EFQM atzinības līmeņi

EFQM atzinības līmeni un sertifikātu organizācijai iespējams iegūt izejot ārējo novērtēšanu, kas šobrīd notiek tiešsaistē, bet parastos apstākļos tā būtu klātienē, iestādē. Ārējo novērtējumu organizējam mēs - EFQM Nacionālais partneris, Latvijas Kvalitātes biedrība. Novērtētāju skaits, kas piedalās novērtējumā variē no 2 līdz 5 novērtētājiem, atkarīgs no atzinības veida un iestādes izmēra. Novērtētāju komanda sastāv no starptautiskiem novērtētājiem ar plašu pieredzi šādos vai līdzīgos novērtējumos. 

Maksimālais punktu skaits, ko iestāde var teorētiski iegūt, ir 1000 punkti. Parasti, pasaules izcilākās organizācijas, kas pretendē uz starptautisko EFQM balvu saņem līdz 800 punktiem. Jebkura veida un izmēra organizācija var tikt atzīta pēc EFQM modeļa.

1) “Qualified by EFQM”
"Qualified by EFQM" ir otrais EFQM atzinības līmenis  (atzinības uz pirmo līmeni, "Validated by EFQM", Latvijā netiek organizētas) un tas paredzēts organizācijām, kas ir uzsākušas darbu ar EFQM Modeli, tās ir veikušas savu pašnovērtējumu un var vismaz daļēji pierādīt savu izpratni par savas organizācijas struktūru, tās mērķiem un stratēģiju un to saskaņu ar darbībām un rezultātiem.
Ja jūs izvēlēsieties šo novērtēšanas metodi, jums būs jāsagatavo īss pieteikuma dokuments un tad 2 EFQM novertētāji pavadīs 1 dienu pie jums, organizācijā (vai veiks novērtējumu tiešsaistē), lai veiktu 6 dažādas intervijas. Tie novērtēs jūsu organizāciju pret EFQM Modeļa 7 kritērijiem un sagatavos atskaiti, kas palīdzēs organizācijai izprast savas stiprās puses un iespējas uzlabojumiem.
Veiksmīga ārēja novērtējuma gadījumā atzinība/sertifikāts kalpos kā apstiprinājums jūsu mērķtiecīgai vēlmei un motivācijai sniegt tikai izcilu pakalpojumu.
Lai organizācija varētu iegūt šo līmeni, tai jāsasniedz no 100 līdz 200 punktiem. Divi novērtētāji pavada iestādē 1 dienu lai to izvērtētu.

2) “Recognized by EFQM” 
Ārējais novērtējums uz šo atzinības līmeni palīdz organizācijai izprast cik labas ir tās pašreizējās vadības metodes un kur būtu noderīgi veikt uzlabojumus. Organizācija ir jau pilnībā ieviesusi EFQM Modeli un tā spēj pierādīt skaidru stratēģijas saistību ar darbībām un rezultātiem. Organizācija mēra rezultātus, tos analizē un seko līdzi rezultātu tendencei. Tā nepārtraukti pārbauda savu izvēlēto pieeju un vajadzības gadījumā to uzlabo. 
Šī līmeņa sasniegšanai vajadzīgi vismaz 301 punkti. Lai saņemtu 3* vajadzīgs no 301-400 punkti, uz 4* no 401-500, 5* no 501-600, 6* no 601-700, 7* no 701 līdz 800 (Starptautiskās kvalitātes balvas līmenis). Trīs novērtētāji pavada iestādē 3-4 dienas lai to izvērtētu.
Pēc izvērtējuma novērtētāji vienmēr sagatavo detalizētu atskaiti, kur ir plaša informācija par to kā viņi ir sapratuši organizāciju, par tās stiprām pusēm un uzlabojamām jomām. Salīdzinot ar citiem ārējiem izvērtējumiem, atskaite pēc EFQM ārējā novērtējuma sniedz pieteicējam daudz vairāk informācijas, kas ir noderīgā iestādes turpmākā attīstībā. Atskaite sastāv no vadības pārskata un detalizēta katra apakškritērija apraksta. 
Iestādei ir svarīgi pareizi izvēlēties kuram līmenim pieteikties, jo piesakoties uz “Recognized by EFQM” un nesasniedzot minimālo punktu līmeni, netiek piešķirts “Qualified by EFQM”, attiecīgi organizācija nesaņem nekādu sertifikātu.

Kas ir vajadzīgs lai pieteiktos kādam no līmeņiem?
1) Jābūt veiktam pašnovērtējumam pēc jaunā EFQM Modeļa. Ja tas vēl nav izdarīts, lieti noder EFQM Modeļa brošūra (brošūra pieejama Angļu valodā, to var viegli iegādāties KVALB mājaslapā, interneta veikalā – šeit: http://www.kvalb.lv/e-veikals/item/efqm-modelis/) – cena 48.40 EUR ieskaitot PVN (KVALB biedriem atlaide)

2) Jāiegādājas platformas “Assess base” licence uz 1 gadu, kur aizpilda visu pašnovērtējumu/pieteikumu (obligāta aktivitāte, bez pašnovērtējuma/pieteikuma aizpildīšanas “Assess base” platformā, nav iespējams pieteikties uz atzinības līmeņiem (platforma ir Angļu valodā un to var iegādāties KVALB interneta veikalā – šeit: http://www.kvalb.lv/e-veikals/item/efqm-assess-base-licence-1-gadam/) – cena 907,50 EUR ieskaitot PVN (KVALB biedriem atlaide)

3) Jāaizpilda pieteikuma anketa – pieejama zemāk.

Kādas ir ārējā novērtējuma izmaksas?
1) “Qualified by EFQM” aptuvenās izmaksas ir 2100 EUR bez PVN (cena ir atkarīga no organizācijas izmēra un ekspertu piesaistes) un tiek noteikta individuāli. 
2) “Recognized by EFQM” aptuvenās izmaksas ir 4700 EUR bez PVN (cena ir atkarīga no organizācijas izmēra un ekspertu piesaistes) un tiek noteikta individuāli.

Kā var pieteikties?
Aizpildot pieteikumu zemāk un sazinoties ar mums e-pastā: [email protected]
Jebkura atzinības līmeņa sertifikāts ir spēkā 3 gadus

PIETEIKUMA ANKETA: