Valdes priekšsēdētājs:
Mikus Zelmenis
(SIA "No manis" valdes priekšsēdētājs; e-pasts: mikus@nomanis.lv; tālrunis: +371 26525486)

 Atbildības jomas KVALB: mārketings; finanšu vadība; Kvalitātes inovāciju balvas konkurss.
 Pārstāv Latvijas Kvalitātes biedrību (KVALB) Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības
 Memoranda padomē - Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju apakškomitejā un Mazo un vidējo
 komersantu konkurētspējas apakškomitejā, kā arī no Memoranda padomes ir izvirzīts darbam "Valsts pārvaldes
 profesionalā pilnveide labāka tiesiska regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas
 novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" uzraudzības padomē.


Valdes priekšsēdētāja vietniece:
Liāna Kivliņa
(VSIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" kvalitātes vadītāja; e-pasts: liana.kivlina@kvalb.lv)

 Atbildības jomas KVALB: 
 pieredzes apmaiņas pasākumi; sadarbība ar augstskolām, sadarbība ar citām biedrībām.


Valdes locekle:
Kristīne Meistare
(e-pasts: kristine.meistare@kvalb.lv, tālrunis: +371 26588666)
 
 Atbildības jomas KVALB:
 darbs ar biedriem (informācija biedriem, www.kvalb.lv, Facebook, valdes sēžu protokoli, informācijas atjaunošana,
 jaunu biedru piesaiste).

Valdes locekle:
Daiga Eklone
(VSIA "Latvijas Vēstnesis" kvalitātes un iekšējo auditu vadītāja, e-pasts: daiga.eklone@lv.lv;
 tālrunis: +371 29491839)

Atbildības jomas KVALB:
Izglītošanās (mācības, semināri).

Valdes loceklis:
Dzintars Putnis
(SIA "Leilands un Putnis" valdes priekšsēdētājs; e-pasts: dzintars.putnis@leiput.lv)
 Atbildības jomas KVALB:
 sadarbība ar valsts pārvaldi; sadarbība ar organizācijām citās valstīs (EFQM; LT, EE, FIN,
 UKR kvalitātes biedrības/asociācijas); Kvalitātes konference.
 Pārstāv KVALB LATAK Padomē.

Mājaslapu uztur: SIA "NO MANIS".
Jebkura informācijas pārpublicēšana, kopēšana vai lejupielāde ir stingri aizliegta bez "Latvijas Kvalitātes biedrība" rakstiskas atļaujas.

 .