnervalstīm. Rīks piedāvā veikt vienkāršu iestādes novērtējumu, kas balstīts uz EQAVET ietvarstruktūru, lai ne tikai identificētu organizācijas spēcīgās puses un uzlabojamās jomas, bet arī salīdzinātu savus rezultātus ar organizācijām Eiropas līmenī un mācītos no labākās prakses. Pēc pārmaiņām rīkā pieejama jauna funkcionalitāte, piemēram, iestādes novērtējumu zirnekļa diagramma, salīdzinošā zirnekļa diagramma vai arī iespēja lejupielādēt sertifikātu.

Aicinām Jūs apskatīt uzlaboto BEQUAL.net rīku, reģistrēties rīkā, ko iespējams paveikt projekta oficiālajā mājas lapā http://www.bequal.info/ un pievienoties daudzām PIA iestādēm dažādās Eiropas valstīs, kas jau rīku aktīvi izmanto.

Atgādinām, ka reģistrēšanās, kā arī rīka izmantošana ir pilnībā bezmaksas.

Vēlamies izteikt gandarījumu par projekta laikā paveikto, kā arī par doto iespēju, kuru mums ir sniegusi Eiropas Savienības programma Erasmus+. Paldies visiem, kas iesaistījās BEQUAL projekta realizācijā un rezultātu testēšanā, un ceram uz sadarbību arī nākotnē!

EU flag-Erasmus vect POS 640x183     logo BEQUAL3 638x275

Projekta Nr. 2014-1-LV01-KA202-000518