Joomla!

Diskusija "Energopārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana"

2018.gada 30.janvārī notika KVALB organizētā diskusija "Energopārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana".

Kāpēc diskusija par energoefektivitāti tika organizēta tieši šobrīd?
Dz.Putnis (diskusijas moderators, SIA "Leilands un Putnis"): "Saeima 2016.gada 3. martā pieņēma Energoefektivitātes likumu, kura galvenais mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu gan valsts sektorā, gan uzņēmumos. Likums nosaka, ka lielajiem uzņēmumiem* un lielajiem patērētājiem** reizi četros gados jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāievieš energopārvaldības sistēma atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam. Energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumu 6.punkts nosaka termiņu – 2017.gada 1.aprīlis. Līdz ar to tēma ir aktuāla, jo uzņēmumiem jāizlemj - ieviest energopārvaldības sistēmu atbilstoši standartu prasībām (ISO 50001 vai ISO 14001 ar paplašinājumu) vai arī veikt energoauditu. Tāpat uzņēmumu pārstāvjiem varētu būt svarīgi rast atbildes un uzzināt citu uzņēmumu pieredzi par konkrētiem standarta prasību jautājumiem." 

Jautājot diskusijas dalībniekiem, kas viņus ieinteresēja piedalīties pasākumā, tika norādīta gan tēmas aktualitāte un pieredzes apmaiņas iespējas, gan arī tādi jautājumi kā atšķirības standartu ISO 50001 un ISO 14001 ar paplašinājumu prasībās, energoresursu pārvaldības pilnveidošanas iespējas uzņēmumā, savietojamība ar ISO 9001, vēlme izprast energopārvaldības sistēmas uzbūvi.
Pasākuma moderators Dz.Putnis aicināja dalībniekus jau prezentācijas laikā pārrunāt interesējošos vai neskaidros jautājumus. Tas  deva dalībniekiem iespēju uzreiz precizēt informāciju un pārrunāt citu uzņēmumu pieredzi, kā arī uzzināt par likuma prasībām - interesanti bija uzklausīt Andreja Bokas ("Bureau Veritas Latvija") komentārus un atziņas par likuma prasību niansēm un pieredzi no sertificētāja viedokļa. 

Tā kā pasākuma dalībnieki bija no dažādiem uzņēmumiem, ar atšķirīgām zināšanām un pieredzi (gan no uzņēmumiem, kuros energopārvaldības sistēma jau ir ieviesta, gan no uzņēmumiem, kuri tikai plāno sistēmas ieviešanu) kā ieguvumus dalībnieki norādīja iegūtās praktiskās atziņas par auditu veikšanu, resursu uzskaiti, pārskatiem, standarta integrāciju ar vides pārvaldības standartu, uzklausītos piemērus no citu uzņēmumu pieredzes, kā arī uzzināto, ar ko sākt sistēmas ieviešanu un to, ka viss ir pašu rokās, jo standarts dod ietvaru, kurā, izpildot prasības, uzņēmums var veidot savu sistēmu, kas vislabāk atbilst uzņēmuma vajadzībām.

Diskusijas dalībnieku atziņas:
M.Neimanis: "Būtu labi uzrunāt ražotājus, uzzināt arī viņu, ne tikai konsultantu, sertficētāju viedokli."
L.Kivliņa (VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”): “Šāda veida diskusijas ir īpaši vērtīgas, jo dalībniekiem ir iespēja nepiespiestā, brīvā gaisotnē uzdot interesējošos jautājumus diskusijas vadītājam un pārējiem dalībniekiem. Lieliska iespēja dalībniekiem iepazīties savā starpā, apmainīties ar kontaktiem, kas ir noderīgi pieredzes apmaiņai.”

Diskusijas moderators Dzintars Putnis ir SIA “Leilands un Putnis” procesu vadības un darbības efektivitātes uzlabošana konsultants; IRCA reģistrēts vadošais auditors (kopš 1999.gada); kopš 2001.gada palīdzējis ieviest un pilnveidot kvalitātes, vides, darba vides, energopārvaldības un integrētās pārvaldības sistēmas vairāk nekā 60 privātajiem uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā; piedalījies vairāk nekā 1000 auditos.

Ar Dz.Putņa prezentāciju KVALB biedri var iepazīties šeit.

Paldies visiem, kas piedalījās diskusijā, dalījās ar savu pieredzi un deva ierosinājumus citiem KVALB pasākumiem!

IMG 0318 640x480

"Diskusija pēc diskusijas" - kosultācijas un interesējošo jautājumu pārrunāšana ar diskusijas moderatoru Dz.Putni

---------------
* Lielais uzņēmums ir komersants, pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā — 43 miljonus euro. (Energoefektivitātes likums, IV nodaļa, 10.pants (1)
** Lielais patērētājs ir komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas. Kopējā enerģijas patēriņā netiek ieskaitīta komersanta saražotā enerģija, kas tiek nodota citiem lietotājiem. (Energoefektivitātes likums, IV nodaļa, 12.pants (1)