Joomla!

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

02.11.2017. Saeimā galīgajā lasījumā tika pieņemti grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā, kas nosaka, ka turpmāk biedrību un nodibinājumu publisko darbību varēs izbeigt, ja to darbība rada potenciālus draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai drošībai un kārtībai. 
Likuma grozījumi nosaka, ka valsts drošības apdraudējuma gadījumā par nevalstisko organizāciju darbības ierobežošanu vai izbeigšanu lems tiesa pēc prokurora pieteikuma. Turklāt šādas lietas izskatīs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, kas ir arī specializēta, lai izskatītu ar valsts noslēpumu saistītus jautājumus. 

Tāpat saskaņā ar likuma grozījumiem Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz motivētu valsts drošības iestāžu atzinumu, varēs uzdot nevalstiskajai organizācijai četras reizes gadā iesniegt papildus detalizētu informāciju par finanšu plūsmu, noslēgto darījumu apliecinošus dokumentus, kā arī uzrādīt organizācijas finansējuma avotus. 
Par potenciālajiem draudiem valsts drošībai vai sabiedriskajai drošībai un kārtībai uzskatāma tāda darbība, kas vēršas pret Latvijas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, ja to nepildīšana apdraud valsts drošību vai kārtību, kā arī tāda darbība, kas sludina vardarbību vai terorismu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, propagandēt karu, darbības, kas vērstas uz nacionālā, etniskā, rasu, reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, slavināšana vai aicināšana izdarīt noziedzīgus nodarījumus.

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/biedribu-un-nodibinajumu-likuma-veikti-grozijumi-8941/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez