Joomla!

EFQM Global Excellence Index

Banner Website   INDEX

EFQM Global Excellence Index ir unikāla vairākmērķu platforma, ko attīsta EFQM un kas veidota ar mērķi veicināt organizāciju izcilību dažādos sektoros un parādīt pasaules labākās organizācijas to virzībā uz pastāvīgu izcilību.
Šī platforma ļaus organizācijām parādīt savus labās prakses piemērus, salīdzinot ar citām, kā arī tikt atpazītām arī ārpus EFQM atpazīstamības shēmām. Platformā atrodamā informācija dos iespēju indivīdiem un organizācijām iegūt dziļāku izpratni par to, kas veido organizācijas par izcilības līderi un kā to sasniegt.


Informācija par organizācijām, kas jau saņēmušas EFQM novērtējumu, platformā bez maksas tiks uzturēta 3 gadus.
Vairāk par EFQM Globl Excellence Index http://www.globalexcellenceindex.org