EFQM organizācija ir prezentējusi jauno EFQM Modeli 2020 – jauno ietvaru organizācijas vadīšanai un attīstīšanai. Šoreiz pastāstīsim nedaudz vairāk par pašu modeli un par to kā tas var palīdzēt organizācijai šajā sarežģītajā un pārmaiņu pilnā laikā.
Jauns EFQM Modelis ir patiešām JAUNS, jo tas ir atšķirīgs no iepriekšējā modeļa, kura pēdējā nozīmīgā redakcija bija notikusi 2013. gadā. Varētu teikt, ka šī ir pirmā reize, kad modelis tika pamatīgi mainīts. Ir protams pamatlietas, kas modelī paliek un noteikti arī paliks nemainīgas, bet par atšķirībām izstāstīsim vairāk.
EFQM Modeli joprojām var izmantot jebkura izmēra, sektora un jebkāda vecuma organizācija, bet jaunais modelis ir vēl vieglāk piemērojams. Modelis, tā pat kā agrāk, balstās uz izcilības pamatnostādnēm un tas ir visaptverošais ietvars organizācijas vadīšanai. Bet saprotot ka situācija pasaulē šobrīd strauji mainās un ir daudz megatrendi, kas organizācijas ietekmē, EFQM izlēma aptaujāt vairākus tūkstošus organizāciju vadības un citu līmeņa dalībniekus un noskaidrot kā būtu EFQM Izcilības modelis uzlabojams, lai tas vairāk atbilstu mūsdienu mainīgajai pasaulei. Rezultāts no šī 2 gadu apjomīga pētījuma ir jaunais EFQM Modelis 2020.


EFQM Modelis sastāv no 3 nodaļām un 7 kritērijiem (iepriekšējo 9 kritēriju vietā). Pirmajā daļā “VIRZIENS” ietilpst vīzija, misija, kultūra un vadība, otrajā daļā “IZPILDĪJUMS” savukārt ir piem. ieinteresētās puses, ilgtspējība, organizācijas sniegums un trešajā daļā “REZULTĀTI” ir ieinteresēto pušu rezultāti, organizācijas snieguma rezultāti
Modelis palīdz rast atbildi uz “Kāpēc” organizācija pastāv, “Kā” organizācija dara un “Ko” tā ir sasniegusi.
Modelis ir balstīts uz Apvienoto Nāciju (United Nations) Ilgtspējīgās attīstības mērķiem https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

EFQM mērķis ir palīdzēt organizācijām veikt uzlabojumus, izmantojot EFQM Modeli, visaptverošu vadības ietvaru, kuru lieto vairāk nekā 30 000 organizācijas Eiropā.
EFQM Modeļa izmantošana piemērotā veidā, kopā ar RADAR loģiku un Izcilības pamatvērtībām nodrošina, ka visas vadības metodes, kas tiek izmantotas organizācijā, veido saskanīgu sistēmu, kas nepārtraukti attīstās un palīdz īstenot organizācijas noteikto stratēģiju.
Lai uzsāktu darbu ar EFQM Modeli, lieti noder EFQM Modeļa brošūra, kur aprakstīti visi modeļa kritēriji un apakškritēriji ar skaidrojumiem.
EFQM Modeļa brošūrā iekļauta detalizēta informācija par pašu modeli, bet arī par vērtēšanas loģiku RADAR:
EFQM Modelis: Modelis ir praktiski lietojama metodoloģija, kas aptver visas organizācijas darbības un vērtē tās vienotā sistēmā. Modeli organizācija izmanto sev vispiemērotākā veidā, lai nepārtraukti attīstītos un uzlabotu savus rezultātus.
RADAR loģika: RADAR loģika ir strukturēta pieeja organizācijas snieguma izvērtēšanai. Tā arī atbalsta vērtēšanas mehānismu, veicot vērtējumu atbilstoši EFQM Izcilības balvai un citām atzīšanas shēmām, tā var arī palīdzēt pārmaiņu un attīstības projektu vadīšanā organizācijā.
Vairāk informācijas par modeli EFQM mājaslapā: https://www.efqm.org/

Latvijas Kvalitātes biedrība jau vairākus gadus ir EFQM Nacionālā partner-organizācija – pie mums ir pieejama iegādei EFQM Modeļa e-brošūra (KVALB biedriem: 35 EUR bez PVN) un citi EFQM rīki un produkti. Visi produkti KVALB biedriem ar atlaidēm.
Tuvākajā laikā informēsim par visām EFQM iespējām un starptautiskiem atzinības līmeņiem saistībā ar EFQM Modeli. Ja jūs interesē EFQM Modelis, esat to kādreiz ieviesuši un vēlaties atjaunot vai arī plānojiet to ieviest, noteikti sekojiet līdzi informācijai drīzumā.

0
Mājaslapu uztur: SIA "NO MANIS".
Jebkura informācijas pārpublicēšana, kopēšana vai lejupielāde ir stingri aizliegta bez "Latvijas Kvalitātes biedrība" rakstiskas atļaujas.

 .