Joomla!

Par organizāciju sabiedriskā labuma statusu

2016.gada 20.oktobrī notikušajā Sabiedriskā labuma komisijas sēdē komisija nolēma ieteikt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) pieņemt lēmumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – SLO) statusu šādām 12 nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO):
- biedrība „Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sidrabi””, Rīga (jomās: kultūras veicināšana; labdarība);
- biedrība „Latvijas disku golfa klubs”, Rīga (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Metacognio”, Mārupes nov., Mārupe (jomās: izglītības veicināšana; pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „Pasaule visiem” Mārupes nov., Mārupe (jomā: trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšana);
- biedrība „Basketbola Klubs Ķekava”, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „VK Saldus”, Saldus nov., Saldus (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Saldus sporta favorīts”, Saldus nov., Saldus (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Vecāku klubiņš Druve”, Saldus nov., Zvārdes pag. (jomās: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „SDK jaunieši”, Kuldīgas nov., Kuldīga (jomā: pilsoniskas sabiedrības attīstība);
- biedrība „SPORTA KLUBS UGĀLE”, Ventspils nov., Ugāles pag., Ugāle (jomā: sporta atbalstīšana);
- Nodibinājums „Nodibinājums „LFF Kurzemes futbola centrs””, Liepāja (jomā: sporta atbalstīšana);
- biedrība „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”, Daugavpils (jomā: sporta atbalstīšana).

Pamatojoties uz piešķirto SLO statusu, NVO var piesaistīt ziedotājus:
- juridiskās personas
, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides - rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 % no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 % no nodokļa kopējās summas;
- fiziskās personas
, kuras ir tiesīgas izmantot likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma.

Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt SLO statusu, iesniedz VID iesniegumu par SLO statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par SLO statusa piešķiršanu (VID lēmumu par SLO statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par SLO statusa piešķiršanu publicējot VID mājaslapā www.vid.gov.lv). Iesniegumam ir jāpievieno attiecīgās biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.

Plašāka informācija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu pieejama VID mājaslapā sadaļā “Uzņēmumiem/Sabiedriskā labuma organizācijas statuss”.

https://www.vid.gov.lv/lv/sabiedrisk%C4%81-labuma-komisija-atbalsta-sabiedrisk%C4%81-labuma-statusa-pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anu-12-organiz%C4%81cij%C4%81m-4

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez