Joomla!

Latvijas Kvalitātes biedrības labas pārvaldības principi
Izstrādāta Latvijas Kvalitātes biedrības procesu karte

fonds kvalb nvo

Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) efektīvas pārvaldības nodrošināšanai saskaņā ar projekta 4.aktivitāti „KVALB procesu kartes izstrāde pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošanai”, 2014.gadā tika izstrādāta KVALB procesu karte, kā arī divu pamatprocesu procesu plūsmas kartes. Ir uzsākts darbs pie procesu efektivitātes mērīšanas kritēriju aprakstīšanas.
Procesu kartes izstrādē aktīvi iesaistījās KVALB valdes locekļi - Dz.Putnis, V.Vaščenkova, B.Svarāne, M.Zelmenis, V.Galvanausks. Darbam tika veltītas vairākas KVALB valdes sēdes, aktīvi diskutējot par pamatprocesiem, fiksējot tos, mēģinot sadalīt atbildības, izstrādājot divu pamatprocesu plūsmas katres un uzsākot darbu pie nākošā procesa - KVALB apstiprināto projektu vadība - apraksta un procesu efektivitātes kritēriju noteikšanas.
Izstrādātā KVALB procesu karte


 

30.12.2014.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija


 
Izstrādāta Latvijas Kvalitātes biedrības attīstības stratēģija

fonds kvalb nvo

Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) efektīvas pārvaldības un kvalitatīvas līdzdalības rīcībpolitikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesā nodrošināšanai saskaņā ar projekta 5.aktivitāti „Vidēja termiņa stratēģiskā dokumenta izstrāde KVALB pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošanai”, 2013.gadā tika izstrādāts vidēja termiņa stratēģisks dokuments KVALB pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošanai „Latvijas Kvalitātes biedrības organizācijas attīstības stratēģija 2014.-2016.gadam”.

KVALB jaunajā stratēģijā ietvertie trīs darbības virzieni paredz fokusēties uz organizācijas darbības efektivitātes celšanu, neapskatot konkrētas programmas vai aktivitātes, kas ietvertas citos organizācijas dokumentos un projektu aprakstos.

Stratēģijas virsuzdevums ir nodrošināt, ka tās īstenošana veicina pozitīvu procesu norisi organizācijā, tiecoties sasniegt organizācijas dibināšanas laikā izvirzīto mērķi: attīstīt kompetenci kvalitātes vadības jomā, uzlabojot personu un organizāciju konkurētspēju.

Aktivitāte tika īstenota pa posmiem, laika periodā no 2013.gada 5.oktobra līdz 25.oktobrim un tās īstenošanā tika piesaistīti:
- moderatore Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) direktore Rasma Pīpiķe ar pieredzi stratēģijas dokumentu izstrādē un zināšanām par NVO sektora darbības specifiku;
- darba grupas dalībnieki – KVALB brīvprātīgie  – Dz.Putnis, I.Galandere-Zīle, I.Žogla, A.Gailītis, Ž.Jeļisejeva un M.Zelmenis.

strategija1

1.attēls 
Moderatore Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) direktore R.Pīpiķe stratēģijas izstrādes gaitā

Stratēģijas izstrādes laikā KVALB organizācijas valde un biedri paralēli izvērtēšanas darbam piedāvā ja priekšlikumus un risinājumiem dažādu organizācijas darbības jomu pilnveidošanai

strategija2 

2.attēls
Moderatore Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) direktore R.Pīpiķe un KVALB priekšsēdētājs Dz.Putnis darba grupā

 strategija3

3.attēls
KVALB valdes locekļi un R.Pīpiķe diskusijā

 

28.10.2013.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija