Oktobris:

25.10.2022. — Iepazīsti EMAS — Vides pārraudzības valsts birojs
26.10.2022. — ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 — Integrētās vadības sistēmas prasības — piedāvā BM Certification
26.10.-28.10.2022. —  Iekšējo auditoru kursi — piedāvā DNV Latvia
31.10.2022. — ISO 9001:2015 Prasību skaidrojums  — piedāvā Bureau Veritas

Novembris:
03.11.2022. — Sertificēts EFQM “Pamata kurss” (“Foundation training”) — KVALB
03.-04.11.2022. — ISO 27001:2013 Informācijas drošības pārvaldības sistēmas — piedāvā Bureau Veritas
04.11. un 07.11.2022. — ISO 14001:2015 Iekšējais auditors — piedāvā Bureau Veritas
07.11, 14.11.2022. — ISO 9001:2015 Iekšējais auditors — piedāvā Bureau Veritas
07.11.2022. — ISO 45001:2018 Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi — piedāvā Bureau Veritas
11.11.-16.12.2022. — ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēma. — piedāvā Bureau Veritas
14.11.-17.11.2022. — TIMS projekta mācības un tikšanās (Lisabona, Portugāle) — KVALB
15.11.2022. —  ISO 50001:2018 Energopārvaldības standarta prasības — piedāvā Bureau Veritas
16.11.2022. — Siltumnīcefekta gāzu emisijas. — piedāvā Bureau Veritas
21.11.-23.11.2022. — ISO 27001:2013. Informācijas drošības vadība. Sistēmas ieviešana un uzturēšana. Risku novērtēšana un pārvaldība. Informācijas glabāšana mākonī. — piedāvā Bureau Veritas
21.11.-25.11.2022. — ISO 9001:2015 Auditoru / vadošo audtoru kurss (IRCA)  — piedāvā Bureau Veritas
28.11.2022. — EFQM modeļa ieviešana – ietekmējošie faktori, organizācijas gatavības novērtēšana un pilnveide sekmīgai modeļa ieviešanai — KVALB 
29.11.2022. —  Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas. Paškontroles sistēmas (HACCP) pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos — piedāvā Bureau Veritas
29.11.2022. — ISO 28000:2022 —Drošības vadības sistēmas. Prasību skaidrojums — piedāvā Bureau Veritas

Decembris:
01.12.2022. — Risku vadība kvalitātes sistēmā — piedāvā Bureau Veritas
06.12.2022. — Siltumnīcefekta gāzu emisijas. — piedāvā Bureau Veritas

Janvāris:
12.01.-03.02.2023. — ISO 9001:2015 Kvalitātes vadības sistēmas. Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs. — piedāvā Bureau Veritas
06.12.2022. — Siltumnīcefekta gāzu emisijas. — piedāvā Bureau Veritas


Pirkumu grozs