Joomla!

Prezentācijas
Seminārs-diskusija "Pārvaldīt vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR/GDPR) kā standartu!? Sistēma un komunikācija"

31.05.2018. notika KVALB rīkotais informatīvais seminārs-diskusija "Pārvaldīt vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR/GDPR) kā standartu! Sistēma un komunikācija".
Diskusiju vadīja Bureau Veritas Latvia klientu menedžeris Andrejs Boka, juridiskajos jautājumos ieskatu sniedza VSIA "Latvijas Vēstnesis" jurists, personas datu aizsardzības speciālists Jānis Frīdmanis, IT jautājumos - SIA "Leilands un Putnis" valdes loceklis, sertificēts vadības konsultants Raimonds Rullis.

 


 
Apmācības modelis uzņēmumā, kam svarīgs zinošs darbinieks un apmierināts klients

19.04.2018. notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) organizētā lekcija-diskusija "Apmācības modelis uzņēmumā, kam svarīgs zinošs darbinieks un apmierināts klients, jeb iespeja iekāpt STENDERS darbinieka kurpēs".
Lekciju-diskusiju vadīja Santa Štāle (STENDERS klientu un apkalpošanas vadītājs) un Jana Zundāne (STENDERS kvalitāte vadītāja) 

 


 
Faktori, kas nosaka klientu viedokli par apkalpošanas līmeni uzņēmumā, un metodes apkalpošanas kvalitātes vērtēšanai

20.03.2018. notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) organizētais informatīvais seminārs-diskusija "Faktori, kas nosaka klientu viedokli par apkalpošanas līmeni uzņēmumā, un metodes apkalpošanas kvalitātes vērtēšanai".
Semināru-diskusiju vadīja Agita Krastiņa (uzņēmumu konsultante un apmācību vadītāja klientu apkalpošanas jautājumos, SIA "Viesmīlības projekti" valdes locekle, bijusī Air Baltic Coropration viceprezidente lidojumu servisa jautājumos) 

 


 
Energopārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana

30.01.2018. notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) organizētā diskusija "Energopārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana".
Diskusiju vadīja Dzintars Putnis (SIA "Leilands un Putnis").
Dzintars Putnis ir procesu vadības un darbības efektivitātes uzlabošanas konsultants, IRCA reģistrēts vadošais auditors kopš 1999.gada. Kopš 2001.gada palīdzējis ieviest un pilnveidot kvalitātes, vides, darba vides, energopārvaldības un integrētās pārvaldības sistēmas vairāk kā 60 privātajiem uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā, piedalījies vairāk nekā 1000 auditos.

 

 
 
Konferences "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās" prezentācijas

2015.g. 23.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) un Valsts kancelejas kopīgi organizētā konference "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās".

Konferencē piedalījās 100 dalībnieki no valsts pārvaldes un pašvaldībām, uzņēmumiem un nevalstiskā sektora organizācijām.

Konferences prezentācijas:
"Valsts pārvaldes kvalitāte - nodarbināto kompetences spogulis?" (E.Upīte, Valsts kanceleja)
"Labās prakses piemēri valsts pārvaldē" (D.Serafinas, Lietuvas Kvalitātes un inovāciju asociācija) - prezentācija ir krievu valodā
"Uzņēmējs kā valsts pārvaldes klients" (J.Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera)
"Sakārtotas darba vides ietekme uz organizācijas rezultātiem" (A.Bičeks, SIA "Leilands un Putnis")
"Risku vadība kā labas pārvaldības instruments" (I.Galandere-Zīle, Valsts kase)
"Labi pār-valdīta sabiedrības līdz-dalība" (R.Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskā alianse)
"Lean domāšanas pamatprincipu realizēšanas iespējas un grūtības valsts pārvaldē un pašvaldībā" (J.Leilands, SIA "Leilands un Putnis")

Konference tika organizēta Latvijas Kvalitātes biedrības īstenotā projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.gov.lv
| www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
sif-kras-eez 
Kvalitātes vadība valsts pārvaldē un pašvaldībās

2015.g. 5.jūnijā Liepājā, Liepājas pilsētas domē, notika sadarbībā ar Valsts kanceleju organizētais diskusiju seminārs "Kvalitātes vadība valsts pārvaldē un pašvaldībās".
Seminārā ar informāciju par Latvijas Kvalitātes biedrību (KVALB), tās organizētajiem pasākumiem un lekciju "Vispārējs ieskats kvalitātes un risku vadībā un Valsts kases pieredze" uzstājās Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore Imandra Galandere-Zīle.

 

 
 
Praktiskā risku vadība valsts pārvaldē

Š.g. 23.aprīlī sadarbībā ar Valsts kanceleju notika praktiskais seminārs "Praktiskā risku vadība valsts pārvaldē".
Seminārā ar lekciju "Prakstiskā risku vadība valsts pārvaldē" uzstājās Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore Imandra Galandere-Zīle.
Pēc lekcijas dalībnieki grupās, izmantojot sagatavoto risku vērtēšanas metodoloģiju, veica praktisko uzdevumu - risku vērtēšanu diviem procesiem.

 

 
 
KVALB biedru sapulce

Gadskārtējā KVALB biedru sapulce notika š.g. 31.martā (Rīgas NVO nama zālē, Laimdotas ielā 42).
Sapulcē ar lekciju "Risku vadība Kvalitātes vadības sistēmā. Kā to ietekmē izmaiņas ISO 9001:2015" uzstājās Jānis Leilands (SIA "Leilands un Putnis").
Tālākajā sapulces gaitā tika apstiprināts biedrības 2014.gada pārskats un uzklausītas valdes locekļu prezentācijas par paveikto 2014.gadā un plāniem 2015.gadā.
Par paveikto 2014.gadā, veiksmēm un darbības uzlabošanas iespējām stāstīja valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis. M.Zelmenis dalījās ar pieredzi par pirmo pieredzi, sniedzot auditora pakalpojumus biedru organizācijai (kas varētu būt izdevīgi arī citiem KVALB biedriem). V.Galvanausks iepazīstināja ar paveikto KVALB biedru sadarbības platformas izstrādē, bet V.Vaščenkova - par uzsākto sadarbību ar EFQM un plānoto KVALB pašnovērtējumu.

 

 
 
Diskusiju seminārs "Kvalitātes vadība valsts pārvaldē"

Š.g. 5.decembrī notika piektais diskusiju seminārs "Kvalitātes vadība valsts pārvaldē". Šoreiz semināra tēma bija Risku vadība.
Bureau Veritas Latvia valdes locekle, sertifikācijas vadītāja, vadošā auditore Iveta Lazdiņa stāstīja par risku vadību no ISO standartu viedokļa, ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) pieredzi risku vadībā dalījās LAD Audita departamenta direktora vietnieks, Riska un kontroles vides novērtējuma daļas vadītājs Pēteris Strazdiņš, bet Jānis Leilands (SIA "Leilands un Putnis" valdes loceklis, sertificēts vadības konsultants, pasniedzējs, moderators) risku vadību aplūkoja no teorētiskiem aspektiem.

Diskusiju seminārus organizē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB), sadarbojoties ar Valsts kanceleju, KVALB īstenotā projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" ietvaros.
fonds

 

 
 
Pieredzes apmaiņa VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Š.g. 6.novembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) biedru tikšanās un pieredzes apmaiņa VSIA "Latvijas Vēstnesis".
Par "Latvijas Vēstnesi" stāstīja valdes priekšsēdētāja Daina Ābele un kvalitātes vadītāja Daiga Eklone.

 

 
 
Veicam izrāvienu ar Six Sigma metodiku

Š.g. 17.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) organizētais apmācību seminārs "Veicam izrāvienu ar Six Sigma metodiku".
Semināru vadīja biznesa vadības konsultants, pasniedzējs un Lean Six Sigma melnās jostas (Lean Six Sigma Black Belt) īpašnieks Jānis Leilands.

 

 
 


1 lapa no 2