Joomla!

KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana
KVALB interešu grupu darbiba 2015.gadā

Īstenojot projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību", 2015.gadā tika plānota vismaz vienas interešu grupas darbība projekta ietvaros.
Priecājamie, ka šo kvantitatīvo rādītāju - vismaz viena interešu grupa - esam pārsnieguši, jo 2015.gadā KVALB biedriem un interesentiem bija iespēja piedalīties trīs dažādu interešu grupu darbā, proti - KVALB biedru interešu grupa "Pašnovērtējums pēc izcilības modeļa" 2015.gada laikā aktīvi darbojoties, veicot KVALB darbības izvērtējumu, pamatojoties uz EFQM Izcilības modeļa kritērijiem; sadarbībā ar Valsts kanceleju turpinājās 2014.gadā uzsāktās domubiedru-diskusiju grupas"Kvalitātes vadība valsts pārvaldē" tikšanās (šogad grupas dalībnieki vienā no tikšanās reizēm devās uz Liepāju, iepazīstoties ar reģiona pašvaldību pieredzi); turpinājās arī pieredzes apmaiņa VSIA "Latvijas Vēstnesis" (LV), iepazīstot LV pieredzi un aktīvi diskutējot par dažādiem organizācijas darbības aspektiem.

Tā kā visintensīvākais darbs norita KVALB pašnovērtējuma veikšanā, sīkāk - par interešu grupas "Pašnovērtējums pēc Izcilības modeļa" darbu.

Lasīt tālāk...
 
Aizvadīta KVALB "apmācību nedēļa"

Š.g. 11., 13. un 23.novembrī projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" ietvaros notika KVALB organizētie apmācību kursi.

Sākotnēji bija plānoti divi apmācību kursi - "Risku vadība kvalitātes vadības sistēmā. Kā to ietekmē jaunās izmaiņas ISO 9001:2015" (lai iepazīstinātu kvalitātes jomas profesionāļus ar jaunā ISO 9001:2015 prasībām), kā arī apmācības-treniņš "Panākumu domāšanas stratēģija".

Tā kā interesentu atsaucība bija ļoti liela, apmācības par risku vadību un ISO jaunā standarta prasībām organizējām divām KVALB biedru grupām (11.novembrī un 23.novembrī).
Saņemtās atsauksmes liecina, ka pasniedzēja Jāņa Leilanda vadītās apmācības bija ļoti noderīgas, informatīvas un interesantas.

Ņemot vērā, ka interese par šīm apmācībām bija gan no KVALB biedru, gan arī interesentu puses, iespējams drīzumā tiks organizētas vēl vienas apmācības par šo tēmu, kā arī tiek plānots sagatavot semināru par izmaiņām ISO 14000 standartā.

Lasīt tālāk...
 
Par sociālo mediju izmantošanas iespējām NVO darbībā

fonds kvalb nvo

 

Kvalitatīvas un efektīvas Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB)  un sadarbības partnera Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) darbības un līdzdalības nodrošināšanai būtiskas ir zināšanas par sociālajiem medijiem, zināšanas, kuri no medijiem ir piemērotākie tieši NVO darbībai, un iemaņas izvēlēto mediju izmantošanā.

2014.gadā 12.martā projekta 5.aktivitātes "KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana, veicot KVALB, KNVOAC biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācības" ietvaros notika apmācību seminārs, kura laikā lektors Māris Antons (SIA Riddle Digital) dalījās ar savām plašajām zināšanām par vairākiem populārākajiem sociālajiem medijiem, salīdzinot dažādas šo mediju piedāvātās iespējas, auditoriju un piemērotību NVO darbībai, kā arī dalījās ar praktiskiem padomiem konkrētiem risinājumiem (lielākas auditorijas sasniegšanai u.c.), atbildēja uz dalībnieku jautājumiem.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija


 
Mācāmies moderēt!

fonds kvalb nvo

 

Kvalitatīvas un efektīvas Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB)  un sadarbības partnera Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) darbības un līdzdalības nodrošināšanai ir nepieciešamas gan zināšanas, gan iemaņas to praktiskā pielietošanā, tāpēc aktivitātes ietvaros tiek padziļinātas biedru un brīvprātīgā darba veicēju zināšanas un prasmes ar mācībām par dažādu interešu grupu vadīšanu, pasākumu organizēšanu un brīvprātīgo piesaisti.

Vai tas būtu stratēģiskā plānošana, uzlabojumu projekts vai vienkārši vadības komandas vai darba grupas sapulce, reizēm ir lietderīgi, ja tajā piedalās cilvēks, kurš precīzi un konstruktīvi vada diskusiju, spēj apkopot argumentus un stimulē radošu un brīvu domu apmaiņu. 

2013.gadā projekta ietvaros notika KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanas pasākumi, veicot biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācības par pasākumu un interešu grupu vadīšanu, izmantojot projektu vadības principus un apgūstot līderības pamatus, pasākumu moderēšanu, diskusiju plānošanu un vadību, brīvprātīgo piesaisti.

moderesana1 

Laika posmā no 2013.gada 2.novembra līdz 12.decebrim, KVALB un KNVOAC dalībnieki apguva zināšanas par moderēšanu un brīvprātīgo piesaisti.  

Moderācija ir metode, kuru izmanto pārrunās, grupu darbā, projektu izstrādē, lai efektīvi nonāktu līdz kopīgi izstrādātam rezultātam, kam piekrīt visi grupas dalībnieki. Moderators, atšķirībā no skolotāja, trenera vai priekšnieka, darbojas kā vidutājs - palīdz grupai saprast sevi, formulēt tās mērķus un vēlmes, nonākt pie risinājuma un nodrošināt risinājumu ieviešanu. Visbiežāk moderāciju izmanto:
• jebkuras sanāksmes, darba grupas u.c. darba strukturēšanai;
• kreatīvam darbam - analīzei, plānošanai, smadzeņu vētrām, projektu ideju izstrādei, detālai to plānošanai un projektu novērtēšanai;
• konferenču un kongresu organizēšanai un vadībai.

Moderators ir cilvēks, kurš pārvalda noteiktus likumus, kura rīcībā ir vajadzīgās metodes un prasmes, lai iesaistītu cilvēkus diskusijās, savlaicīgi konsolidētu viedokļus un virzītu grupu cauri lēmumu pieņemšanas procesam uz nepieciešamo iznākumu. Moderators palīdz sagatavot, organizēt un novadīt sanāksmi, semināru, vai darba grupu, tā, lai tās dalībniekiem izveidotos vienota sapratne, grupa nonāktu pie kopīga lēmuma vieglāk un izveidotu labāku risinājumu.

               moderesana2      

Mācību procesa laikā tika iegūtas zināšanas par izmantojamām metodēm moderēšanā un informācijas strukturēšanu. Kā viens no piemēriem, metode, kura pievērš uzmanību problēmas risināšanu veicinošām attieksmēm un lomām, kā arī nodrošina, ka diskusijas dalībnieki nekonkurē savā starpā bet domā līdzīgā virzienā ir „7 domāšanas cepures”.

"Domāšanas cepures" var izmantot diskusijas strukturēšanai. Piemēram, var sākt ar balto cepuri, lai iegūtu pilnīgu informāciju par apspriežamo jautājumu; turpina ar sarkano cepuri, lai izzinātu, kādas ir katra dalībnieka jūtas par problēmu; seko zaļā cepure, lai meklētu iespējamos risinājumus.

 

14.12.2013.

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija