Joomla!

NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas vērtējums par fonda vadību

Iepriekšējā nedēļā NVO fonda Stratēģiskās Plānošanas komitejas (SPK) NVO pārstāvji (Ascendum, Delna, Zemgales NVO centrs, Latvijas Jaunatnes padome, Kurzemes NVO atbalsta centrs un Latvijas Pilsoniskā alianse) lēma, ka, izvērtējot NVO fonda vadību un ieviešanu pirmajā gadā, kā arī notiekošos procesus, plānojot nākamo periodu, sniegs rekomendācijas Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) par turpmāko darbību, attīstot NVO fonda ieviešanas procesu.
SPK NVO pārstāvji, kuri ilgstoši iesaistās NVO fonda ieviešanas procesos – prioritāšu un citu saistošu jautājumu risināšanā - neapmierina tas, ka:
1) netiek nodrošināta SPK lēmējvaras pilnīga iesaistīšana;
2) nenotiek kvalitatīva viedokļu saskaņošana ar Memoranda padomi un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi;
3) SIF NVO fonda dokumentācijas izstrādē līdz šim ir iesaistījusies kā koordinējošā institūcija, nepiedāvājot savus priekšlikumus un risinājumus;
4) netiek rasti risinājumi, kā samazināt un atvieglot projektu un atskaišu iesniegšanas procedūru; 5) projektu vērtēšanas komisijā, kā daudzkārt norādīts, netiek iekļauti neatkarīgi dažādu jomu un sektoru eksperti.

Papildus biedrība eLPA, kuras direktore p.i. K.Zonberga ir SPK priekšsēdētāja, pauda kritiku par radušos situāciju saistībā ar SPK locekļu nepilnvērtīgu iekļaušanu NVO fonda dokumentācijas izstrādē. Pretenzijas pret SIF darbību šajā kontekstā radās pēc situācijas, kad SIF pārstāvji NVO fonda dokumentāciju komentēšanai izsūtīja tikai atsevišķām personām, kuru starpā nebija ne Kultūras ministrija, kas ir atbildīgā institūcija par NVO fonda ieviešanu Latvijā, ne arī eLPA, kura ar aktīvu lobēšanu un līdzdalību NVO fonda koncepcijas izstrādē, vairāk kā desmit gadus ilgā procesā panāca NVO fonda ieviešanu Latvijā. eLPA ir būtiski, lai NVO fonda ieviešanas process būtu raits, tomēr situācija, kad tā izstrādes process tiek organizēts pavirši, nav pieļaujams. Esošā situācija liek aktualizēt jautājumu par to, vai SIF ir labākais NVO fonda administrators.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/nvo-fonda-strategiskas-planosanas-komitejas-vertej-7715/

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez