Joomla!

Sociālo uzņēmumu komisijas nolikums

28.08.2017. biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” sniedza atzinumu Labklājības ministrijai un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai par Labklājības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “Sociālo uzņēmumu komisijas nolikums”, kā arī biedrības direktora p.i. Kristīne Zonberga 29.08.2017. viedokli aizstāvēja Saeimas Sociālās uzņēmējdarbības darba grupā. 
Būtiskākie iebildumi bija vērsti pret nolikumā izstrādāto komisijas sastāvu, kas  pēc labas pārvaldības principiem nav laba prakse un ir pretrunā ar brīvas konkurences nosacījumiem, un ministrija tika aicināta neveidot pozitīvus priekšnosacījumus atsevišķām organizācijām, tās iekļaujot Ministru kabineta noteikumos, tādējādi neļaujot citām organizācijām atklāta konkursa kārtībā pretendēt uz darbību Komisijā. Tāpat Labklājības ministrija tika aicināta ievērot Sociālā uzņēmuma likumprojekta 5.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka par darbu komisijā tiek saņemta atlīdzība, un Nolikumā skaidri un nepārprotami noteikt, ka komisijas locekļi, kas pārstāv biedrību vai nodibinājumu, nav valsts amatpersonas. Ar pilnu atzinuma tekstu var iepazīties pielikumā.

Saeimas Sociālās uzņēmējdarbības darba grupas sēdē klātesošie vienojās, ka Ministru kabineta noteikumu projekts vēl tiks pārskatīts, un kas attiecas uz atlīdzību – Labklājības ministrija ir pieprasījusi jaunajās politikas iniciatīvās finansējumu 13 000 EUR apmērā.

Savukārt par Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta gaitu informēja darba grupas vadītājas Einārs Cilinskis, norādot, ka plānots likumprojektu  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā skatīt 29.septembrī un pēc divām nedēļām Saeimas plenārsēdē. 
Pielikumi:
1. eLPA atzinums

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/socialo-uznemumu-komisijas-nolikums-8716/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez