Joomla!

Procesu mērāmie kritēriji
Procesu mērāmie kritēriji

Pēc vasaras pārtraukuma 12.augustā plkst. 16.30 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā notika interešu-diskusiju grupas "Procesu mērāmie kritēriji" trešā tikšanās.
Šajā tikšanās reizē turpinājām iepriekš iesākto grupas dalībnieku iesniegto procesu pārrunāšanu, liekot uzsvaru uz procesu mērāmību, to, kā mērīšana dotu lielāko labumu organizācijai. Šajā tikšanās reizē turpinājās diskusijas par visām trim mērījumu daļām:
1) procesa soļu elementu mērīšana;
2) procesa statusa mērīšana (interešu-diskusiju grupas centrālais temats);
3) procesa rezultāta mērīšana.
Lai labāk uztvertu domu par procesu soļu elementu mērīšanu, bija īsa prezentācija par FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), tās lietošanu, lai salīdzinātu ikvienā procesā notiekošo iespējamo mērījumu skaitu ar analīzes nolūkiem protokolējamo mērījumu skaitu.

Nākamā  interešu-diskusiju grupas "Procesu mērāmie kritēriji” tikšanās tiek plānota 9. septembrī plkst. 16:00, turpināsim aplūkot grupas dalībnieku piedāvātos procesus un to mērīšanu, vienosimies par kopīgu praktisko darbu, lai uzlabotu prasmes izveidot labus procesu mērīšanas paņēmienus un spēt tos nodot citiem vienkārši uztveramā veidā.