EFQM ir organizācija, kas atbalsta un attīsta izcilības pieeju pasaulē un tā ir izveidojusi un nepārtraukti uzlabo EFQM Modeli, kā visaptverošu ietvaru organizācijas vadībai un palīdzīgu rīku organizācijai mūsdienu mainīgajos apstākļos. Modelis ir piemērojams katrai individuālai organizācijai, jo tam ir tikai ieteicošais raksturs, vienmēr paturot prātā loģiku un konkrētas organizācijas specifisko situāciju.

Pārstāvot starptautiskajā telpā Latviju, Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) ir EFQM Nacionālais partneris kopš 2014. gada, kā arī EFQM references iestāde Latvijā. KVALB ir EFQM biedrs, EFQM reģistrētā mācību un sertifikācijas iestāde.

KVALB piedalās dažādos EFQM organizētos pasākumos, aktīvi komunicē un sadarbojas ar dažādām citu valstu kvalitātes asociācijām lai kopīgi veidotu izpratni par izcilības pieeju un attīsta un veido izcilības kultūru Latvijā. KVALB ir jumta organizācija visām ar EFQM saistītām aktivitātēm Latvijā. Šīs iniciatīvas ietvaros tiks tuvākā nākotnē organizēti dažādi pasākumi, par kuriem tiksiet jūs, mūsu biedri un plašāka sabiedrība informēti.

Vēlamies organizācijām Latvijā palīdzēt ieviest un pareizi izmantot EFQM Modeli, tādēļ veicam dažādas aktivitātes atbalstam:
  • Iespēja mācīties no citu pieredzes (starptautiskā līmenī) – webināri, pieredzes apmaiņas vizītes, pieredzes stāsti
  • Informatīvi semināri
  • Kursi EFQM atzītu ekspertu vadībā, saņemot EFQM sertifikātu – Latvijas līmenī KVALB organizē pamata EFQM mācības (mācību valoda Latviešu); Baltijas līmenī KVALB organizē EFQM novērtētāju mācības (mācību valoda Angļu)
  • EFQM atzinības līmeņu un sertifikātu iesūšanas iespējas (iestādei)
  • Piedalīšanās starptautiskās Izcilības balvas izcīņā (iestādei)
  • Dažādus EFQM izveidotos produktus par draudzīgākām cenām
Šajā sadaļā turpmāk liksim visu aktuālo informāciju, saistītu ar EFQM Modeli un izcilības pieeju. Tuvākajā laikā arī izveidosim pārbaudīto konsultantu sarakstu, lai jums, noalgojot speciālistu, būtu pārliecība par tā zināšanām un spējām.
Būsim priecīgi atbildēt uz visiem jautājumiem un palīdzēt jums informatīvi vai jau ieviešanas un sertificēšanas fāzē.


2022. gada sākumā Latvijā ir trīs organizācijas (visas ir izglītības iestādes), kas ir saņēmušas EFQM sertifikātu. Šis sertifikāts apliecina izcilības līmeni iestādēs un tas ir spēkā uz 3 gadiem. Vienlaikus ir vairākas organizācijas kas tikai gatavojas šim solim — pieteikumam uz EFQM atzinības līmeni un ārējam novērtējumam. Tā kā interese par EFQM Modeli Latvijā pieaug un arī citas organizācijas vēlas to ieviest un savu pašnovērtējumu veikt, apkopojam iestāžu pieredzes un ieteikumus EFQM modeļa ieviešanā. Modelis ir paredzēts jebkurai organizācijai, neatkarīgi no izmēra un nozares.